Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca

Legislatie si Consiliere Juridica => Echivalare diplome si competente profesionale => Topic started by: ramona-elena on 18 February , 2010, 23:19:04 pm

Title: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 18 February , 2010, 23:19:04 pm
 Obtinerea recunoasterii profesionale permite exercitarea profesiei de asistent medical pe teritoriul Spaniei,in timp ce recunoasterea academica(omologarea) permite continuarea studiilor la alt nivel educational spaniol.Pentru detalii privind diferenta intre recunoastere profesionala si omologare vizitati: http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guia_cap07.pdf  
Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania este de competenta Ministerului Sanatatii spaniol,in timp ce recunoasterea academica a ramas in competenta Ministerului Educatiei spaniol.
Actele necesare solicitarii recunoasterii profesionale sunt expuse pe siteul Ministerului Sanatatii spaniol la urmatoarea adresa: http://www.msps.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro.htm la optiunea "documentación necesaria".
Pentru informatii suplimentare puteti contacta cu Ministerul Sanatatii spaniol la numarul de telefon: 0034901400100 sau la email: [email protected]

Title: Documente necesare pentru obtinerea recunoasterii profesionale(traducere)
Post by: ramona-elena on 18 February , 2010, 23:36:19 pm
1.Cererea solicitantului,adaptata la modelul care apare in pagina electronica a Ministerului Sanatatii spaniol.
2.Copie dupa documentul national de identitate,pasaport sau document echivalent(carte de identitate) care sa demonstreze ca solicitantul este national al unei tari membre  a Uniunii Europene,sau a unei tari semnatare la Acordul asupra Spatiului Economic European.
3.Copie dupa titlul/titlurile academice
4.Certificat oficial si personalizat al studiilor cursate de solicitant din care sa reiasa:
    -durata studiilor in ani academici
    -descrierea materiilor cursate,specificand numarul de ore pentru fiecare materie in parte,atat teoretice cat si practice
    (Acest certificat nu trebuie aportat de cei care solicita recunoasterea titlului de medic de formare bazica,medic specialist,asistenti medicali generalisti,moase,stomatologi,veterinari si farmacisti.Totusi,in cazurile in care se necesita determinarea posibilelor diferente substantiale de formare privind formarea nationala impusa ,ca cele mentionate in art.14 din Directiva 2005/36 se va putea solicita interesatului sa aporte informatie cu privire la formarea sa)
5.Certificat eliberat de autoritatea competenta a tarii membre de origine sau de provenienta care sa demonstreze ca interesatul este un profesional,ca nu este inabilitat in a exercita profesia(Certificate of good standing) si ca indeplineste conditiile impuse de Directiva Uniunii Europene pentru a exercita respectiva profesie(acest certificat nu va fi valabil daca nu va fi prezentat in decurs de 3 luni de la data eliberarii lui)
6.Certificat eliberat de autoritatea competenta a tarii membre de origine sau de provenienta care sa demonstreze ca titlul prezentat permite exercitarea profesiei in tara de origine si in plus indeplineste conditiile stabilite de Directiva 2005/36/CE.
7.Certificat cu specificarea continutului concret al exercitarii profesiei eliberat de autoritatea competenta care sa ateste exercitarea profesiei timp de 2 ani cu norma intreaga,in decursul ultimilor 10 ani in statul membru care a eliberat titlul,doar in cazul in care in acest stat nu este reglementata profesia mentionata(acest document nu este necesar pentru titlurile obtinute in Romania deoarece profesia de asistent medical este reglementata in statul nostru)
8.In cazurile in care titlurile de medic,medic specialist,asistent medical generalist,stomatolog,veterinar,moasa si farmacist nu raspund in totalitate la exigentele prevazute in Capitolul III al Titlului III al Directivei 2005/36/CE,certificat eliberat de autoritatea competenta care sa demonstreze ca titularul sau s-a dedicat efectiv si legal activitatilor corespunzatoare,cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani de la data eliberarii certificatului.
Title: Depunerea actelor
Post by: ramona-elena on 19 February , 2010, 00:06:40 am
Documentele trebuiesc prezentate astfel:

Toate documentele eliberate de alte state membre ale Uniunii Europene vor fi insotite de traducere oficiala in limba spaniola.
Toate documentele solicitate se vor prezenta in copii legalizate de catre notari publici sau de catre functionarii abilitati de a prelua cererile de omologare,cu prealabila prezentare a documentelor in original.

Locul de prezentare a documentelor

Cererea de solicitare pentru abilitarea exercitarii profesiei in Spania,cu aplicarea Directivei 2005/36/CE,impreuna cu documentele solicitate,se vor prezenta de preferinta la institutiile centrale sau periferiece ale Ministerului Sanatatii spaniol,sau prin intermediul oricarui mediu prevazut in art.38.4 din Legea 30/1992 din 26 noiembrie,de Regim Juridic al Administratiilor Publice si de Procedura Comuna Administrativa.
Title: Adeverinta de mal praxis(document nr.5)
Post by: ramona-elena on 19 February , 2010, 09:24:29 am
Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din România, în calitate de autoritate de supraveghere a profesiei, poate oferi informaþii autoritãþilor din alte state cu privire la activitatea profesionalã a asistenþilor medicali/moaºe, membri ai OAMMR, pentru perioada în care aceºtia ºi-au exercitat profesia pe teritoriul României.
Filialele OAMMR, la solicitarea membrilor, pot elibera acestora o adeverinþa care precizeazã dacã au avut abateri profesionale (mal praxis) pe perioada exercitãrii profesiei pe teritoriul României.
Ulterior, solicitantul trebuie sã prezinte adeverinþa în original la sediul central al OAMMR, pentru ºtampilare / apostilare.
De asemenea, precizãm cã unele state solicitã completarea unor formulare tip emise de organizaþia profesionalã a statului gazdã. Acestea se completeazã numai în original de cãtre filiala judeþeanã a OAMMR unde asistentul medical /moaºa ºi-a exercitat profesia ºi va fi semnatã în original de cãtre preºedintele filialei OAMMR, în baza urmãtoarelor acte:
- acte de studii – copie;
- certificat de sãnãtate A5 (include ºi examenul psihologic) – original;
- dovada calitãþii de membru OAMMR (certificat de membru) – original;
- dovada plãþii cotizaþiei la zi;
- adeverinþã de mal praxis.

Pentru obþinerea adeverinþei privind faptul cã asistentul medical / moaºa este posesor al unui titlu de calificare profesionalã recunoscut în celelalte state membre ale Uniunii Europene, solicitantul se va adresa exclusiv Ministerului Sãnãtãþii Publice  (021/30.72.600).
Title: Certificate Ministerul Sanatatii(document nr.6)
Post by: ramona-elena on 19 February , 2010, 09:59:20 am
CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.Certificat de Conformitate

  Se elibereaza in cazul titularilor :

  Diplomei de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalist incepand cu promotia 2006 de absolventi;
  Diplomei de Licenta de asistent medical generalist incepand cu promotia 2007 de absolventi;

  Documente necesare:

  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

   2.Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist

   Se elibereaza in cazul asistentilor medicali generalisti care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de ingrijiri generale de sanatate in Romania pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:

  Certificatului de Competente Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de scolile sanitare postliceale sanitare,

   Documente necesare:

  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  -          copie legalizata dupa Certificatul de Competente Profesionale;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata ;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

  Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii .
  Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

Pentru alte informatii cu privire la aceste documente vizitati pagina Ministerului Sanatatii din Romania la adresa: http://www.ms.ro/libera-circulatie.php accesand optiunile din dreapta paginii.
Title: Masuri compensatorii-examen teorico-practic
Post by: ramona-elena on 19 February , 2010, 10:17:25 am
Pentru cei care intra in masuri compensatorii in vederea obtinerii recunoasterii profesionale,respectiv sustinerea unui examen  teorico-practic,postez ca "material de studiu" o serie de linkuri foarte utile.

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/hrs/enfermeria_2003/publicaciones/manual_protocolos_procedim.pdf
http://www.enferurg.com/protocoloschus.htm
http://www.auxiliar-enfermeria.com/
http://www.fisterra.com/recursos_web/enfemeria/protocolos.asp
http://www.aibarra.org/Manual/default.htm
http://fcm.uncu.edu.ar/enfermeria/alto_riesgo/manuales/tecnicasyprocedimientos.pdf
http://www.minsa.gob.ni/enfermeria/doc_inter/manual_proced.pdf
http://www.enfersalud.com/index.php?t=sub_pages&cat=12
http://www.hospitaldeleon.com/docs/Manual_Cuidados.pdf
www.soenfermagem.net/videos.html
http://www.terra.es/personal/duenas/diagnos.htm
http://www.fisterra.com/material/tecnicas/tecnicas_ap.asp
www.auxiliar-enfermeria.com
http://www.minsa.gob.ni/mc/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=38
http://www.aisnicaragua.org/download/bronline/primera/18%20-%2028.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/6vendajes.pdf
http://www.aibarra.org/Casos_Clinicos/default.htm
http://perso.wanadoo.es/aniorte_nic/trabaj_diagnost_enf.htm
http://www.pdcorynthia.sld.cu/Documentos/estudiantes/EXAMEN%20FISICO.manual%20de%20enfermeria.htm
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/categories/Apuntes-de-Enfermeria/
Title: Tehnici-video
Post by: kali on 19 February , 2010, 17:08:57 pm
Tot pentru practica, voi posta si eu cateva link-uri utile de pe youtube cu tehnici de enfermeria. Unele sunt in spaniola, altele in engleza sau portugheza.

http://www.youtube.com/watch?v=_8ZsqXFqvQM&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=19
http://www.youtube.com/watch?v=x1d8YfGgKN4&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=SJlD5YrfSG8&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=3
http://www.youtube.com/watch?v=VuyBL-L-A1A&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=5
http://www.youtube.com/watch?v=mbkPmuaaHW8&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=14
http://www.youtube.com/watch?v=07PzsH90iJM&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=16
http://www.youtube.com/watch?v=en5ctZInOyA&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=29
http://www.youtube.com/watch?v=hoZ4FrQw-l0&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=34
http://www.youtube.com/watch?v=h58BGDOt83c&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=37
http://www.youtube.com/watch?v=WXA5Ha3P7PE&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=40
http://www.youtube.com/watch?v=TC8zHzm0JJo&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=42
http://www.youtube.com/watch?v=b0PtSOXSAcg&feature=PlayList&p=A53ECD599D341F24&index=43
Title: Pasi de urmat pentru obtinerea adeverintei de malpraxis
Post by: ramona-elena on 20 February , 2010, 16:09:12 pm
1.trebuie sa fii membru OAMMR(asta inseamna,ori sa lucrezi in Romania si sa contribui cu o suma de bani lunar,la OAMMR,suma pe care ti-o trage din salariu,ori sa iti platesti cotizatia anuala chiar daca nu profesezi in tara)
2.Odata ce esti membru,iti dau automat un certicicat de membru,
3.iti faci asigurare de malpraxis pe anul 2010(costa 10 euro,si trebuie sa te asiguri pt 10000euro)
4.cu certificatul de membru si cu aceasta asigurare de malpraxis,te duci la sediul OAMMR din orasul de unde esti si unde te-ai inscris,si iti vizeaza certificatul pe anul acesta 2010.
5.dupa ce ai vizat certificatul,iti da o adeverinta de acolo de la sediul OAMMR,in care se specifica ca nu ai abateri  deontologice.
Title: Certificat de membru OAMR
Post by: ramona-elena on 20 February , 2010, 16:13:05 pm
In legatura cu certificatul de membru,ca sa fie vizat trebuie sa ai credite pe anul 2010...deci trebuie facut un curs sau cumparate niste reviste de la ei.
Mie mi-au vizat abia dupa ce am facut cursul de 30 de credite;se pot face si online pe net cursurile pt credite,
si pt eliberare nu trebuie decat copie dupa certif de membru vizat si un milion jumate(bani vechi)
Title: Acte necesare pentru obtinerea certificatului de membru OAMR
Post by: ramona-elena on 20 February , 2010, 16:29:38 pm
Pentru cele care au libera practica trebuie schimbata cu noul certificat de membru.


Diploma de bacalaureat **
Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
Liceu sanitar ** + Certificat/Atestat de calificare ** + Certificat echivalare **
Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar**
Certificat de competenta profesionala** + foaie matricola**
Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata** + foaie matricola**
Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata** + foaie matricola**
Adeverinta de grad principal (daca este cazul) **
Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) *
Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru si a medicului de familie) *
Adeverinta de salariat (cu mentionarea vechimii in munca) - (valabila 30 de zile) *
Cartea de munca sau contract individual de munca pentru cei care nu poseda tipizat carte de munca ***
Autorizatia de libera practica (daca este cazul) *, Fisa de inregistrare in Registrul Unic National (RUN) *, Certificatul de membru OAMMR ** (daca este cazul)
Document de casatorie/divort (daca este cazul) **
Declaratie pe proprie raspundere (tipizat OAMGMAMR) *
Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) **
Copie BI/CI
Cerere tip


Actele mentionate mai sus vor fi prezentate:
* in original
** original + copie
*** copie conform cu originalul (semnata si stampilata de serviciul RUNOS)


TIPIZATE

Declaratie pe propria raspundere

Cerere pentru eliberarea Certificatului de membru

ATENTIE: DOSARUL TREBUIE SA FIE COMPLET. NU SUNT ACCEPTATE DOSARELE CARE AU LIPSA ANUMITE DOCUMENTE.
Title: Reavizarea anuala a certificatului de membru OAMR
Post by: ramona-elena on 20 February , 2010, 16:32:23 pm
Pentru reavizarea Certificatului de Membru sunt necesare urmatoarele:
Certificatul de Membru in original
Adeverinta salariat cu salariul de incadrare
Polita de asigurare valabila + copie
Acte de studii dobandite ulterior obtinerii Certificatului de Membru + copie
Cotizatia 1% / luna din salariul de incadrare
Credite Educatie Medicala Continua
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dy on 20 February , 2010, 18:47:57 pm
Adeverinta ce se da de la OAMMR,e doar o ADEVERINTA!!!!nu scrie nimic altceva la titlu,nici adeverinta de malpraxis ,nici altceva,doar ADEVERINTA!!!si scrie in ea 4 randuri cu ceea ce am specificat mai sus.nu e mare lucru si nu cred sa ne ajute  nimic.eu una nu cred ca asta cer cei de la ministerul sanatatii din madrid,cand  cer "certificado que demuestra que no estas inabilitado etc"sau ceva de genul asta.in fine...

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 20 February , 2010, 19:28:37 pm
dy, si eu spuneam de cateva zile acelasi lucru dar nimeni nu ma asculta...cei de la ms cer certificat de buna practica medicala pe care OAMR-ul nu-l elibereaza asistentelor; acest certificat exista dar este eliberat doar medicilor de catre colegiul medicilor; fetele spun ca aceasta adeverinta ar fi buna...si mie mi-ar placea sa fie asa..dar sincer nu cred ca se multumesc cei de la minister cu o astfel de ,,fitzuica,, gen chitanta...Pana nu o depunem nu avem de unde sa stim...nu ne ramane decat sa asteptam...!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 20 February , 2010, 19:57:04 pm
De asemenea, precizãm cã unele state solicitã completarea unor formulare tip emise de organizaþia profesionalã a statului gazdã. Acestea se completeazã numai în original de cãtre filiala judeþeanã a OAMMR unde asistentul medical /moaºa ºi-a exercitat profesia ºi va fi semnatã în original de cãtre preºedintele filialei OAMMR, în baza urmãtoarelor acte:
- acte de studii – copie;
- certificat de sãnãtate A5 (include ºi examenul psihologic) – original;
- dovada calitãþii de membru OAMMR (certificat de membru) – original;
- dovada plãþii cotizaþiei la zi;
- adeverinþã de mal praxis.

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 20 February , 2010, 19:59:34 pm
Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din România, în calitate de autoritate de supraveghere a profesiei, poate oferi informaþii autoritãþilor din alte state cu privire la activitatea profesionalã a asistenþilor medicali/moaºe, membri ai OAMMR, pentru perioada în care aceºtia ºi-au exercitat profesia pe teritoriul României.
Filialele OAMMR, la solicitarea membrilor, pot elibera acestora o adeverinþa care precizeazã dacã au avut abateri profesionale (mal praxis) pe perioada exercitãrii profesiei pe teritoriul României.
Ulterior, solicitantul trebuie sã prezinte adeverinþa în original la sediul central al OAMMR, pentru ºtampilare / apostilare.
De asemenea, precizãm cã unele state solicitã completarea unor formulare tip emise de organizaþia profesionalã a statului gazdã. Acestea se completeazã numai în original de cãtre filiala judeþeanã a OAMMR unde asistentul medical /moaºa ºi-a exercitat profesia ºi va fi semnatã în original de cãtre preºedintele filialei OAMMR, în baza urmãtoarelor acte:
- acte de studii – copie;
- certificat de sãnãtate A5 (include ºi examenul psihologic) – original;
- dovada calitãþii de membru OAMMR (certificat de membru) – original;
- dovada plãþii cotizaþiei la zi;
- adeverinþã de mal praxis.

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: doinelia on 20 February , 2010, 22:09:10 pm
Buna seara ,am vazut ca ati postat toate informatiile necesare recunoasterii titului.Felicitari Ramonei si celorlalte fete care aduc informatii.Eu am sa incerc sa postez modelul de adeverinta de la O.A.M.M.R pe care l-am depus la ministerul educatiei in sept 2008.Acum nu stiu daca se cere alt model dar atunci a fost valabil.

Pri prezenta,se adevereste ca Doamna.........de profesie asistent medical principal generalist este membru cu drepturi depline al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, conform Legii 307/2004 si are cotizatia platita la zi.
Doamna.........a lucrat ca asistenta medicala in Romania in perioada......si a dovedit responsabilitate profesionala si morala,respecta statutul O.A.M.M.R,Legea nr.307/2004,privind exercitarea profesiunii de Asistent Medical si a profesiunii de Moasa,Codul de Etica si Deontologie Medicala al asistentului medical si nu a avut culpa medicala,nu a avut reclamatii,sanctiuni sau abateri disciplinare in decursul activitatii profesionale.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: admin on 20 February , 2010, 22:23:57 pm
Adeverinta O.A.M.M.R.

Prin amabilitatea lui Ankutel :)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 20 February , 2010, 22:32:40 pm
ma bucur ca merge :Dmaine am sa pun si certificatul de membru oamr
multumesc admin
o seara bunaaa
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 20 February , 2010, 23:02:23 pm
am gasit un articol despre echivalaDe cealalta parte, asistentii cu studii medii cauta noi posibilitati de echivalare, cit mai comode pentru ei, intrucit o diploma universitara le-ar aduce citeva milioane de lei vechi in plus
la salariu.

O astfel de sansa o ofera Universitatea "Lucian Blaga", din Sibiu, care ii inmatriculeaza direct
in anul II si chiar III. "Practic, se vor compara curriculele de pregatire din Scoala postliceala ale Facultatii de Asistenta Medicala
, iar in functie de rezultate candidatii vor fi admisi in anul doi sau trei de studii", este prevazut pe pagina de internet a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania
(OAMMR).

Contactata telefonic, presedinta OAMMR, Liliana Iordache, a declarat ca sustine aceasta posibilitate: "Mi se pare o posibilitate extraordinara. Asistentii medicali sint foarte interesati de aceasta varianta. Avantajele ar fi obtinerea competentelor superioare, mai exact exercitarea profesiei in mod autonom si diferenta de salarizare, de 4 milioane".
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 21 February , 2010, 18:04:31 pm
 :-*buna fetelor..ankutel yo am adeverinta asta de la OAMMR dar,este din 2007 si nu cred ca este valabila nuu?trebuie scoasa alta si certificatul de membru la fel?! asta sigur stiu si ca trebuie platit ceva banuti pe acolo :o...si multumesc de raspuns  :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dani7asi on 21 February , 2010, 19:37:09 pm
Quote from: MARIA-CRISTINA on 21 February , 2010, 18:04:31 pm
:-*buna fetelor..ankutel yo am adeverinta asta de la OAMMR dar,este din 2007 si nu cred ca este valabila nuu?trebuie scoasa alta si certificatul de membru la fel?! asta sigur stiu si ca trebuie platit ceva banuti pe acolo :o...si multumesc de raspuns  :-*

ADEVERINTA DE LA OAMMR ESTE VALABILA DOAR 3 LUNI DE LA DATA EMITERII...DECI TREBUIE REFACUTA!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: eni on 23 February , 2010, 22:18:21 pm
exista vreo posibilitate sa mi se ridice acest certificat de la OAMR, de alta persoana?! cum ati procedat cele care sunteti de ani in Spania si nu ati mai lucrat pe terit Rom?!
Title: Rãspuns: Depunerea actelor
Post by: traducator on 24 February , 2010, 13:50:49 pm
Quote from: ramona-elena on 19 February , 2010, 00:06:40 am
Documentele trebuiesc prezentate astfel:

Toate documentele eliberate de alte state membre ale Uniunii Europene vor fi insotite de traducere oficiala in limba spaniola.
Toate documentele solicitate se vor prezenta in copii legalizate de catre notari publici sau de catre functionarii abilitati de a prelua cererile de omologare,cu prealabila prezentare a documentelor in original.


Ce insemna TRADUCERI OFICIALE?

(conform cu informatiile furnizate de Ministerul Educatiei din Spania):
- cele realizate prin reprezentantele diplomatice sau consulare ale Spaniei in strainatate;
- cele realizate prin reprezentanta diplomatica sau consulara a tarii al carei cetatean este solicitantul sau de provenienta a documentului (in cazul nostru, realizate de un traducator autorizat de catre Ministerul Justitiei din Romania si acreditat la Consulat, traducerile fiind legalizate la Consulat);
- cele realizate de catre un intérprete jurado spaniol (traducator acreditat ca atare de Ministerul Afacerilor Externe din Spania, biroul de limbi straine).

Traducerile oficiale sunt documentele care vor fi tratate drept originale: nu se lasa la dosar traducerea in original, ci o copie legalizata la notar sau compulsada. Pastrati-va aceste tarduceri, veti mai avea nevoie de ele.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 24 February , 2010, 15:10:16 pm
Multmim de informatie,foarte interesant...dar pentru mine a venit prea tarziu  :( Cand am depus eu dosarul nu mi-a spus nimeni sa depun fotocopii compulsate dupa traducerii!!Ba mai mult la depunere mi-au cerut traducerile in original!!!  :( Eu nu mai am nicio traducere dupa documentele traduse si depuse(nici macar fotocopii simple nu mi-am facut...asa ametita am fost  ;D ),daca voi avea alta data nevoie de ele v-a trebuie sa le traduc iar...alti bani,alta distractie!!!!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: danadinu on 25 February , 2010, 19:08:41 pm
Quote from: ramona-elena on 24 February , 2010, 15:10:16 pm
Multmim de informatie,foarte interesant...dar pentru mine a venit prea tarziu  :( Cand am depus eu dosarul nu mi-a spus nimeni sa depun fotocopii compulsate dupa traducerii!!Ba mai mult la depunere mi-au cerut traducerile in original!!!  :( Eu nu mai am nicio traducere dupa documentele traduse si depuse(nici macar fotocopii simple nu mi-am facut...asa ametita am fost  ;D ),daca voi avea alta data nevoie de ele v-a trebuie sa le traduc iar...alti bani,alta distractie!!!!!

cum ai lasat traducerile in original???
Traducatori autorizati gasiti pe pagina ministerului de externe spaniol.Sint pt toate limbile posibile :D si sint pe comunitati
aici aveti link-ul http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Tablondeanuncios/InterpretesJurados/Paginas/LISTADOACTUALIZADODELOSTRADUCTORES-INT%C3%89RPRETESJURADOSENEJERCICIO.aspx
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: danadinu on 25 February , 2010, 19:12:39 pm
pot sa spun ca am aportat si eu o informatie ,utila ,sper,in acest nou topic!Ca restul...cerintele actuale ale ms ma cam  depasesc :)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: KATI on 28 February , 2010, 15:39:07 pm
     BUNA-ZIUA,,tuturor fetelor de pe acest Forum de discutii,,f interesant,,d.p.m.d.v.,Recunosc cu modestie si cu mare simpatie meritul initiatoarei acestui forum,,si indraznesc,sa ma adresez in mod direct acestei D-ne Ramona-Elena,care din timpul pretios ce il avem cu toatele, rupe din timpul dumneaei sa afiseze atitea noticias i mportante pentru noi toate,care mai mult sau mai putin ne-am confruntat,pina acum ma refer la voi,care oarecum a-ti reusit sa faceti niste pasi ff.importati in drumul recunoasterii profesiunii,,care pina la urma fiecare dintre noi,,ne o dorim,,  dar care din terte motive,,au reusit sau nu,,Dar consider ca este mai frumos si civilizat din partea mea sa ma prezint.Numele meu este Kati,,locuiesc in Vic la 70 km de Girona,si cu permisiunea dvs,,as dori ,sa va spun ca eu as fi interesata ptr sora mea,care a terminat, promotia 2006 in Vaslui,,Scoala Postliceala Sanitara,,iar diploma se numeste:Certificat de Competente Profesionale,,
     A primit un denegado in mai 2009 ptr. Omologation,unde i-au fost cerute documentos por Directiva 2005/36,,sau 2006/10,,si de aici a plecat tot,calvarul pentru ea,,,deoarece saracuta,ea a venit la mine,in Spania eu am indemna-to ,i-am facut residencia,lucreaza intr-un restaurant pe program nelimitat cu bani putini,,,unde nu-i place,,si nu se poate acomoda ,,Dar sa intru in detaliile mai importante este ca ea nu are experienta in Romania,,a lucrat la Radiovip,,,si are doar 3 luni de voluntariat intr-o clinica privata care nu-i serveste la nimic,,,Eu ce sa spun ,,,am citit cu atentie,si pe sarite mesaj,,fetelor de pe forum care s-au confruntat cu diferite situatii,,dar un caz similar cu al surorii mele,,nu l-am descoperit,,De aceea va rog politicos,,dak vreuna dintre voi,,,stie ca ar exista vreo posibilitate,,de urmat niste pasi,,si care ar putea fi acestia,,sa-mi deschida si mie o portita de informatie,,ca eu ma simt tare vinovata ca am adus-o si aici nu am facut nimic,,,Apropo,,,nu stiu ce sa cred? Sunt prea grea de cap eu,,si nu pricep,,treaba cu masurile compensatorii,,in cazul ei????????????? pot fi valabile??? IN SPERANTA ca nu v-am plictisit cu problemele mele,,eu va multumesc,,anticipat,in cazul in care vreuna dintre voi,,vrea sa ma ajute in cazul meu,,cu cite o sugestie pozIitiva :( :( ???   Cu Stima  Kati....
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 28 February , 2010, 16:04:46 pm
Bine ai venit pe forum,Kati,sper sa gasesti aici toate informatiile ptr a o ajuta pe sora ta.Fetele care au primit "denegado" ptr omologare,au solicitat in acelasi loc,la subdelegatia guvernului,recunoasterea meseriei de asistenta,deci trebuie sa completezi alt formular si sa aduci actele pe care le cer-pe acest forum sau pe celalalt gasesti informatia cu toate actele necesare.Asa am facut noi si ne-au bagat la "masuri compensatorii" care cuprind examen teorico-practic,sau,daca nu vrei sa dai examen sau pici,poti opta ptr practica tutelada si daca o treci,iti dau recunoasterea meseriei de asistenta,deci poti lucra in Spania.In caz ca nu treci nici cele doua runde de practica,peste un an se da alt examen teorico-practic,eu cred ca nimeni nu va ajunge acolo,vor obtine reconocimiento cu practica.Asa ca ,sora ta trebuie sa ceara acest "RECONOCIMIENTO DE LA PROFESION",e mai usor decit omologarea,pe care n-o dau ptr ca aici se face facultate ptr a deveni asistenta,in timp ce la noi,nu.Cu reconocimiento poti lucra dar nu poti continua studiile,asta e dezavantajul ,comparand cu omologarea,dar cel mai important e ca putem lucra,ca au inceput sa se rezolve dosarele,eu il aveam depus din 2007;asa ca ii doresc sorei tale mult noroc si...rabdare.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: KATI on 28 February , 2010, 16:26:35 pm
    Multumesc din suflet Lunera,,ca mi-ai raspuns atit de prompt,,si cu atita caldura,,ceea ce ma duce cu gindul ca mai sunt si altfel de oameni ,,decit ce am intinlit si am avut experiente urite,,si sunt convinsa ca nici voi nu ati fost ocolite,,de astfel de experi   
ente,,,dar sa nu te mai plictisesc cu astfel de lucruri,,eu imi permit sa te intreb asta daca imi permiti si tu sa-mi raspunzi,,,::::::::::::: Sa presupun ca am urmatoarele documente ale surorii mele si anume:-----1).copie si original ,tradus legalizat CERTIFICAT COMPETENTE PROFESIONALE
                                                                             2).copie si original,tradus legslizat FOAIE MATRICOLA
                                                                             3).copie si original tradus legalizat PLAN INVATAMINT
                                                                             4).copie si original tradus si legalizat DIPLOMA DE BACALAUREAT
                                                                             5).copie document identitate sau pasaport,,
                                                                             6).cererea de SOLICITUD de RECONOCIEMENTO PROFESIONAL
INTREBARE: ce alte documente imi mai cere acolo,,in afara de acestea de mai sus,specifici undeva ca nu ai experienta,,sau cum procedezi....??? Multumesc..anticipat,,puppp.         
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 28 February , 2010, 17:44:34 pm
Kati bine ai venit printre noi,sper din suflet sa-ti putem fi de ajutor,mai mult fetele care au dosarul la ministerul sanatatii din spania decat eu,care am obtinut deja recunoasterea profesionala,dar prin ministerul educatiei.
Iti multumesc pentru respectul cu care mi te-ai adresat,dar eu sunt doar Ramona  ;) ,sunt sigura ca asa ne va fi mult mai usor sa comunicam de o manera mult mai deschisa.
Actele de care are nevoie soara ta sunt postate de catre mine pe acest topic,chiar in a-l doilea mesaj,dar neavand de a face cu toata problema asta,poate unele dintre ele iti sunt necunoscute si nu stii de unde sa le soliciti!
Din ceea ce ai scris tu sorei tale ii lipsesc urmatoarele documente:
-recomanadre de la ministerul sanatatii din romania;in mod normal se cere certificat de conformitate,dar cum sora ta nu are experienta profesionala in tara,va trebui sa solicite de la minister RECOMANDARE;pentru eliberarea acestui document sunt necesare aceleasi document ca pentru eliberarea certificatului de conformitate,documente care sunt postate tot pe acest topic sub titlul de "certificate ministerul sanatati"
-de la scoala unde a terminat este necesara o adeverinta in care sa se specifice materiile studiate cu numarul de ore teoretice dar si cele practice realizate,care difera de foaia matricola.
-adevrinta de la oammr(ordinul asistentilor medicali si moaselor din romania) care sa certifice ca nu este inabilitata pentru a practica meseria de asistent medical;cu privire la aceasta adeverinta vei gasi informatii tot pe acest topic,sau daca vrei cauti numarul de telefon de la centrul oammr din orasul unde a terminat scoala sora ta si suni acolo pentru alte informatii(documente necesare eliberarii adeverintei,taxe,etc.)
Sper ca ti-am fost de ajutor,si te asteptam cu vesti.
Multa bafta tie si surorii tale,si iarta-ma dar a te invinovati pentru situatia surori tale nu este o solutie la  problemele ei,sunt sigura ca ii este mult mai bine langa tine decat i-ar fi fost in tara!!Ia-ne drept exemplu pe noi fetele care am reusit acum de curand sa obtinem aceasta recunoastere profesionala si ai sa vezi ca o sa va ridice moralul la amandoua,pentru ca SE POATE!!!!dar trebuie nervi tari,rabdare.....
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: KATI on 28 February , 2010, 18:27:34 pm
   Multumesc din suflet ,,Ramona,,de intelegere,,mai mult ,,la tine am facut referire cind m-am adresat cu neclaritatile mele,,dindu-mi seama ,,de caracterul tau aparte ce il ai,,ca mi-a sarit in ajutor si Lunera ,,ii multumesc asemenea,,la fel si ea o fata deosebita,,,Eu voi incerca sa iau nota de toate cele scrise de voi aici si apoi atitudinea necesara ,,asta in functie de timpul ce imi va permite sa merg iar in tara,,cu procura ,,facuta de sora mea,,ca ea nu are nici o sansa sa mai plece ,riscindu-si locul de munca ,,ptr ca am fost atit de nechibzuite si ghinioniste ,,ptr ca nu am descoperit site-ul acesta ,,inainte de a merge in tara,,ptr a ne informa ,,si a scoate toate acele documente care cum stim cu totii inseamna timp,bani si nervi cit cuprinde,,,Dar in fine,,acum mergem dupa principiul vechi,,niciodata nu e prea tirziu,,,cu D-zeu inainte ,,ma las in voia si cu nadejdea in el,,si poate si noi vom reusi,,o sa-i sustin moralul surorii mele,si bineinteles ca o sa fiu prezenta si eu pe topic,,in functia timpului meu :-* :-* :-*puppp cu drag.KATI..si sa dea D-zeu cit mai multe reusite la fetele noastre,,ca au nevoie slava Domnului,,,
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 28 February , 2010, 19:33:19 pm
Multumesc ptr complimente,Kati si va doresc "suerte!",tie si sorei tale. ;D ;D
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 28 February , 2010, 21:05:57 pm
kati...esti de admirat! ai fost primita cu caldura pe forum pentru faptul ca ,,emani,, bun simt! se vede ca ai ,,rasfoit,, paginile forumului, ti-ai facut o ideie despre cam cum sta treaba si abia cand ai intampinat unele neclaritati ai rugat politicos pe cine poate sa-ti raspunda! Pe mine m-ai cucerit  si prin faptul ca te-ai prezentat si ai spus  povestioara ta! Esti un bun exemplu pentru fetele noi care intreaba ceea ce este scris de sute ori si se ofenseaza cand nu li se raspunde!

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: KATI on 02 March , 2010, 11:24:17 am
   BUNA-ziua la toata lumea de pe forom,,si ca sa intru direct in miezul problemei,,este ca:...,,,Am discutat cu sora-mea,una alta si nu suntem lamurite cu Adeverinta aceea la care faci tu referire Ramona ( orele,si practica,din fiecare an,1-3) este una si aceeasi cu Planul de Invatamint?????????????? sau e vorba despre alta Adeverinta??  Si sa ma leg si de alt aspect daca imi dati voie si vrea cineva sa-mi sara in ajutor (poate li s-au intimplat si altor fete o Situatie Similara cum ca acel functionar de la Subdelegation del Guvierno i-ar fi dat alternativa sa ceara un grad mediu pe omologare ( aux.de enfermeria) si sa ceara recunoastere profes. pe enfermera de cuidados generales,,,De aceea suntem tare confuze si in ceata,,,cu acesti,, TERMENI,,
       Daca ea face o astfel de Solicitud ????????????care e avantajul??? si care e dezavantajul??  sau NENEA ala ca sa scape de ea a vrut s-o abureasca asa?????? si a mers pe aceasta varianta?????????????? Va multumesc anticipat,,si va pupppp,,,, ???
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 02 March , 2010, 12:04:10 pm
Buna ,Kati,in privinta adeverintei de la scoala,eu cred ca-i vorba de planul de invatamint-plano de estudio,cu nr de ore,note,etc,atit teorice cit si practice.
In ceea ce priveste alternativa la omologare e cererea recunoasterii meseriei de asistent,ceea ce-ti da dreptul de a lucra dar nu de a continua studiile,e ceea ce am cerut noi si ne-au bagat in "MEDIDAS COMPENSATORIAS" de a trebuit sa dam examen s.a.m.d.Chestia cu cererea omologarii ca auxiliar e alta posibilitate,unele fete au facut-o,dar un auxiliar e un fel de ajutor de asistenta,ceva intre asistenta si infirmiera de la noi:face paturile,da de mincare la bolnavi,ii spala,schimba pampersii la cei cu incontinenta,face clisme si multe altele.In afara faptului ca sint foarte multe auxiliare peste tot,iti dai seama ca salariul e mai mic si munca mai grea si mai dezagradabila,ca sa zic asa...cu tot respectul ptr fetele care lucreaza ca auxiliari,sa nu ma intelegeti gresit ;D
De aceea,eu o sfatuiesc pe sora ta sa ceara mai intii reconocimiento de la profesion de enfermera,poate ca dureaza mai mult dar poate lucra pe postul ei.N-ar fi rau sa intrebe daca cerind recunoasterea poate sa aiba si omologarea de auxiliar,daca sint compatibile cele doua titluri,in forum s-a pus problema asta mai demult dar inca nu se stie daca fetele care au omologarea de auxiliar,acum,cu recunoasterea,vor trebui sa renunte la titlul de auxiliar in favoarea celui de asistenta.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: KATI on 02 March , 2010, 12:29:39 pm
             Buna, Lunera,,,,promta ca intotdeauna,multumesc mult,,de raspuns si sfaturi,,ce mi-ai dat,,,   
         
                 Vezi tu ca si daca insisti prea tare la o informatie mai ,,INFORMATIVA,, la astia de la SUBDELEGATION,,te lamureste ca sa te duci toata ziua buna ziua ,,pe la usile lor,,si tot 0 de multe ori este rezultatul,,IMI permit sa te mai intreb dak stii cumva?  Cum este mai indicat sa prezinti documentele ,,tot la Subdelegation??? sau la Generalidad de Catalunya Departamentul de Salud,cazul ca noi suntem rezidenti in Catalunya,,??timpu de asteptare ,,unde ar fimai scurt????  Dak stii ceva despre toate acestea,,sau dak stie cineva ,,,va rog frumos sa ma informati si pe mine  :-* :-*  mulumesc anticipat,,,,,pupiciii,,, :-[ :-[ :-[
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 02 March , 2010, 14:23:24 pm
Eu am depus toate actele la subdelegacion,dar nu stiu acum cum e,poate fetele care au depus mai de curind te pot lamuri,mi se pare ca acum ,recunoasterea se da de la min sanatatii,intreaba pe celalalt forum,cel "mare",e citit de mai multe fete care te pot ajuta.Suerte!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 02 March , 2010, 19:40:39 pm
Kati adeverinta de care vorbesc eu nu este una si aceeasi cu planul de invatamant!Eu de la scoala postliceala mi-am scos o adeverinta(chiar asa se numeste)care pe o parte si pe alta apar materiile studiate cu numarul de ore in fiecare cei 3 ani, precum si practicile realizate cu numarul de ore.Dar banuiesc ca si planul de invatamant este valabil!
Cat despre omologare sunt de aceeasi parere ca si lunera.Mai bine sa ceara recunoasterea profesionala,caci banuiesc ca asta doreste sora ta,sa lucreze.Homologarea da acces doar la obtinerea de auxiliar de enfermerie care este un titlu de formare profesionala,mai jos decat bacalaureatul;la acest curs pot accede cei care au 10 clase(la ei se numeste eso,adica educacion secundaria obligatoria)asa ca nu vad utilitatea obtinerii omologarii.....doar bani cheltuiti pe traduceri...umblatura...documente....etc...etc...Daca sora ta vrea sa continue ceva studii in Spania poate cere eventual omologarea titlului de bacalaureat dar cel de auxiliar in opinia mea nu foloseste pentru continuare de studiu,pentru lucru nici atat tinand cont ca poate obtine recunoasterea profesionala de asistent medical care este un grad mai sus.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: KATI on 03 March , 2010, 16:28:47 pm
     Buna tuturor fetelor de pe forum,,in speta tie Ramona ,,si multumesc din suflet pentru sfaturile utile ce mi le dai,,,Va pup pe toate,,si numai bine ,,si multe Reusite in ceea ce intreprindeti ptr cariera dvs...Pe curind,,,,, :-* :-* :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: adinuta on 03 March , 2010, 17:12:32 pm
Buna fetelor,

FELICITARI PT.EXAMEN.In sfirsit ati invinsssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!!
Am primit si astazi faimoasa scrisoare de la minister si incerc sa imi pregatesc dosarul pt depunere.Imi poate spune cineva care este faimosul certificat de la punctul  e????????????Restul am intels despre ce este vorba.Multumesc.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: tila on 03 March , 2010, 18:42:52 pm
Buna fetele,m-am urnit cam greu sa intru pe acest forum,insa Ramona iti promit ca atunci cand am informatii "proaspete"o sa le postez aici ;)

Adinuta,in "vestita"scrisoare la punctul "E" iti cer RECOMANDAREA DE LA MINISTERUL DE SANATATE DIN ROMANIA.Informatiile despre obtinerea ei le gasesti afisate de Ramona in paginile anterioare.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: tila on 03 March , 2010, 18:57:09 pm
Pentru obtinerea ADEVERINTEI de MALPRAXIS NU TREBUIE SA FACI CREDITE.
Eu nu am mai lucrat din 2007 in RO,si nu a trebuit sa fac credite pentru obtinerea ei,doar am platit cotizatia pe 2009 si pe 2010 .Am vrut sa scriu cum se obtine insa Ramona a scris in amanunt pe prima pagina  :-*.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 08 March , 2010, 12:04:43 pm
Narcisa,chiar daca eu am postat la inceput cum se obtine aceasta adeverinta de la oamr nu ar fi rau sa postezi si tu cum ai obtinut-o...Eu am postat de manera formala...poate tu o faci mai deschis si se intelege mai bine.Este interesant sa postati din experienta proprie poate mie imi scapa anumite chestiuni care desi voua poate vi se pare nesemnificative pentru altii sunt foarte importante! ;)
Te pup!!!! :-*

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 08 March , 2010, 12:06:45 pm
Vreau sa postez fotografie cu credencialul ce mi-a ajuns acasa vineri pentru ca sunt sigura ca sunt multe fete curioase cum arata aceasta MAGNIFICA hartie,eu una eram super curioasa.Dar bineinteles ca nu pot adauga fotografii la mesaj....doar Benu si Admin poate face asta....ups!ce deductie se poate face? ... ;D Asa ca am sa-l rog pe admin sau pe benu...sa ma ajute sa postez aceasta fotografie.Am sa o trimit la adresa la care a trimis ankutel poza cu adeverinta de la oamr si dac admin crede de cuviinta,sa o posteze.
Am primit 2 hartii....una este instiintarea cum ca mi-au trimis credencialul si cealalta credencialul.
E tare draguta hartia  ;) fondul este portocaliu deschis iar marginile argintii-in poza nu se vede asa bine...Sper sa imi gasesc si repede de munca cu aceasta hartie  ::) .
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 08 March , 2010, 23:23:06 pm
Gata admin,nu trebuie sa te mai deranjezi  ;) am descoperit cum se ataseaza documente.Deci deductia mea cu benu si cu admin nu mai are logica...jejejeje
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: kali on 09 March , 2010, 23:42:23 pm
Ramona, cand sotul a vazut "minunata" hartie, mi-a spus sa o pun in rama, ca numai despre asta am vorbit doi ani de zile... cati nervi, lacrimi, etc. am platit pentru ea!  :D
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Elenis on 10 March , 2010, 00:25:08 am
Salutari fetelor, eu sunt Florinela Elenis, locuiesc in Madrid si...., ca si voi, recent am sustinut examenul de omologare a diplomei. M-am bucurat tare cand am descoperit acest site si, mai mult, vazand ca sunteti atat de unite si va ajutati. Am aflat desptre site de la o cunostinta de pe alt portal de romani in spania, care este in aceeasi situatie ca multe alte fete ce se lovesc de atatea cereri de documente si in final ..... nimic. Ca sa fiu la subiect, dat fiind si la ora tarzie, eu nu am umblat dupa atatea documente in tara, bine nici nu am avut acea experienta care o cer, si nici nu am lucrat cu contract..... mai mult nu am crezut ca meritau nici timpul nici banii putinele luni de munca din tara. Asa deci in momentul in care mi-au cerut certificatul de conformitate nu am facut mai mult decat sa le raspund cu o scrisoare( pe care am postat-o pe celalalt portal) cum ca nu pot obtine faimosul certificat deoarece nu am exersat profesional meseria niciodata, aruncand asa la cos cele cateva luni de munca in tara. Si spre surprinderea mea mi-au raspuns, ce e drept dupa 6 luni si jumatate, dandu-mi posibilitatea de medidas compensatorias. Asa am sustinut examenul respectiv ..... Sper sa pot sa fiu de folos in vreun fel, sa impartasim experiente, probleme,etc.... Felicitari si mult noroc in continuare, salutari
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: admin on 10 March , 2010, 00:46:37 am
Ramona felicitari!.. totusi daca ai orice problema de ordin tehnic nu ezita sa ma contactezi. cat despre benu, admin sau altii daca mergem pe deductia ta, maine te vor striga fetele "admin 2" pentru ca ai reusit sa atasezi un fisier. mai bine o urma de mister. nu ? :)


P.S. felicitari ai ajuns la VIP
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: danadinu on 10 March , 2010, 08:58:46 am
buna ,fetelor!am primit si eu credentialul,si eu chiar voi face o copie frumoasa si o voi pune in rama.......la mine in camera,ca sa pot dormi linistita de-acum.In alta ordine de idei,eu cred ca fetele care inca asteapta si care indeplinesc conditiile de experienta profesionala ar trebui sa scrie la SOLVIT,deoarece statul spaniol nu indeplineste legea....nu trebuie sa ne bage pe toate la masuri compensatorii.Stim ca exista si recunoasterea automata,de care statul spaniol se pare ca a uitat.va pup!sa auzim numai de bine!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 10 March , 2010, 10:17:39 am
jijiji kali,si mie mi-a zis sotul acelasi lucru,de altfel cred ca toate ne-am gandit sa ne facem un tablou din acest credencial  ;D

admin,am si specificat ca "deductia mea logica"  ;D a picat....nu as fi doar eu admin2...ar mai fi si un 3..un 4...ca au postat si alte fete poze....jejeje...Si apoi chestia cu benu,admin....nu tine neaparat doar de mister...cred ca admin are dreptul si el la un cont personal,departe de cel administrativ  ;)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: tila on 16 March , 2010, 19:20:23 pm
Felicitari Ramona,arata super Diploma..."Diplomada en Enfermeria".Cand ma gandesc ca mi-au dat de 3 ori "denegado" pt. ca studiile nu ajungeau la nivelul de DUE,ma apuca toti nervii.Dar ce mai conteaza acum 1 an jumate dus pe apa sambetei....

Pai cu Certificatul faimos de malpraxis am procedat asa: Am trimis in tara mamei urmatoarele documente:-diploma in original de postliceal
                                 -foaia matricola in original
                                  -certificatul de membru in original(anul trecut l-am schimbat conform legii noi,respectiv cu asigurarea de malpraxis platita la o firma de asigurari si cu cotizatia platita pe 2009 la OAMMR)
                                 -foile ce le aveam de anul trecut de la firma de asigurari
                                  -buletinul de identitate


Toate acestea le-am trimis in original.Mama s-a dus a platit cotizatia de 700 lei vechi la OAMMR pe anul 2010;a platit din nou la firma de asigurari rata anuala(pt. ca trebuie sa platesti in fiecare an 200 si ceva lei vechi) ;apoi s-a dus din nou la OAMMR si mi-a scos Adeverinta faimoasa.  Sper ca am fost de folos

va pup :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 18 March , 2010, 12:52:03 pm
 Felicitari Ramona! Uite am citit cap-coada acest nou topic. Vreau sa`ti spun ca esti superrr!!!!!!!(fara sa te "perii"). Multumim Domnului ca mai exista si peroane empatice, mai ales in aceste conditii...  Vreau sa`mi spun scurta istorioara legata de profesia de asistent medical, si daca se poate, si nu te deranjez( mai ales ca ai avut mare dreptate in comentariul din celalalt topic) sa va mai cer sfaturi. Asadar, sunt asistenta, dupa cum am mai spus, din `03(am terminat Scoala Postliceala Sanitara). Lucrez de atunci, dar intre dec`05 si feb `08 am stat acasa , in co postnatal. Din feb `08 m`am reintors la serviciu. In ianuarie 2010, am decis impreuna cu sotul meu ca trebuie sa facem ceva mai mult pt fetita noastra, si asa am ajuns in Spania, la sora mea. Eu as vrea sa ma apuc de aceasta recunoastere a studiilor, dar nu stiu de unde sa incep, sunt maxim dezorientata, mai ales ca deocamdata nici limba nu o cunosc, de lucru nu am si mi`e foarte greu.  Obiectivul meu principal este sa invat limba, desi de una singura si necomunicand nu stiu cum o voi face, si apoi sa incep recunoasterea studiilor.
Am insa cateva nelamuriri legate de acele certificate de la Minister. Am citit tot ce ai postat , da` tot "in aer sunt", probabil sunt mai grea de cap, sau sunt super stresata. Te rog mult, daca se poate sa ma ajutati in legatura cu aceste certificate, mai ales pt: Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist. Sunt varza! Nu stiu de unde sa incep! Va rog din suflet sa nu va suparati pe mine si poate incercati sa ma aduceti si pe mine la lumina.
Va pup si va imbratisez cu drag! Si scuzeeeeeeee

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 18 March , 2010, 23:08:00 pm
Madalina....inca o data BINE AI VENIT in "familia noastra virtuala"  ;) Ca si Nina tin sa te felicit pentru atitudinea adoptata,ai dat dovada de educatie,bun simt,intelegere...Eu nu tin suparare mai ales in conditiile acestea  ;).Sunt sigura ca aici ai sa gasesti multe fete dispuse sa te ajute,sa te indrume;eu din pacate,dupa cum poate ai inteles din mesajele postate de mine,am obtinut recunoasterea profesionala prin Ministerul Educatiei,ceea ce acum se obtine prin Ministerul Sanatatii,asa ca mult nu prea mai pot fi de ajutor  :( pentru ca demersurile difera cat de cat.
Pot insa sa iti spun,referitor la nedumerirea ta cu acel certificat de la Ministerul Sanatatii din Romania urmatoarele:daca ai lucrat 5 ani consecutivi ca asistent medical in ultimii 7 ani(nu stiu cum ti-a mers vechimea cu aceea intrerupere de care spuneai...banuiesc ca aceasta perioada nu intra la experienta profesionala....si atunci nu ai avea 5 ani lucrati in ultimii 7.......)se elibereaza de la Ministerul Sanatatii din Romania un Certificat de drepturi castigate.....ceea ce am inteles ca ajuta mult la recunoastere(la un moment dat se spunea ca cine are acest certificat primeste recunoasterea automat....nu stiu cat era de adevarat si nici daca aceasta regula se mai aplica inca la recunoasterile profesionale).Daca nu ai lucrat 5 ani in ultimii 7 ani ti se va elibera in schimb o RECOMANDARE chiar asa se numeste si asa v-a trebui sa specifici in cererea ce o depui la Ministerul Sanatatii din Bucuresti:"solicit eliberarea Recomandarii necesare bla bla bla"  ;D in care se v-a specifica experienta profesionala din Romania,ceea ce iti va fi de folos pentru a nu mai face traducerea cartii de munca!!!(si apropo de traducerii,sa-ti pastrezi originalele si sa trimiti doar fotocopii compulsate.....nu cum am facut eu.....si acum pentru angajare trebuie sa traduc iar si iar  :( ).Actele la Ministerul Sanatatii din Ro se pot trimite prin posta insa la ridicare trebuie sa meraga cineva cu procura.Mai ai o optiune....daca nu indeplinesti conditiile de cei 5 ani lucrati in ultimii 7,pentru a nu te complica cu recomandarea poti face o scrisoare catre Ministerul Sanatatii spaniol in care sa specifici ca nu indeplinesti conditiile pt a obtine acest certificat cerut de ei si atunci depui cartea de munca tradusa pentru a atesta experienta profesionala,am inteles ca sunt fete care au procedat asa si a functionat  ;)
Sper ca nu te-am zapacit mai rau....jejejejeje.... ;D
Cat despre limba nu te preocupa....se invata cu timpul  ;)....si pana iti iese recunoasterea ai timp berechet  ;D ...ca nu iese cu una cu doua...nu te descurajez....te incurajez in privinta limbii spaniole  ;D Eu am invatat spaniola de la televizor.Am fost la un curs gratuit ce se facea pentru straini dar imagineaza-ti ca nu isi dau foarte mult interes....tot tu acasa inveti mai mult.
Spui ca nu ai timp...inteleg...eu am o fetita de 8 luni si de cand s-a nascut nu mai am timp nici sa respir  ;D ....dar cu 2 copii nici nu vreau sa imi imaginez...tocmai de aceea am creat acest topic pt ca informatiile sa fie mai accesibile,deoarece topicul "vechi" are un numar de mesaje impresionant......
Daca mai ai nelamuriri nu ezita sa ne intrebi...acum ca ne-ai convins ca ai citit topicul sarim toate sa te ajutam  ;D
Bafta multa!!!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 19 March , 2010, 16:02:53 pm
Ramoncita! Gracias, gracias! Esti o scumpa! Eu deocamdata nu ma pot apuca de dosar pentru ca nu dispun de banutii necesari. Cam peste vreo 2-3 luni o voi face. Pana atunci insa, sper sa imi mai adun din actele necesare. Intre timp imi doresc foarte mult sa ma pot angaja undeva, oriunde. Am inteles ca noi, asistentele, ne putem angaja ca si auxiliar de enfermera, fara a avea recunoastrea. Voi ce spuneti?
  PS: Cred ca ideea cu cartea de munca, in locucul "recomandarii de la minister" este mult mai facila. Asa am sa fac.
Certificatl de mal praxis este tot una cu adeverinta de mal praxis?(oare pt asta tb musai sa ajung personal in tara?)
Pupici! Si Ramona, sa`ti traiasca fetita, sa va bucurati de ea, sanatoasa si norocoasa maxim!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ELLA ROMAN on 20 March , 2010, 00:19:10 am
VAI,TU FETELOR CARE ATI POSTAT AICI, SUNTETI DEOSEBITE!!!!!!!!MA BUCUR CA EXISTATI...SI CA NE AJUTATI PE CELE CE VENIM DIN URMA!!!!VA DORESC NUMAI BINE ,IN VIATA SI IN TOT CE VA DORITI!!! VA MULTUMESC!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 20 March , 2010, 16:44:53 pm
Buna fetelor! Sunteti bine? Cum stati cu psihicu` vis a vis de dosar, sau de gasirea unui loc de munk? Eu una sunt cam depresiva, dar sper sa`mi revin cat mai repede. Doamne ajuta!
Ramona, uite, as vrea sa te ib,  pt k sunt total "in aer", despre punctele 5, 6, 7, 8 din "compozitia" dosarului, pe care ai postat`o la inceputul acestui topic. Unde tb sa ma adresez pt acele Certificate? Si care este mai bine spus Recomandarea de la Minister? Acele "puncte" vb despre mai multe certificate. Trebuiesc toate? Lamuriti`ma si pe mn va rog!
Pupici si numai bine va doresc!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 20 March , 2010, 19:38:05 pm
Madalina,nu stiu cat este de valabil faptul ca te poti angaja ca auxiliar avand studii de enfermerie in Romania dar nerecunoscute in Spania.Eu am incercat sa ma angajez ca auxiliar inainte de a primi recunoasterea si nu am reusit.Multe firme mi-au "descartat" cv-ul,in plus de la inem de aici din valencia mi-au zis ca cei ce angajeaza auxilari FARA titlu oficial de auxiliar contrateaza de fapt aceste persoane ca "limpiador".Tu poti incerca,nu te costa nimic  ;) Intri pe net la www.infojobs.net si iti faci un cv,apoi aplici la ofertele de munca de auxiliar.In plus poti cauta in paginas amarrillas toate institutiile sanitare private(rezidencias geriatricas,centros medicos,clinicas medicas,etc.) din zona ta iar cele care au pagini web pot avea optiune de "empleo" sau "quieres trabajar con nosotros" etc....iti dau posibilitatea sa trimiti cv si cine stie daca nu au nevoie si te suna  ;)
Certificat sau adeverinta de mal praxis este una si acelasi lucru.
Certificatu 5 este adeverinta de mal praxis,mai mult decat am scris eu si fetele nu iti pot spune....se elibereaza de la oamr si se poate sa mearga si alta persoana,daca citesti in acest topic cu atentie ai sa vezi ca "tila" a postat cum ca a fost mama ei cea care a mers la oamr pt ai obtine aceasta adeverinta(nu a specificat nimic de procura)
Certificatul 6 este de fapt "recomandarea" de la ministerul sanatatii din ro deoarece situatia ta nu iti poate permite sa obtii un "certificat"
Certificatul 7 trebuie prezentat doar de cei care au studii de asistent medical efectuate in tari care nu au reglementata profesia de asistent medical(sa nu uitam ca nu suntem doar noi romanii cei care cerem recunoasterii!....sunt si asistenti ºdin alte tari ca bulgaria,polonia,etc. si atunci documentele cerute de minister sunt generalizate).L anoi in Romania profesia de asistent medical este reglementata de nu imi aduc aminte ce lege....prin ultimele pagini de pe celalalt topic au vorbit fetele despre asta.Faci catre minister o scrisoare in care specifici ca la noi profesia noastra este reglementata de legea cutare si este suficient.
Certificatul 8 nu stiu la ce foloseste dar nu este necesar pentru noi romanii cred....deoarece nu am citit nici o fata care sa spuna ca i s-a cerut acest certificat.
Bafta multa!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 22 March , 2010, 14:43:46 pm
TE PUP, RAMONA! MULTUMESC MULT! TU CE MAI FACI? NOUTATI CEVA?
  VA PUP PE TOATE SI DOAMNE`AJUTA!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: cris on 22 March , 2010, 17:40:50 pm
Quote from: Pequenita on 19 March , 2010, 16:02:53 pm
Ramoncita! Gracias, gracias! Esti o scumpa! Eu deocamdata nu ma pot apuca de dosar pentru ca nu dispun de banutii necesari. Cam peste vreo 2-3 luni o voi face. Pana atunci insa, sper sa imi mai adun din actele necesare. Intre timp imi doresc foarte mult sa ma pot angaja undeva, oriunde. Am inteles ca noi, asistentele, ne putem angaja ca si auxiliar de enfermera, fara a avea recunoastrea. Voi ce spuneti?
  PS: Cred ca ideea cu cartea de munca, in locucul "recomandarii de la minister" este mult mai facila. Asa am sa fac.
Certificatl de mal praxis este tot una cu adeverinta de mal praxis?(oare pt asta tb musai sa ajung personal in tara?)
Pupici! Si Ramona, sa`ti traiasca fetita, sa va bucurati de ea, sanatoasa si norocoasa maxim!


Pequenita, in cazul meu a functionat, iti "povestesc": am pus un CV la o clinica de geriatrie aici, in Pamplona si la o saptamina m-au sunat sa ma prezint la interviu. Se pare ca le-am cauzat o buna impresie, nu stiu ce sa iti zic, m-au intrebat ce am lucrat in Romania, unde, cit timp......., la scurt timp m-au sunat sa imi spuna ca ma angajeaza deocamdata ca auxiliar de enfermeria , iar cind obtin recunoasterea profesionala, am sa pot lucra ca asistent la ei, daca sint interesata,ei avind nevoie de personal calificat. Miine incep, am prezentat deja toate actele, a fost necesara diploma de asist medical tradusa si legalizata (o aveam deja de cind cu dosarul asta pt omologarea diplomei) Va povestesc mai multe dupa ce incep sa lucrez, dati-mi citeva zile. Pupici,  fetelor!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 24 March , 2010, 12:47:47 pm
Multumesc mult Criss pt incurajare! Am inceput sa aplic si eu la toate Residentele de la mn din zona(Valencia). Doamne`ajuta! Poate `oi avea si eu un dram de noroc!
Pupicei si tinem legatura!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 24 March , 2010, 16:07:43 pm
madalina.....poate o sa fim colege  ;D ca si eu am aplicat la rezidente din valencia si zona....eu sunt din ontinyent,tu parca manises ai zis?
bafta multa si daca te iau sa pui o vorba buna si pentru mine....jijijiji
pusi.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 26 March , 2010, 12:27:38 pm
Quote from: ramona-elena on 24 March , 2010, 16:07:43 pm
madalina.....poate o sa fim colege  ;D ca si eu am aplicat la rezidente din valencia si zona....eu sunt din ontinyent,tu parca manises ai zis?
bafta multa si daca te iau sa pui o vorba buna si pentru mine....jijijiji
pusi.

Buna, Ramoncita! Da... din Manises sunt... Poate cine stie?... Doamne`ajuta! Dar eu oricum am un "handicap" fata de tine, nu stiu limba. Abia acum incerc sa o invat... Asa ca, daca ma vor chema(Doamne`ajuta!) la vreun interviu , nu stiu ce am sa ma fac, mai ales ca majoritatea spaniolilor stiu spaniola si atat. Cu engleza nu prea se descurca, deci va fi ceva asa... de pomina, nu? Important este sa ma invite la interviu, si apoi `om vedea noi...
Te pupacesc! Tinem legatura!
PS Ajutati`ma si pe mine fetelor sa invat si eu limba asta! Cum sa fac? Unde sa ma documentez? Si dati`mi si ceva de memorie, k nu stiu ce am, dar ma las grav memoria! Stresu`...UFFFFF!!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 26 March , 2010, 12:34:39 pm
Buna, fetelor!
CRISS, ce ai mai facut la noul loc de munca? Cum a fost prima zi? Cum este acolo? Spune`ne si noua cum stau lucrurile, daca esti draguta... te rugam mult!
Iti doresc numai bine! Si... mai vorbim...
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: cris on 26 March , 2010, 15:57:00 pm
Quote from: Pequenita on 26 March , 2010, 12:34:39 pm
Buna, fetelor!
CRISS, ce ai mai facut la noul loc de munca? Cum a fost prima zi? Cum este acolo? Spune`ne si noua cum stau lucrurile, daca esti draguta... te rugam mult!
Iti doresc numai bine! Si... mai vorbim...


Revin: suplinesc o "baja medica" adica un concediu medical, este tura de noapte, lucrez de la 10 seara pina la 8 dimineata, 2 zile lucrez, 2 zile libere. Rezidenta e mare, ma pierd in ea, dar am inceput sa ma orientez....colegele ,  ce sa zic, cind m-au intrebat ce studii am am simtit o oarecare.... invidie, asistenta nu ma lasa sa fac nimic din ce face ea, asa ca voi continua pe postul de auxiliar fara a ma mai oferi sa o ajut (T.A., recoltari etc, etc)
Despre salariu pt auxiliar cred ca e bunicel, salariu de baza 1035euro, apoi un spor de 240 de noapte, iar pt fiecare zi lucrata care e considerata fiesta se da in plus 31euros.
Cam atit.
Si astept in continuare un semn de la Ministerul Sanatatii, cind ne-or anunta si pe noi pt masurile compensatorii?!!.......
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: anodyna on 26 March , 2010, 22:40:59 pm
buna fetelor...sunt noua pe acest forum :) si am inceput sa citesc, deocamdata am citit tot ce scrie aici iar la subiectul celalalt cu asistente medicale in spania am ajuns la pagina 20...mai am o gramada pana la 135 (plus ce vor mai fii dupa) dar este fff interesant tot ce scrieti voi, felicitarile mele tuturor fetelor care au postat informatii pretzioase, eu in special tzin sa ii multumesc ramonei-elena, am pus la favorite toate linkurile cu tehnici si teste pe care le dadeai, sunt curioasa caci sunt abia pe la inceputuri ce si cum ati facut...deocamdata doar incerc sa vad si eu cum se posteaza pe forum,sa ma obisnuiesc putzin, si mai incolo am sa va spun si despre mine :) Sper sa ma primiti si pe mine in grupuletzul vostru, mi-ar face deosebita placere :) Besos
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 27 March , 2010, 09:57:12 am
Bine ai venit pe acest forum,anodyna,te primim cu multa placere,mai ales ptr ca ai avut rabdarea necesara ptr a citi ceea ce s-a scris inainte.Vei gasi toate informatiile necesare recunoasterii titlului de asistenta si  daca ai vreo nelamurire,intreaba si-ti vom raspunde cu placere.Bafta!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 27 March , 2010, 10:10:13 am
ptr. pequenita:in primul rind,cind ajungi intr-o tara straina,trebuie sa inveti limba respectiva,e ceva elemental;nu poti pretinde ca spaniolii sa stie engleza ptr a putea vorbi cu tine,asta e chiar culmea... :o Nu stiu cum te poti duce la un interviu fara sa sti sa vorbesti spaniola,cum iti inchipui ca,daca printr-o minune te-ar angaja,ai putea vorbi cu pacientii,tine cont ca e vorba de o munca dusa cu persoane ,nu e munca cimpului.Asa ca,in loc sa te tot vaiti si sa intrebi in stinga si-n dreapta,mai bine pune mina si invata limba,inti,apoi stringe acele necesare ptr.recunoastere,apoi invata ptr.examen,nu te dispersa in lucruri inutile.Cineva a postat ca se fac cursuri gratuite de spaniola la Cruz Roja,intereseaza-te.Pe forum te putem ajuta,orienta,dar nu putem sa-ti rezolvam problemele,trebuie sa pui tu umarul.

Iti doresc succes si...nu uita...in primul rind invata spaniola,e primul lucru pe care trebuie sa-l faci daca vrei sa obtii ceva in Spania,daca nu,sint posibilitati si in Anglia,Irlanda,etc. :)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 27 March , 2010, 10:23:32 am
Lunera,m-ai facut sa rad  ;D .Te-ai suparat si tu un pic  :D
Madalina,imi pare rau dar Lunera are perfecta dreptate!!!!!Cred ca ar trebui sa iti pui Spaniola la punct si apoi sa aplici la oferte de munca.Sunt fete care lucreaza ca auxiliar de enfermerie in Spania fara recunoastere,dar fara sa stie limba spaniola nu am auzit!!!!!Mai mult....am inteles ca esti din Valencia,vrei sa lucrezi la azile de batrani....stii ca cei mai multi batrani habar nu au de castellana si vorbesc doar valenciana????Si tu te gandesti ca ei nu stiu engleza........hm.....Nu ne-o lua in nume de rau dar fara spaniola nu se poate,cum zice Lunera lucram cu oameni,cu persoane....nu cu portocale,capsuni...in camp...si si acolo trebuie sa stii ceva spaniola ca de nu te inseala la ladite si primesti bani mai putini..... ;D
Dar tu stii care sunt atributiile unui auxiliar???Poate crezi doar ca speli lenjerie....speli pe jos si nu comunici cu pacientii de asta poate ai crezut ca se poate lucra de auxiliar fara sa stii limba!Draga mea,eu te inteleg,toti suntem disperati sa lucram.....dar ai rabdare macar cateva luni pana prinzi ceva spaniola,mergi la ceva cursuri,citeste,etc..........
Bafta multa!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 27 March , 2010, 10:26:12 am
Anodyna bine ai venit printre noi.Vreau sa-ti multumesc ca depui efort sa citesti tot forumul.....stiu ca cere timp dar si tu stii ca este in interesul tau  ;) Asta dovedeste ca apreciezi tot ceea ce am facut noi fetele pentru acest forum  ;)
Iti doresc din suflet multa bafta!!!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 27 March , 2010, 14:01:37 pm
Lunera si Ramona...m-ati facut sa rad! nici eu nu am mult timp de cand sunt in Spania dar nu am avut curajul sa depun Cv-ul la rezidente ca auxiliar tocmai ca sa nu ma fac de ras! In schimb m-am inscris la cursuri de espanol si un alt curs de atencion sanitaria. M-am inscris la aceste cursuri ca sa invat termeni medicali si mai ales sa vorbesc. Cand am timp mai ascult cd-uri cu lb.spaniola si usor, usor am inceput sa prind dar mai am multe mamaligi de macat! Uneori mi-e ciuda ca nu pot sa acumulez mai repede si ma simt proasta in comparatie cu alti romani care sunt de ani de zile dar nu ma las!
Am vazut ca si voi ati indragit-o pe Anodyna tocmai pentru atitudinea ei si bunul simt de care da dovada! "cine se aseamana se aduna" besos!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: anodyna on 27 March , 2010, 17:36:47 pm
buna seara fetelor si va multumesc fff mult de primirea calduroasa pe acest forum  :-*
Am programat cam cate 15/20 pagini pe zii, dar azi am citit mai mult, am ajuns la pagina 52 abia astept sa vad "deznodamantul" cazurilor voastre, am vazut cum unele primisera/ti scrisorile, altele nu, cum s-au format cele 2 tabere, cu MEC si MS...ohoo cat mai e pana vad ce ati facut...dar macar trece timpul citindu/va povestile si nu stau degeaba  ;D
Mai pun la favorite unele linkuri pe care le/ati dat, vreau sa invatz mai bine spaniola, cu limba ma descurc bine, am mai fost in Spania, dar cu termenii medicali sunt varza...pana una alta adun cat mai multe linkuri folositoare si apoi ma pun si eu pe treaba sa invatz, sper sa prind repede si termenii medicali, am cautat dictionar de termeni medicali roman-spaniol dar nu se gaseste :( asa k am sa ma multumesc cu ce ati mai postat voi pentru a invatza...
De saptamana viitoare sper sa ma apuc si eu sa imi fac actele pentru dosar,cat mai sunt in Romania, k pe urma...am citit ce rau e sa iti trebuiasca un act si sa nu mai fii in tzara sa faci rost de el...
   V-am pupat si va doresc o seara deosebit de placuta si lipsita de griji :)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 27 March , 2010, 21:26:52 pm
bun venit anodyna si multa bafta :-*
madalina sa stiii fara limba nu faci nimica nu poti munci si vb ramonei trebuie sa stii si dialectul altfel....si eu sunt de putin timp in spania si fac cursuri gratuite de limba atat spaniola cat si catalana nici eu nu am indraznit sa pun cv nicaieri tot din cauza limbii...am incercat cu voluntariat dar --nu am reusit
si incearca sa te aduni  un pic pt ca ...asa nu faci nimica eu am postat ca sunt cursuri de spaniola gratis sa crucea rosie si pe net poti gasi dai cautare pe google ¨cursuri de limba spaniola gratis online¨¨si o sa gasesti
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 13:16:25 pm
Buna ziua,
Sunt asistenta medicala in Romania si imi prepar actele ptr. recunoastere prof in Spania.Mi-a fost de MARE folos forumul acesta.N-am cuvinte sa va multumesc.Am citit mesajele voastre de nu stiu cate ori,pentru a fi sigura ca inteleg totul si mi-ati clarificat MULTEEE incertitudini care mi-au dat mari batai de cap in ultima vreme. Cred ca sunt lamurita in general,dar o mica intrebare, totusi am.Am inteles initial ca toate traducerile dupa actele originale( trad pe care eu le am deja ) trebuie compulsate la ambasada ca sa fie considerate "oficiale".Trebuie legalizata traducerea la notar SI compulsate SAU doar legalizate la notar SAU doar compulsate?
Va multumesc din nou,va doresc succes si ....tinem legatura!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 13:54:37 pm
Inca ceva:eu am terminat liceul sanitar in 1994 si si acel curs de echivalare in 1997 .Am lucrat in Romania 14 ani cu diverse  intreruperi( ptr copii)Din cate stiti voi, e nevoie de ceva acte in plus fata de ce s-a discutat aici?Este "pe aici" cineva cu studiile mele? As fi foarte curioasa( daca nu cer prea mult) daca a intampinat probleme deosebite sau,de ce nu,daca a reusit sa-si recunoasca profesia.
Nu s-a spus aici nimic despre programa analitica ,care este descrierea amanuntita a cursurilor urmate( la fiecare materie exact ce s-a studiat) ( are cam cateva zeci de pagini ptr un an de studiu) si ma intrebam daca la pct 4 din lista cu actele necesare(unde scrie"Descripción  de las materias cursadas, especificando el número de horas en cada una de ellas, tanto teóricas como prácticas" ) se refera la aceasta programa analitica sau doar la foaia matricola si plan( adeverinta) de invatamant?

Cam multe intrebari....Dar sunteti singura mea speranta....asa ca scuze ptr insistenta si...nu va enervati daca mai revin.
Poate ,pe viitor ,pe parcurs ce actele mele merg inainte ,va pot tine la curent sa va pot fi si eu de folos in vreun fel.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 28 March , 2010, 15:43:10 pm
Ana-Maria, eu am legalizat si dupa aceea am si compulsat toate documentele..atat originalele cat si traducerile.Am cheltuit o caruta de bani. As putea sa-ti recomand pe cineva din Spania care iti va face traducerile (daca sunt multe beneficiezi de reducere) si ti le va compulsa tot aici evident dupa actul original.Nu uita ca aici compulsa nu costa si nu va trebui sa faci drumuri la Bucuresti asa cum am facut eu cheltuind mai mult decat trebuia. Tu decizi!
Cat despre programa analitica nu stiu ce sa-ti spun...stiam ca o au doar cei care au facut colegiul...tu ai facut si colegiul pe langa liceul sanitar+echivalare?aici cred ca va trebui sa-ti raspunda cineva care a terminat colegiul. Eu am depus planul de invatamant si foaia matricola caci programa analitica nu am avut!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 28 March , 2010, 19:27:04 pm
Ana-Maria,eu sint cam aceeasi situatie cu tine si nu mi-au cerut nici un act in plus-eu am facut cererea de recunoastere in 2007,atunci nu cereu atitea ca acum,cred.Am depus foaia matricola de la liceu si de la cursul de echivalare,diplomele respective,toate traduse si legalizate in Romania la notarul public ptr ca era mult mai ieftin decit aici,in Spania. Daca esti din Bucuresti,la notarul public din Piatza Amzei e si traducatoarea,se numeste Valeria Neagu,cred ca nu s-a schimbat niimic de acum citiva ani incoace. Compulsarea o fac cei de la subdelegacion sau de la ministerul unde vei depune actele sau la ambasada si nu costa nimic.Toate actele trebuie traduse la un traductor oficial,jurado si compulsate.Bineinteles,e vorba de fotocopii,nu se trimit actele originale la dosar .
Mi-au cerut dupa citeva luni de la depunerea dosarului un certificat de la OAMR care sa spuna ca am lucrat 5 ani consecutivi in ultimii 7.Cum nu puteam sa-l iau ptr ca nu lucrasem in timpul asta,le-am trimis o scrisoare celor de la minister explicind de ce nu pot aporta acest certificat si,cind credeam ca nu mai am nici o sansa,am primit scrisoarea de la ministerul educatiei in care imi spuneau ceva de genul-"analizind studiile facute si experienta si vazind ca nu corespund cu cele de aici e necesar sa dati masuri compensatorii" si...asa am dat examen in februarie,l-am luat si acum caut un post de asistenta,ceea ce nici nu visam acum un an.Asa ca,nu te descuraja,ai rabdare si...multa,multa bafta!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dana-mirela on 28 March , 2010, 19:31:13 pm
pt.anodyna
ma bucur sa te cunosc macar virtual,mi se pare ca ai teluri si metode de munca si hotararea necesara unei reusite pe aici,asa ca iti doresc mult noroc.Ceea ce vroiam sa-ti spun e in legatura cu dictionarele de medicina spaniole-romane,nu stiu cat de departe ai ajuns cu cititul "pe celalalt forum"cum spui tu,daca nu esti inca asa de departe te poti uita deja pe pagina 119,mi se pare ca este cel de-al doilea mesaj scris de mine pe pagina respectiva in care povestesc exact despre astfel de carti pe care ti le-ai mai putea procura poate in Romania,nu sunt ceea ce ne-am dori cu adevarat dar pe mine una m-au ajutat.
In rest,o duminica frumoasa!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 19:44:04 pm
Multumesc din suflet ptr rasp voastre si incurajari!

Chiar avem nevoie de incurajare la inceput de drum ....
Sunt din Brasov.O sa trec pe la ambasada dupa ce am toate actele traduse si legalizate ptr compulsare.

In alta ordine de idei: nici mie n-au vrut sa-mi dea prima data pr analitica cand le-am cerut-o ,motivand ca nu se elib decat ptr titluri universitare, DAR dupa ce am insistat au fost de acord sa mi-o elib ,dar in 5 saptamani,ca au mult de lucru ...etc etc.Si ,culmea, mi-o elibereaza si pentru orele de specialitate din liceu!! Ideea e daca isi are rostul sau nu.Pana sa va descopar pe voi,eu mi-am tot scos tot felul de acte ,dupa cum intelegeam si eu de pe site-ul MS spaniol...DAR ptr ca suntem pe un forum informativ:PROGRAMA ANALITICA SE ELIBEREAZA SI PENTRU CURSUL DE ECHIVALARE SI LICEU.

Tinem legatura.Multumesc din suflet inca o data.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 19:59:18 pm
Draga Erofeinina,
Scriai ceva de o persoana care ne-ar putea ajuta cu pregatirea actelor ,aici ,in Romania. Ai ceva detalii?( ceva..."gossa"?)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 28 March , 2010, 20:10:28 pm
De fapt,eu nu stiu care e diferenta intre pr analitica si foaia matricola? pe foaia matricola pe care am depus-o eu la dosar sint materiile si notele din fiecare trimestru,pe ani,apoi e alta foaie cu numarul total de ore din fiecare materie,plus de instruire practica.Programa analitica ,cum e?
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 20:24:15 pm
Programa analitica e o documentatie mai" stufoasa" ( cam 30 pag ptr un an de studiu) in care sunt descrise toate materiile studiate cu titluri de lectii .Deci exista
1.FOAIE MATRICOLA(nr de ani studiati si notele la fiecare materie)
2.PLAN DE INVATAMANT(sau adeverinta)(toate materiile cu nr de ore)
3.PROGRAMA ANALITICA
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dana-mirela on 28 March , 2010, 20:25:38 pm
buna,ana_maria,si eu sunt din Brasov si am terminat liceul sanitar in1990,anul de echivalare l-am facut insa in1999,daca iti aduci aminte pentru promotiile mai vechi s-a incercat mai intai o varianta de echivalare cu lucrare de diploma si examen,am dat mai apoi chiar si gradul principal pe baza recunoasterii respective ca sa se ajunga pana la urma totusi la concluzia ca trebuie sa facem si noi un an,de aicea vine povestea cu anul1999 pt. echivalare desi am terminat inaintea ta liceul,cand ma gandesc cat ne-am mai zbatut pentru toate schimbarile lor de decizii...pana si gradul de principal nu a mai fost valabil pana la urma,ce bataie de joc..
Referitor la acte:eu am depus la dosar numai foaia matricola si planul-adeverinta de invatamant,(eliberate de actualul liceu Grigore Antipa,daca o mai fi existand!)fara programa analitica adica si a ajuns,numai ca eu sunt dintre cele coordonate de ministerul invatamantului si tu esti cred acum de ministerul sanatatii,asa ca daca iti fac probleme poti eventual sa le scri si sa le explici ca situatii similare au fost tratate altfel la celalalt minister...
In rest sper sa obtii toate actele cat mai repede si sa ai noroc sa te treaca la masuri compensatorii ca pe noi,cele ce ne chinuim de ceva ani deja!!
Sper sa-ti mearga mai bine decat noua sau mai repede cel putin,si mai sper ca asta e intr-adevar ceea ce-ti doresti,sa vi intr-o tara straina cu familie si responsabilitati carora va trebui sa le faci fata cu tarie de caracter,nu e usor,dar poate ca e sansa ta la o viata mai buna.Sau diferita.Altfel.Nu pot rezista tentatiei sa-ti scriu toate astea pt.ca fiind din BRASOV si asa de apropiata ca varsta s-ar putea chiar sa te cunosc si simt un fel de responsabilitate.Ciudat...Zau...Iarta-ma daca te-am suparat.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 28 March , 2010, 20:35:14 pm
Eu am depus,deci,foaia matricola si planul de invatamint,doar ca eu am facut cererea de recunoastere  la ministerul educatiei,acum depinde de cel al sanatatii.A durat mult dar acum poate fi mai usor ptr voi ptr. ca... "s-a spart gheatza" parca... ;) ;D ;D
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 20:36:52 pm
Draga dana-mirela,
cand iti poarta cineva de grija ,nu ai decat motiv de bucurie ,nu de suparare!
Multumesc ptr cuvintele frumoase.
Ai avut nevoie de acel act de la OAMMR in care sa se specifice ca ai lucrat  5 ani consecutiv din ultimii 7?


Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 28 March , 2010, 20:45:46 pm
 Doamne ajuta sa mearga mai usor acum!!!

Alta intrebare:ati avut nevoie de adeverinta cu orele din anul stagiu pe care l-am facut dupa liceu?( ca am inteles ca ar intra la ore de practica)

Alta...: are vreo importanta dac pe traducerea diplomei de la cursul de echivalare scrie:"..en la especialidad ENFERMERA MEDICINA GENERAL::" si nu "...en la especialidad ENFERMERA RESPONSABLE DE CUIDADOS GENERALES" .Poate ar fi mai bine s-o duc la modificat ptr ca asta e titlul ptr care cer recunoastere: enfermera responsable de cuidados generales

Inca o data:nu stiti cat ma bucur ca v-am gasit.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dana-mirela on 28 March , 2010, 21:10:31 pm
Ana-Maria,din fericire nu mi-a trebuit!!!Eu lucrasem doar 2ani din ultimii 7!!In total am 14 dar se pare ca nu conteaza.
nici nu stiu daca mai sunt membru in OAMMR in Brasov,cred insa ca daca nu ar fii asa nu mi-ar fi eliberat autorizatia de libera practica si adeverinta necesara la Bucuresti,cum ca am facut cursul de echivalare,ce ma mira e ca nu a trebuit sa platesc nici o taxa de membru sau din urma pt. anii in care nu am cotizat,caci asa auzisem ca se cere.
toate formalitatile le-a rezolvat mama mea pentru mine in Brasov in septembrie 2008 si mai apoi in Bucuresti in noiembrie 2008,in ianuarie 2009 am cerut in Spania recunoasterea dreptului de a profesa ca due.
Norocul meu a fost in Brasov ca am mai primit pe ultima suta de metri autorizatia de libera practica(nu trebuie sa intrerupi serviciul mai mult de 5 ani,si era cat pe ce sa fie prea tarziu,ar fii trebuit sa vin sa fac practica in Ro.si ev.sa dau un examen ca sa am dreptul sa profesez din nou ca as. in Ro!!)Iar de la Bucuresti mi-au dat RECOMANDAREA-asta e ce se primeste cu liceu si echivalare,indiferent de vechime sau nu in campul muncii,cel putin asa era pana anul trecut,vad ca de cand au trecut totul la Ministerul Sanatatii aici s-au marit pretentiile(noua nu ne-au cerut de ex. nici cazier nici ad.de malpraxis),eu am trimis la Madrid de ex.copie dupa cartea de munca tradusa,legalizata si compulsata si nu mi-au mai cerut nimic in legatura cu vechimea in munca(si nu am mai lucrat de 6 ani!)ASA ca e mai mult sau mai putin chestie de noroc,ma gandesc insa ca odata ce au pornit cu recunoasterile nu vor mai putea da inapoi,vor trebui sa recunoasca mai departe pe principiul egalitatii studiilor si precedentului judiciar daca e cazul!Asa ca va vor trece pe toate la masuri compensatorii,sau cine stie poate se rasgandesc si va dau recunoasterea direct.Ar fii frumos,nu?
Adeverinta cu orele din anul de stagiu nu mi-a trebuit iar diferenta dintre medicina general si responsable de cuidados generales cred ca nu-i intereseaza,suntem pentru ei generalisti,medicina generala adica,tot ce include in titulatura o specialitate implica la ei specializare,studii suplimentare adica,ceea ce e si mai greu de obtinut ca recunoastere.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 28 March , 2010, 21:11:11 pm
Nuuuuu,nici n-am pomenit nimic despre anul de stagiu,nimeni nu m-a intrebat de asta.Ce am depus la dosar a fost certificatul de absolvire a scolii post-liceale pe care l-am obtinut dupa anul acela pe care l-am facut in plus si,de asemenea,planul de studii.Pe certificatul meu scrie asistenta de pediatrie,nu cred ca are importanta.Pe credential scrie ca am atributiile unei diplomado en enfermeria,deci nu are nici o importanta daca eram asistente de pedriatrie,ginecologie,etc.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 28 March , 2010, 21:29:27 pm
Quote from: ana_maria on 28 March , 2010, 19:59:18 pm
Draga Erofeinina,
Scriai ceva de o persoana care ne-ar putea ajuta cu pregatirea actelor ,aici ,in Romania. Ai ceva detalii?( ceva..."gossa"?)da..Ana-Maria, la ea ma refeream. Am mai spus pe forum ca eu am platit compulsa la ambasada in Bucuresti pentru fiecare act si crede-ma ca aveam un teanc de acte fara sa stiu ca aici in Spania nu se plateste. Ca sa nu mai zic ca am refacut unele traduceri facute prost in Romania si dau din nou un exemplu: ce inteleg spaniolii prin: "examene paraclinice" = examene din afara spitalului--> ceea ce este totalmente gresit, si de aceea unii termeni trebuiesc adaptati ca sa nu le mai dam motive celor de la ms sa ne gaseasca nod in papura!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 28 March , 2010, 21:43:57 pm
 Eu am tot  recomandat-o pe gossa (noul nickname: traducator) pentru ca am lucrat cu ea si am fost multumita. E drept ca si eu am fost un client foarte constiincios si rabdator. Nu as vrea sa inteleaga cineva ca am vreun beneficiu facandu-i reclama ..nici vorba de asa ceva!  Mi-a inspirat incredere de la inceput pentru ca  mi-a expus situatia asa cum era si nu a promis marea cu sarea ...tine de cei de la minister reusita noastra nicidecum de ea! Numai ca viata e plina de surprize si desi colaboram inca din Romania odata ce am ajuns in Spania am avut ocazia sa o cunosc..e drept ca pentru cateva ore dar suficient ca sa ma impresioneze bagajul ei de cunostinte si pasiunea ei pentru aceasta tara!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: anodyna on 29 March , 2010, 13:30:51 pm
buna fetelor :) ce mai faceti?
eu sunt putzin ocupata zilele astea si nu am prea reushit sa mai citesc prea mult asa k dana_mirela inca stagnez pe la pagina 52 dar m-am uitat la 119 si spre marea mea surpriza spuneai de o carticica pe care chiar ma gandeam sa o cumpar, se gaseste de cumparat si online (2009 parca), cel mai ieftin cu 26,5 roni + 7 lei taxa postala, am vazut online cam ce cuprinde si mi s-a parut interesanta, dar pana sa citesc pagina 119 nu eram sigura daca sa o cumpar sau nu...multzam dana pt tot, esti o duuulce  :-*
la oammr mi s-a spus ca nu trebuie platita nici o cotizatie (ce bine, ce bine ;D ), dk esti membru trebuie sa platesti doar o taxa de 100 roni si se elibereaza adeverintza de malpraxis.
Dupa sarbatori scot adeverintza.
V-am pupat fetelor.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 29 March , 2010, 18:44:01 pm
buna fetelor nu am mai postat nimica in ultimul timp pt ca nu am nici o noutate astept si eu masurile compensatorii daca se vor da pt ca inca nu s stie ce tari intra la masuri compensatorii:(((
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 29 March , 2010, 19:41:57 pm
Quote from: Lunera on 27 March , 2010, 10:10:13 am
ptr. pequenita:in primul rind,cind ajungi intr-o tara straina,trebuie sa inveti limba respectiva,e ceva elemental;nu poti pretinde ca spaniolii sa stie engleza ptr a putea vorbi cu tine,asta e chiar culmea... :o Nu stiu cum te poti duce la un interviu fara sa sti sa vorbesti spaniola,cum iti inchipui ca,daca printr-o minune te-ar angaja,ai putea vorbi cu pacientii,tine cont ca e vorba de o munca dusa cu persoane ,nu e munca cimpului.Asa ca,in loc sa te tot vaiti si sa intrebi in stinga si-n dreapta,mai bine pune mina si invata limba,inti,apoi stringe acele necesare ptr.recunoastere,apoi invata ptr.examen,nu te dispersa in lucruri inutile.Cineva a postat ca se fac cursuri gratuite de spaniola la Cruz Roja,intereseaza-te.Pe forum te putem ajuta,orienta,dar nu putem sa-ti rezolvam problemele,trebuie sa pui tu umarul.

Iti doresc succes si...nu uita...in primul rind invata spaniola,e primul lucru pe care trebuie sa-l faci daca vrei sa obtii ceva in Spania,daca nu,sint posibilitati si in Anglia,Irlanda,etc. :)

Saru`mana! Ai dreptate! Asa am sa fac! Pupici!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 29 March , 2010, 19:56:45 pm
Buna fetelor! Mare dreptate aveti toate,vis a vis de cunoasterea limbii spaniole... Dar nu ma intelegi gresit... Eu ceva, ceva spaniola stiu. M`am inscris si la un curs sustinut de Casa de Cultura, asa ca sper sa evoluez cat mai mult, si mai sper ca pana ma voi prezenta la un interviu voi sti si mai multe.  Stiu ca munca noastra tine in mare masura de comunicarea cu pacientul ... uneori insa, necomunicand km cu nimeni in spaniola, am impresia ca nu mai stiu nimic. Imi place foarte mult meseria mea... si sincer atributiile exacte ale unei auxiliere de enfermera, aici, in Spania, nu le cunosc exact. Poate ma puteti ajuta voi...
Va multumesc...
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 30 March , 2010, 11:47:08 am
Buna ,
Sunt cam agitata zilele astea cu actele: traduceri, compulsari etc etc, dar vreau sa va intreb daca e necesara apostila de la haga ptr acte?

Pe recomandarile voastre de la ministerul roman scrie perioada in care ati lucrat? Pe a mea scrie ceva de genul: ......poate profesa pe ter romaniei ca asistent med generalist.S-a eliberat prezenta ptr a-i folosi la recunoasterea profesiei in strainatate. Cam asa ceva ,dar auzisem ca tr sa scrie si perioada in care ai lucrat.

Azi imi ridic certificatul de la oammr si adeverinta aceea despre care ele stiau ,ptr angajare in strainatate.

Daca cineva vrea sa stie ce scrie exact in ea ,o pot copia aici.

Salutari!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 30 March , 2010, 12:51:03 pm
  Ana_Maria  si pe recomandarile noastre de la minister  scrie la fel deci nu te ingrijora! adeverinta cu perioada de lucru o iei  de la institutia la care ai lucrat sau depui cartea de munca.
Cred ca ar fi bine sa postezi ce scrie pe adeverinta de la OAMM; admin. a postat-o pe a doua pagina a acestui topic
dar vad ca nu mai apare si ar fi util pentru fetele noi.
Cat despre apostila nu stiu ce sa-ti zic: unii spun ca nu e nevoie, altii spun ca ar prinde bine...tu hotarasti!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: anodyna on 30 March , 2010, 15:34:57 pm
buna fetelor :)
Ana_maria, eu as fii bucuroasa dk ai posta cand mai intrii ceea ce scrie pe adeverintza de la OAMMR k si eu vreau sa mi-o scot (de fapt spuneati voi k numai 3 luni e valabila,nu??? asa k nu are rost sa o scot asa repede,nu?? ce ma sfatuiti cand sa o scot pt k eu inca nu am nici certificatul de conformitate scos?) oricum mi-ar placea sa vad cam ce scrie pe adeverintza de la OAMMR, si sigur o sa mai existe si alte persoane dornice sa vada...
:-* :-* :-* Pupicei fetelor :-* :-* :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 30 March , 2010, 19:34:50 pm
Madalina,intra aici http://www.auxiliar-enfermeria.com/ si da click la optiunea Funciones aux.enf.,cum zici ca intelegi ceva spaniola sper sa-ti fie de folos.Aici ai si "protocolos"=tehnici pe care le face un auxiliar de enfermerie,dictionar de termeni foarte interesant de citit,etc.etc.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 30 March , 2010, 19:37:31 pm
Ana-Maria,pe recomandarea mea punea perioada lucrata,dar cum zice Nina,nu cred ca are importanta daca pe recomandarea ta nu apare experienta profesionala.Cred ca ar fi bine in acest caz sa prezinti cartea de munca tradusa sau adeverinta de la locul de munca cu perioada lucrata.
Bafta!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 30 March , 2010, 19:41:00 pm
Anodyna,eu as astepta sa am certificatul de la ministerul sanatatii si doar dupa aceea as face demersurile pentru adeverinta de la OAMR pentru ca am inteles ca aceea adeverinta se obtine foarte repede,si tinand cont ca este valabila doar 3 luni nu convine sa o scoti de pe acum.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 30 March , 2010, 19:46:54 pm
Nina,adeverinta de la OAMR postata de admin la cererea Ancutei inca apare in pagina 2,nu stiu de ce tu nu o vizualizezi  ??? Dar nu ar fi rau ca altcineva sa posteze ce scrie pe adeverinta de la OAMR poate apare altfel..........
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 30 March , 2010, 20:21:08 pm
Ramona, am intrat din nou sa vad adeverinta si nu imi mai apare...ciudat...inainte o vedeam! poate tu esti admin. si de aceea poti sa o vizualizezi sau poate am eu o problema;sa mai intre si altcineva si sa ne spuna...
Cat despre ceea ce scrie pe recomandare fara sa vreau am informat-o gresit pe Ana-Maria. Pe hartia mea scrie la fel ca si pe a ei si de aceea am crezut ca are o formulare standard insa din cate vad pe recomandarea ta apare perioada in care ai lucrat! Scuze, Ana-Maria!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 30 March , 2010, 20:36:25 pm
acum vad adeverinta :D o fi netul meu slab ( care pica foarte des) vinovat? ma depaseste situatia!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 31 March , 2010, 16:13:23 pm
Servus,
Am scos adeverinta si este aproape identica cu cea de la pag 2 :
" Prin prezenta, OAMGMAMR ,filiala Brasov adevereste ca Dna ..... ,asistent medical generalist,este membru al OAMGMAMR ,filiala .....,are cotizatia achitata la zi si raspecta Codul de Etica si Deontologie Medicala.

Eu am avut o intrerupere de un an, am fost la oamg... cu actele necesare si mi-au facut de pe o zi pe alta si certificatul si adeverinta.Am platit 150 lei cotizatia pe per respectiva. Problema e mai complicata daca intreruperea e mai mare de 5 ani,asa mi-au zis.

Ce ziceti voi? Noi vrem sa trimitem actele si ptr sotul meu (pentru auxiliar),care a terminat doar liceul sanitar,apoi a facut facultatea si nu a mai facut cursul de echivalare. A lucrat cativa ani ca asistent,ma rog ,ca oficiant medical.Si ne intrebam daca e posibil sa aplice pentru auxiliar si unde ,la ministerul  educatiei sau la min sanatatii?
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 01 April , 2010, 19:00:14 pm
Buna seara,

Legea care reglementeaza prof de asist med in Ro este 307/2004.
Va doresc numai bine.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: danadinu on 02 April , 2010, 08:54:21 am
buna.eu cred ca pentru sotul tau ai putea sa incerci ambele variante:omologarea diplomei ,prin ministerul invatamintului si recunoasterea profesionala,prin ministerul sanatatii.Daca tot traduci actele si umbli pentru tine,cere si pentru el-nu se stie niciodata.Cit timp a lucrat?ca poate intra la masuri compensatorii.Oricum,in ceea ce priveste actele-ce trebuie si ce nu-nici spaniolii nu stiu prea bine,ca asa cum cred ca ai observat ,de fiecare data cer altceva.Tu pregateste tot ce ai si trimite-eu am depus si diploma de principal,si niste diplome de pe la niste cursuri de transfuzii..tot ce aveam relationat cu meseria mea....adevarul e ca eram disperata.....toti imi spuneau ca liceul sanitar+echivalarea mi.le omologheaza ca auxiliar.......Dar nu m-am dat batuta :)
In ceea ce priveste limba engleza in Spania....puteti sa uitati....spaniolii sint complet paraleli cu orice limba straina,si ne privesc ca pe niste ciudati cind le spunem ca stim engleza,germana,franceza,rusa....si spaniola.MULT SUCCES!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 02 April , 2010, 20:51:44 pm
Multumesc.Vom incerca si asa si asa.Oricum am "capul mare " deja de la actele mele  >:(),m-am ocupat si de ale sotului,ieri am fost la ambasada si le-am compulsat.Marti o sa le trimitem.Intr-adevar,ne-au compulsat copiile dupa copiile legalizate ale actelor in limba romana si copiile dupa traducerile legalizate.(asta e ptr cine e in urma mea cu pregatirea actelor.... :P).
PASTE FERICIT!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: negrila on 03 April , 2010, 10:55:39 am
Fetelor va doresc un Paste fericit si mult succes !
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: anodyna on 04 April , 2010, 17:30:16 pm
Hristos a inviat!!
   Fie ca Invierea Domnului sa va sporeasca sanatatea si belsugul, sa va implineasca gandurile si sperantzele iar Lumina Sfanta a Invierii sa coboare in sufletele si inimile voastre, iar vestitul iepuroi sa va aduca euroi 
                  Va doresc sa aveti parte de un PASTE FERICIT alaturi de cei dragi!!!
            :-* :-* :-*  Besos   :-* :-* :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 05 April , 2010, 18:40:02 pm
HRISTOS A INVIAT! DUMNEZEU SA VA DEA UN CURCUBEU LA FIECARE FURTUNA, UN ZAMBET LA FIECARE LACRIMA, O BINECUVANTARE LA FIECARE PAS. FIE CA SARBATOAREA INVIERII DOMNULUI SA VA ADUCA IN CASA LUMINA, INTELEGERE, DRAGOSTE SI SANATATE! PASTE FERICIT!
                                          Un beso grande para todos!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 06 April , 2010, 16:41:01 pm
hristos a inviat fetelor multa sanatate si reusite .paste fericit
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Pequenita on 08 April , 2010, 10:41:20 am
Quote from: ramona-elena on 30 March , 2010, 19:34:50 pm
Madalina,intra aici http://www.auxiliar-enfermeria.com/ si da click la optiunea Funciones aux.enf.,cum zici ca intelegi ceva spaniola sper sa-ti fie de folos.Aici ai si "protocolos"=tehnici pe care le face un auxiliar de enfermerie,dictionar de termeni foarte interesant de citit,etc.etc.

!Gracias, Ramoncita! Draguta tare, ca de obicei...
                     !Un beso grande!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 19 April , 2010, 12:16:42 pm
buna fetelor...ufff am un sfat pt cele care vor sa trimita procuri in tara sa pune-ti apostila de la hga pt ca in romania o cer mie mi-au ceruto pt a schimba certificatul de nastere ufff romania asta ........ciudati oameni nu iti cer aici pe la ministere pe la ambasada dar in schimb romania iti cere asat e .....
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ankutel on 07 May , 2010, 16:00:02 pm
buna.. fetele care au depus dosarul la ministerul sanatatii nu au nici un semn???
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 07 May , 2010, 16:19:33 pm
"Buna ziua,
Eu mi-am depus dosarul in aprilie,la inceputul lunii si nu am nici un raspuns,deocamdata.Cum am noutati,o sa postez!Si te rog si pe tine ,Ankutel,ca si pe toate de altfel care sunt in situatia asta sa posteze cand au ceva vesti!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: VANESSA on 08 May , 2010, 22:29:01 pm
      Buna fetelor, foarte interesant subiectul si bine explicat.
      Sa ma prezint putin....eu am facut Colegiul de asistenti medicali din cadrul Universitatii de Medicina din Constanta ,am terminat in 2005 si imediat am inceput Facultatea de Psihologie pe care am terminat-o in 2008. Dar cum viata e plina de surprize am ajuns in Spania in 2008 si tot ma straduiesc de atunci sa-mi omologhez diploma de asistent med. si de aici incepe partea cea mai dificila...
      Am mers initial sa intreb tot ce-mi trebuie si am facut dosarul cu TOT ce mi-au cerut ....dupa 5 luni mi.au trimis o scrisoare ca trebuie sa trimit Programa Analitica, am mers in tara si am luat-o (cam 80 pag.) dar am avut un accident de masina si am fost spitalizata 3 luni asa ca am intarziat cateva luni ca sa o depun,dupa care in Madrid la MEC mi-au zis ca nu e nevoie sa o traduc, am lasat-o asa si dupa 4 luni mi.au zis ca imi lipseste traducerea programei ca sa fie dosarul complet. Am platit 450 euro si am tradus-o. Am lasat-o in Madrid la MEC si ieri dupa 3 luni mi-au trimis alta scrisoare in care imi cer un certificat de la OAMMR, trebuie sa merg iar in tara....
       Am plans vreo 2 ore nu-mi venea sa cred ..oare isi bat joc de mine? de ce nu-mi spun EXACT ce trebuie sa aduc, si imi trimit la fiecare 4-5 luni ca imi mai trebuie cate ceva.....am deja 2 ani si jumatate de cand am inceput tramitele.
       Stie cineva cam cat timp imi va lua sa fac rost de adeverinta aia?....ca eu lucrez si mai mult de 12 zile nu prea am cum sa stau in tara...           
     Referitor la cele car cautati un loc de munca macar ca auxiliar intre timp DA SE POATE ,eu am lucrat 6 luni  ca auxiliar iar apoi am lucrat ca asistenta dar cu contract de auxiliar, de asta sunt disperata sa rezolv cat mai repede pt mai multa stabilitate in locul de munca.
                                                                         MULTUMESC

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 09 May , 2010, 11:38:31 am
Draga Vanessa,
Certificatul de membru si adeverinta necesara ptr a lucra in strainatate se elibereaza a doua zi dupa ce ai depus actele cerute de ei.Daca intri pe site-ul oammr gasesti tot ce ai nevoie
Succes!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 09 May , 2010, 11:43:10 am
Nu stiu exact dar ,avand in vedere ca n-ai lucrat in ultimii 5 ani,cred ca tr sa dai un test.Gasesti informatiile tot pe site-ul oammr.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 09 May , 2010, 12:53:37 pm
Buna Vanessa si bine ai venit printre noi!
Ana-Maria are dreptate cand spune ca daca nu ai lucrat deloc in ultimii 5 ani trebuie sa sustii un examen pentru a recapata dreptul de a profesa in Romania,respectiv sa obtii adeverinta necesara de la Oamr,dar inainte trebuie facuta ceva practica.Insa cum ai spus ca ai terminat in 2010,banuiesc in luna august,iti mai ramane ceva timp pana se implinesc cei 5 ani pentru a putea obtine aceea adeverinta,de aceea te sfatuiesc sa faci demersurile cat mai repede pentru a nu te intampina apoi cu acest obstacol de a fi necesar sa reobtii dreptul de a profesa in Romania.
Iti doresc multa bafta!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: VANESSA on 09 May , 2010, 14:08:59 pm
  Va multumesc mult pt raspunsuri.....luna viitoare plec in tara....sa vedem ce reusesc sa fac.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 09 May , 2010, 15:43:57 pm
Vanessa, in caz ca nu reusesti sa obtii certificatul de la OAMMR (cum ca ai lucrat 5 ani consecutiv in ultimii 7,nu?),poti scrie o scrisoare la minister explicind situatia ta, totul,accidentul,etc. Eu am facut asa,am scris o scrisoare explicind de ce nu pot aduce acest certificat si...m-au bagat la medidas compensatorias.Pierdusem dreptul de a profesa in Ro si ar fi trebuit sa fac acolo practica 2 luni,parca...apoi sa dau un examen si...mi-ar fi dat certificatul,dar eu nu aveam cum sa fac asa ceva si am cerut in scrisoare sa ma puna sa fac aici,in Spania,practica sau cursuri sau orice.

Sper sa rezolvi si...multa bafta!!! ;)  ;D ;D
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 12 May , 2010, 10:48:43 am
 :-*..Buna fetelor...nu am mai intrat de mult...ca m-am ocupat de legalizat actele si tradus unele pt a le trimite la Bucuresti,PT A-MI SCOATE ACEA RECOMANDARE......dar,,,yo am o intrebare pt fetele care au trimis,,ce ati scris in cerere?si yo le trimit de aici si cum stiu ca au ajuns?!...le pun cu recomaandare?aaaa...inca o intrebare:pt lunera sau pt cele care ati depus scrisorica la min.educatiei si ati specificat ca nu aveti ani ceruti si ca ati intrat la ,,medidas compensatorii,,e tarziu daca as de depune si yo o scrisorica in care sa specific ca nu am ani ceruti?ce ziceti?am 1an de cand am ,,denegado,,si acu incerc sa le depun pt recunoastere...pt ca nu stiam de la bun inceput ce si cum..!! ??? :'(..in fine..o iau de la capat ;)..va popikkkkk :-* :-*........si multumesc de raspuns fetelor....si succes celor in cautare de munca :-*.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 12 May , 2010, 18:43:14 pm
Maria-cristina,
pot sa-ti spun ca cererea este tip si o gasesti pe site-ul min sanatatii,daca te referi la Solicitud de reconocimiento...http://www.msps.es/profesionales/formacion/docs/modelodeSolicitud2.pdf
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 12 May , 2010, 18:44:00 pm
Maria-Cristina, eu nu stiu cum se trimit actele din Ro, cred ca cel putin recomandata trebuie sa pui scrisoarea si nu stiu la ce fel de cerere te referi,eu am completat un formular ptr recunoasterea meseriei pe care mi l-au dat cei de la subdelegacion.Prin Registro de la subdelegacion am trimis si scrisoarea in care explicam de ce nu pot face rost de acest certificat,ca in Ro mi-au spus ca trebuie sa fac acolo practica,apoi sa dau un examen,etc si ca eu nu pot face asa ceva,ca vreau sa ma puna sa fac aici,in Spania orice practica,cursuri,etc.Dupa mult timp,cind nu mai speram nimic,am primit scrisoare in care imi spun ca ma baga la medidas compensatorias.
Tu trebuie sa o iei de la inceput,sa depui cererea de recunoastere,formularul,plus toate celelalte acte -e totul scris in forum si sa explici de ce nu poti aporta certificatul in care scrie ca ai lucrat 5 ani consecutivi in ultimii 7.
Iti doresc mult succes si...rabdare!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 12 May , 2010, 19:06:40 pm
Hai ca ma mut de pe un blog pe altul...dar vreau sa le salut pe erofeinina si lunera ca le vad online!
Maria Cristina,ptr a trim actele din Ro :rezolvi toate actele necesare(http://www.msps.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro/profesionales.htm) si le trim pe adresa min sanatatii,cu confirmare de primire.Eu am primit confirmarea in vreo 6 zile.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 12 May , 2010, 19:53:23 pm
fuguta si eu pe aici..sa nu-mi scape nimic ;). Fetelor, Maria-Cristina se referea la cererea pe care trebuie sa o faci pentru ministerul sanatatii din Romania..acea cerere facuta de mana...Ea este inca la inceput si acum se zbate sa obtina recomandarea/certificatul de conformitate din Romania (am dreptate sau nu, Cristina?). Daca da, ar trebui sa scrii in cerere ceva de genul acesta: subsemnata...posesor al CI...seria...nr..cu domiciliul...., in urma obtinerii diplomei de AMG ( cred ca trebuie sa treci si numele scolii la care ai invatat) solicit sa-mi eliberati certificatul de conformitate pentru a putea profesa pe teritoriul UE.  Ti-am prezentat-o asa in mare...vezi tu poate gasesti pe net cum ar trebui sa o scri ca sa sune mai pompos!
Cat despre trimiterea documentelor ca sa fi sigura ca au ajuns pune-le cu confirmare de primire!Eu asa am  facut..dar eram in Romania..nu stiu daca merge si din Spania!

Ramona...inteleg ca e ziua ta! La multi ani iti urez din tot sufletul! :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 12 May , 2010, 20:10:22 pm
Erofeinina,cred ca....ai dreptate cu cererea Cristinei!

Eu am trimis o cerere simpla ,cu datele mele personale,ce scoala am absolvit si cand si ca solicit eliberarea Certificatului de competente( bineinteles ca mi-au trimis recomandarea nu certificatul,ptr ca am terminat liceul si sc postliceala).
Ai grija sa ai toate actele in regula cum iti spun ei,ca sa nu se lungeasca totul.Si vezi ca(poate stii)ei (min san )afiseaza pe site-ul lor lista cu recomandarile eliberate ,nume,data etc.(asta ca sa stii imediat cum e gata)
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 12 May , 2010, 20:12:30 pm
certificat de conformitate,scuze ;D
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dina on 12 May , 2010, 22:58:12 pm
Salut fetelor!! Eu mi-am depus actele la Min.Sanatatii-Spa la sf lunii martie(sunt cu postliceala).Saptamana trecuta am sunat si mi s-a spus ca dureaza 3 luni.(Nu stiu cat e de adevarat.Daca e asa merge f repede ,daca nu..asteptam,rabdare!).Mi-au zis ca daca intr-o luna nu primesc nimic de la ei inseamna ca dosarul e complet dar totusi sa-i mai sun...Foarte amabili!  Mi-au amintit de vechime- 5 ani din ultimii 7..Eu am putut sa dovedesc asta cu adev de la OAMMR,oare e suficient??? Ati trimis si CARTEA DE MUNCA???  ANA-MARIA am inteles ca si tu ai trimis actele recent?? Ai noutati?
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 13 May , 2010, 05:33:43 am
Nu am nici o noutate.Dar ma gandesc sa sun si eu sa vad ce-mi spun.Ai putea,Dina,sa-mi spui la ce nr. de tel ai sunat?

Stii ce nu mai inteleg?Ti-au dat cei de la oammmr adeverinta in care se specifica ca ai lucrat 5 ani in ultimii 7?n-am stiut ca ei elibereaza asa ceva.Eu de la ei am doar certificatul de membru si adeverinta aceea de buna purtare.O sa sun azi la oammmr sa vad,dar cand ai timp,te rog spune-mi si tu.
(Eu am trimis adeverinta de la locul de munca,nu cartea de miunca.eu am lucrat 14 ani in tara).
Iti multumesc din suflet.

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 13 May , 2010, 11:00:58 am
Neata,fetelor :-*ce matinala esti ana-maria ;) :-*va multumesc fetelor ca mi-ati raspuns suntesti ,,dulci,, ;)vreau sa zic ca nina,,erofeinina,,are dreptate.. yo ziceam :despre cererea aia care se face de mana pt mins. de la Bucucresti SA TRIM YO DE AICI(yo sunt aici in spania) PT A-MI DA ,,RECOMANDAREA,,care se da pt a lucra in UE...de aia va intrebam ca nu stiam sigur cum sa fac,cat despre cum am s-o trimit ..am s-o pun cu confirmare cum zicea nina(iti zic asa ca mi-e usor sper ca nu te superi :-*)yo am pregatit toate actele cum ar fi:CEREREA DE MANA(cum ati zis),COPIA ACTULUI DE IDENTITATE,COPIE LEGALIZATA A DIPLOMEI DE BACALAUREAT(ca asa pune aci pe site)COPIE LEGALIZATA A DIPLOMEI DE ASISTENT,COPIE LEGALIZATA FOIE MATRICOLA,ADEVERINTA ELIBERATA DE SC .POSTLICEALA SI PERIOADA STUDIILOR,,...cam atatea cer pe site si yo am pregatit (daca voi ati pus ceva in plus spuneti-mi si mie)poate va plictisesc cu intrebarile si raspunsurile fetelor :'( dar vreau sa fiu sigura sa nu patesc ca si cu actele alea de omologare(care, nici nu trebuia sa fac asa) :'(dar cum nu am avut cu cine sa ma sfatuiesc si nici sa ma indrume am primit,,denegado,,si acu o iau de la inceput ??? :'(..yo va multumesc ca sunteti amabile si rupeti din timpul vostru si imi da-ti un raspuns :-* :-*va popik si sa auzim de bine.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 13 May , 2010, 11:30:44 am
 aa...:-*...Felicitari nina pt ridicare in grad acu mi-am dat seama ;) :-*suna fain,,General de brigada,, :D :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 13 May , 2010, 11:36:22 am
 :-* :-*..LA MULTI ANI RAMONA-CAPITANA :-* SANATATE SI NUMAI BUCURII SA FIE SANATOASA AIA MICA SI FAMILIA TA..SI UN ,,CALDUROS LOC DE MUNCA,, :D ;).......!!!! :-*
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: delia on 13 May , 2010, 12:05:45 pm
Buna ziua, Maria Cristina, eu am cerut recomandarea in 2007, in acel moment mi-au cerut in plus Cartea de munca si Certificatul de casatorie (incepusem scoala cand nu eram maritata si imi aparea intr-o diploma un nume si in cealalta cel de dupa maritis).Nu stiu cum merg acum lucrurile, poate nu ar fi rau sa te informezi, sigur ne vor spune si celalate fete care au scos certificatul sau recomandarea mai recent daca s-a schimbat procedura.
Va pup, Mirela
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 13 May , 2010, 13:17:04 pm
http://www.ms.ro/index.php?pag=50
MARIA CRISTINA;aici gasesti ce acte sunt necesare ptr a primi recomandarea.Chiar daca faci cerere ptr certificat ,daca nu intrunesti conditiile lor(studii,vechime etc),ei iti elibereaza Recomandarea.Problema e ca trebuie sa ti-o ridici personal sau sa faci procura cuiva sa ti-o poata ridica.

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 13 May , 2010, 13:53:56 pm
nina -> e perfect!cum sa ma supar..e mult mai usor si asa trebuia sa fie de la inceput!! cat despre grad eu mi-am dat seama ca am crescut cand am vazut ca pot modifica mesajele...deh...am puteri!..pacat ca nu pot sa fac ala bala portocala ca sa apara recunoasterea :D .
  Ramona...succes pentru luni!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 13 May , 2010, 14:40:10 pm
Quote from: dina on 12 May , 2010, 22:58:12 pm
Salut fetelor!! Eu mi-am depus actele la Min.Sanatatii-Spa la sf lunii martie(sunt cu postliceala).Saptamana trecuta am sunat si mi s-a spus ca dureaza 3 luni.(Nu stiu cat e de adevarat.Daca e asa merge f repede ,daca nu..asteptam,rabdare!).Mi-au zis ca daca intr-o luna nu primesc nimic de la ei inseamna ca dosarul e complet dar totusi sa-i mai sun...Foarte amabili!  Mi-au amintit de vechime- 5 ani din ultimii 7..Eu am putut sa dovedesc asta cu adev de la OAMMR,oare e suficient??? Ati trimis si CARTEA DE MUNCA???  ANA-MARIA am inteles ca si tu ai trimis actele recent?? Ai noutati?


Dina...dupa ce depui dosarul legea ii obliga pe cei de la minister ca in termen de 3 luni sa iti dea un raspuns ..nu sa-l solutioneze...cei de la minister sti cum fac: asteapta sa treaca 3 luni si dupa 3luni iti spun ca iti mai trebuie o hartie (care de multe ori este deja depusa la dosar) ...urmeaza alte 3 luni de asteptate....si tot asa; intelegi cum fuctioneaza sistemul?!
Anii de vechime (5ani) i-ai dovedit prin adeverinta de grad principal de la OAMR ?

Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dina on 13 May , 2010, 16:14:16 pm
pt Erofeinina...Am 11 ani vechime,1an ca asistent generalist-trecut si pe recomandarea de la min san rom si restul 10 lucrati in fizioterapie dar astia nu sunt trecuti pe recomand pt ca mi-am schimbat profilul. Dar toata vechimea de 11 ani o am trecuta pe adev de malpraxis eliberata de OAMMR,toate le-am trimis...Banuiesc ca, daca nu e suficient mai pot dovedi doar cu cartea de munca(acolo e trecuta toata vechimea) sau event cu o adev de la serviciu...tu ai trimis si cartea de munca???  merci!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 13 May , 2010, 16:21:43 pm
ce de ani munciti ai tu, dina! eu din pacate nu am decat in jur de 2 ani ca asistent medical. Da, eu am trimis si cartea de munca tradusa .Curios este ca aud pentru prima data ca se trec anii de vechime pe adeverinta de la OAMR...la mine nu s-au trecut!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 13 May , 2010, 20:51:05 pm
Nici eu nu stiam ca pe adev de la oammr scrie anii de vechime?Dina,esti sigura ca e vb de adev de la oammmr?

Mai ai nr de telefon la care ai sunat la minister si au fost f draguti etc?As suna si eu.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 14 May , 2010, 10:42:07 am
 :-*.Neata.fetelor...Multumesc pt raspunsuri..nina :-*lunera :-*ana-maria :-*mirela :-*si celorlallte :-*...astazi imi preg dosarul cu toate actele necesare pt a le trimite la Bucuresti si luni cu doamne ajuta le ,,mando,, :)...si sper sa nu fie nici o piedica :'((sa imi zica ca nu-s complete)....aaaaaaa.!!!!ce vroiam sa va mai intreb ???fetele care lucreaza ca si ,,auxiliar de enfermera,, aici prin rezidente o clinici si acu aveti ,,Recunoasterea,,...e vreo problema sa treceti de la ,,auxiliar de enfermera,, la ,,enfermera,, ???...succes fetelor in cautare de munca si lui ramona pe luni :-* :-*un bessoo..
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: lepadatubobo on 21 May , 2010, 15:00:30 pm
Salut super forum eu azi am pus compulsa pe urmatoarele documente : CI , Foaie Matricola , Recomandarea de la minister , certificat de competente profesionale , certificat de mumbru , adv de la OAMMR precum ca nu am abateri profesionale , plan de invatamant , diploma bac . cereea d p adresa min san din spania . Marti am vb cu un notar luat la intamplare sa legalizez aceste documente si sa le traduc . Miercuri vreau sa trimit aceste acte . intrebarile mele : Daca sunt toate documentele necesare !!! , La ce adresa trimit aceste acte !!! VA MULTUMESC MULT !!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 22 May , 2010, 16:04:04 pm
Daca te uiti la pag 1 si 9 gasesti raspunsul la intr tale.
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: VANESSA on 22 May , 2010, 16:35:50 pm
Buna fetelor, eu am reusit sa ajung in Romania mai devreme si am facut rost de Certificatul de la OAMMR (pe care mi-l cerusera cei de la Ministerul educatiei din Spania) , kiar nu mi-au pus nicio piedica ca am aproape 5 ani fara sa profesez si am facut si 2 cursuri ca am 30 de credite si imi vor elibera si certificatul de malpraxis. Acum ca sa le duc in Spania trebuie sa fie cu apostila de la Haga? sau e suficienta o traducere legalizata?......si credeti ca imi vor mai cere ceva?
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 18 June , 2010, 12:11:38 pm
 :-* :-*..BUNA FETELOR...ACI NU MAI SCRIE NIMENI SAU ATI REUSIT CU ,,RECUNOASTEREA,, ;)....??YO CE SA VA ZIC..AM TRIMIS IN SFARSIT ACTELE PT BUCURESTI SAPTAMANA TRECUTA ACU ASTEPT RASPUNSUL LOR SA VEDEM CE REZOLV(AM TRIMIS TOATE ACTELE CE PUNEAU PE SITE+CEREREA DE MANA IN CARE AM SPECIFICAT ACOLO TOATE DATELE SI PT CE IMI TREBE)ACU SA ASTEPT  :)IN REST..AM FOST SA-MI DEPUN LA SUBDELEGACION DIPLOMA DE BAC PT RECUNOASTERE SA POT FACE UN CURS DE ENFERMERIE(CICA ASA MAI USOR IMI POATE RECUNOASTE SI TITLUL ??? ???).IN FINE OI VEDEA..VA POOPIKK SI MAI INTRATI SI PE ACEST FORUM DIN CAND IN CAND  ;) :'(.MAI ZICETI SI VOI CE NOUTATI MAI AVETI SAU CE ATI MAI FACUT..CUM STATI CU ,,PAPELEO,, ?? :-* :-*.O ZI BUNA VA DORESC.....SI SUCCES!!!!!!
Title: Rãspuns: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: lepadatubobo on 18 June , 2010, 14:22:34 pm
Sal !!! Si eu am trimis actele pe data de 2 iunie si mi-a venit confirmarea in posta pe 13 iunie acu astept nerabdator !!! Eu am terminat in 2006 si am 3 ani vechime !!! numarul de ore an I II III este de 4682 sper sa nu am surprize neplacute va urez succes si voua
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dina on 29 June , 2010, 18:32:59 pm
Fetelor scuzeee...eu doar azi am vazut ca voi mi-ati cerut nr de la min sanatataii. Trec rar pe la net,din pacate! Pot sa vi-l scriu putin mai tarziu..o sa ma intorc la net! EUROFEINA ai scris ca ai 2 ani vechime...nu ti-au cerut 5ani vechime?? poti te rog sa-mi spui cum ai procedat??? am tremen doar 15 zile sa le trimit raspuns.merci!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 29 June , 2010, 19:33:17 pm
Intre timp am trimis un mail la minister si am cerut nr de expendiente si mi-au trimis si un nr de telefon unde pot suna.Am sunat si mi-au zis sa astept si voi primi un raspuns in termen de 3 luni de cand am trim actele.M-au intrebat de cei cinci ani....,ma rog,eu le-am trimis adeverinte de la locul de munca,o sa vad daca sunt valabile,ptr ca pe recomandarea mea de la min sanatatii roman nu scrie vechimea.

Oricum,e o veste buna ca ai primit un raspuns...mai aveam putin si credeam ca s-a dizolvat tot ministerul spaniol al sanatati de nu ne mai dadeau nici un semn!!!!!!!!!!! ;D
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 29 June , 2010, 22:17:08 pm
Quote from: dina on 29 June , 2010, 18:32:59 pm
Fetelor scuzeee...eu doar azi am vazut ca voi mi-ati cerut nr de la min sanatataii. Trec rar pe la net,din pacate! Pot sa vi-l scriu putin mai tarziu..o sa ma intorc la net! EUROFEINA ai scris ca ai 2 ani vechime...nu ti-au cerut 5ani vechime?? poti te rog sa-mi spui cum ai procedat??? am tremen doar 15 zile sa le trimit raspuns.merci!


Dina,  spune-mi te rog Nina...EURO..prefer sa am in cont.. ;). Tu ai 11 ani de vechime care se regasesc intr-un fel sau altul in documentele tale, deci daca ar studia dosarul tau si-ar da seama ca nu mai are rost sa -ti ceara cei 5 ani...dar lor le este mai usor sa trimita acel tabel in care sunt doua casute bifate cu X cum ca ar lipsi documente. In fine, tu trebuie sa le scri o scrisoare si sa le explici cu ce documente dovedesti vechimea ta. Le mai trimiti o data daca e cazul...Eu nu am facut la fel pentru ca eu am terminat in 2007 si nu au trecut 5 ani de cand am terminat studiile si ar fi imposibil sa am 5 ani de vechime. Totusi le-am trimis cartea de munca cu perioada mea de munca...acum astept o solutie!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dina on 30 June , 2010, 11:03:00 am
Da multumesc mult Nina si scuze...acum am vazut cum ti-am scris numele,l-am scurtat un pic...nu ma mira! Asa o sa incerc sa fac si eu.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 07 July , 2010, 17:40:39 pm
 Am nevoie de ajutor!!! Ma adresez fetelor care au trecut prin examenul din luna februarie! fetelor, voi ati regasit intrebarile pe care le-ati avut la examen pe vreun site??? eu m-am apucat de invatat (tocmai am aflat ca nu scap de masuri compensatorii) insa fac teste de auxiliar de enfermera..iar din cate imi aduc aminte voi ati spus ca testele au fost din oposiciones...puteti sa ma indrumati si pe mine unde sa le gasesc.
 
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 07 July , 2010, 21:29:22 pm
Nina, nu exista in nici un site raspunsurile la intreb. de la examen...doar pe forum, la pag 47 Ramona a scris citeva din intrebarile pe care ni le-au pus in test.
Cauta "tests oposiciones enfermeras", majoritatea intrebarilor eu le stiam din atitea teste pe care le facusem, nu mai stiu exact linkurile;iti las unul  http://www.auxiliar-enfermeria.com/enfermeria/test_enfermeria.htm. Alte  pag." Enfermeria 21", http://www.satse.es/PDF/BALEARES/EXAMENOPE28JUNENFIB.PDF
http://www.satse.es/PDF/BALEARES/EXAMENOPE28JUNENFIB.PDF
http://www.examenesdeoposiciones.com/sanitarias.html.
Ptr a invata sint bune si cursurile Fuden, am scris in detalii intr-una din paginile anterioare- se pune accent pe diabet, HTA, dar, mai ales partea practica e ff importanta ,erau 6 puncte, daca nu ma insel.

Iti urez "spor la invatat!"  ;)si...o asteptare scurta...eu a trebuit sa astept 14 luni de cind am trimis scrisoarea in care explicam de ce nu pot aduce acel certif. pina cind am primit scrisoarea cu medidas compensatorias... :(
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 07 July , 2010, 22:39:40 pm
  Multumesc mult Lunera!...esti o draguta! chiar ma gandeam ca nu mai intra din fetele "vechi"sa-mi raspunda....ori lucreaza ori sunt la plaja! 
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ramona-elena on 07 July , 2010, 22:50:21 pm
Nina.....de plaja nici vorba............... :( ...............as vrea eu....dar abia am timp sa mai respir.Daca nu lucrez am de rezolvat una alta.Cum ti-a spus Lunera,trebuie sa cauti teste de oposiciones pe net,eu am gasit multe;intri in google si cauti test enfermeria oposiciones.Testele pentru auxiliari sunt exagerat de usoare comparativ cu ceea ce am avut la examen.Legi nu stiu de unde sa citesti,pentru ca au fost intrebari si din legislatie,administratie,organizare,etc.Cel mai bine iti prind testele......sa recapitulezi atata materie este aproape imposibil pentru ca intrebari au fost din aproape tot:chirurgie,interne,dermatologie,etc.etc.etc.Iti doresc multa bafta si spor la invatat!!!!!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 08 July , 2010, 08:24:37 am
Multumesc mult Ramona!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 23 July , 2010, 20:03:21 pm
 :-*Buna fetelor....ce sa ve zic..astept sa-mi iasa acel ,,certificat de la mins bucuresti,,am trim actele acu 1luna pe 14 . :'(.in pagina lor de la ms aceleasi nume pe toate paginile nuj unde sa mai caut daca stiti voi alta pagina va rog ziceti-mi si mie unde...de sunat nu imi rasp sa intreb de mine..va rog fff mult si frumos..... :-*va citesc in fiecare zi si pe forumul celalalt si vad ce ce au scris fetele cele noi si cele vechi ve popik si sa auzim de bine... :-* :-*o vacanta cat mai frumoasa pt cele care se duc in tara si cat mai mult sa disfruteeeeeeeeee si sa se simta ca ACASA LA NOI.... :-* :-* :-* ;)
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 24 July , 2010, 10:30:06 am
Ramona,nu mai stim nimic de tine.Cum mai e la servici?Toate bune?

Maria Cristina,am o colega de aici din Romania,si-a trimis actele ptr acel certificat si tot urmareste pagina de care spui si tu si nu mai apare nimic nou,nimeni nu-i raspunde la telefon,zile intregi a sunat si nu intelege ce se intampla.Nu inteleg nici eu ptr ca atunci cand aveam actele acolo,raspundea tot timpul cineva macar la unul dintre numere!Daca mai aflu noutati de la ea,o sa ti le transmit.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 26 July , 2010, 12:08:34 pm
 :-*.Buna fetelor.......mercik de rasp. ana-maria......yo nuj ce sa mai zic ce sa mai cred :'( ???.incep sa-mi pierd iarasi rabdarea.....nu rasp nimeni la tlf pe pagina ms nimic .sa-i ia naiba...yo nuj ce sa fac in final sa trim scrisoarea la ms de aici din spania si sa cer medidas si sa le explic ca nu am cei 5 din ultimi 7ani sau sau ce sa fac ??? ??? :'(ca vad ca trece timpul ,lunile si iar vine sf de an si nu rezolv nimic..m-am saturat de drumuri,acte,traduceri,hartii,traduceri si hartoage...Nerviiiii la Maxim si Baniii...nuj fetelor ce sa mai fac....... :'(,,,,,VA POPIKKKKK si numai bine pt voi.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 28 July , 2010, 13:04:34 pm
 :-*.Buna fetelor......ce sA va mai zic..?am sunat ieri la ms din bucuresti pt a intreba de recomandarea mea si in final la un nr mi-a rasp la care i-am explicat pt ce un si m-a transferat la un alt tlf la care am stat 15min in tlf fara sa-mi rasp nimeni..m-a luat nervi si draci...... :o...dupa care am incercat la altul si mi-a rasp UNA cu un ton fffff ofensiv si mi-a zis sa sun la un alt nr.la care am sunat si nu rasp nimeni....si iar nervii...dupa care fff nervoasa tipa imi zice ca nu poate sta la tlf ca are audiente si mi-a inkis tlf in nas.fara sa-mi dea nici un rasp :o :o :'( .am incercat sa-i explic ca nu-mi rasp nimeni pe nicaeri si sa ma lamureasca ea ,dar,,,de unde.. :'()(niste nisimtiti si ca la noi nu gasesti nicaeri si sa stai in tlf jum de hora si cand iti rasp sa-ti inkida )yo nuj ce sa mai zic si sa cred .. ??? :o....inca o sa mai dureze vreo50ani sa ne acomodam democratiei si sa fim mai amabli  tot asa cu parsimonia au ramas si rasp cu COMODITATE LA UN TLF(PE CAND AR TREBUI SA RASP REPEDE) :o(desi noi din nastere suntem educati cu bun simt si sa fim amabili dar vad ca cu ani se pierde aceasta educatie) :'(.in fine nuj ce sa mai zic.ma repet.-.daca cineva stie sigur un nr la care ma pot interesa sau pagina de internet unde pun ei.sau nuj ce sa va mai zic . ???..trece timpul si zilele si iar se term anu si nu rezolv nimic si ma i-au crizele(fac si yo ca julliet de pe forumul celalalt ca ..zicea ca ajunge la zapatero ..yo o sa ma duc la ms.in buc si o sa le i-au pe toate de acolo la paruit si batjocorit si o sa chem si protv-ul ;D..ca nu ai ,,manera,, cu ei.....bine fetelor va las cu istoria mea si va popikkk....sa auzim de bine..... :-* :-*
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: ana_maria on 29 July , 2010, 19:36:44 pm
Draga Cristina,imi pare tare rau ca treci prin asta.Sotul meu si-a iesit din fire acum vreo luna cand incerca din rasputeri sa ia leg cu cei de la minister si nu a putut sub nici o forma.cand ii raspundea cineva ii spunea ca a gresit nr si ii inchidea in nas.E incredibil!!
Nici colega mea n-a putut lua legatura cu ei.Imi pare rau inca o data!Nu stiu ce ai putea face....
Ma gandesc daca ai suna la minister in Spania si le-ai spune ca nu o poti procura?...Ma gandesc ca oricum nu indeplinesti conditiile ptr recunoastere automata,sau da?Sau poate ca fara acea recomandare nici macar nu te pot propune ptr masuri comp.Dar,totusi,cel mai bine ar fi sa suni sa vezi.Poate nu are rost sa te mai chinui atat.Macar stii sigur daca ai nevoie neaparat de ea sau nu.Succes!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Roxy_Ibiza on 01 August , 2010, 02:04:51 am
Buna fetelor!
Numele meu este Roxana, locuiesc in Spania din 2008, mai exact in Ibiza. Vreau sa va multumesc ca v-ati facut timp sa postati atatea informatii pe acest forum. Am descoperit acest forum dintr-o intamplare si vreau sa va marturisesc ca am inceput sa cred ca mai exista o luminita la capatel tunelului ;) La fel ca multe dintre voi am trecut prin luni de asteptare, nervi si speranta... ca pana la urma sa primesc acel trist "DENEGADO". Istoria a inceput in martie 2008 cand am ajuns aici am incercat sa imi echivalez certificatul de competente profesionale obtinut in anul 2002 in Romania.In iulie am primit denegado..acelasi motiv ca si voi ca nu este titlu univesitar. Am trimis din nou o scrisoare prin solicitam TCAE. Titlu pe care l-a primit in iulie 2009. Acum lucrez la auxiliar, am facut doua cursuri unul de geriatria si altul de servicios especiales( pot sa va dau ce amunate doriti si chiar si grila de raspunsuri )aceste cursuri mi-au adus punctele necesare pt bolsa. Si acum spuneam la inceputul mesajului am mai prins sperante cand am citit ce ati scris voi despre recunoasterea profesionala. Eu am terminat postliceala in 2002 dar nu am profesat, nu am adeverinta de libera practica si nici faimosul certificat de la MS. Va rog frumos, daca aveti timp sa ma ajutati cu cateva raspunsuri:

Daca solicit recunosterea profesionala la Ministerul sanatatii atasez din nou toate actele plus toata corespondenta cu Ministerul educatiei? Le precizez ca am titlu de TCAE? Nina, la fel ca tine am sa fac si eu o scrisoare in care sa precizez ca nu am certificatul respectiv si ca sunt in imposibiliatatea de a merge pana in tara sa il scot.
In care cerere specific ca cer masuri compensatorii, in cea tip pe care o descarc de pe site-ul ms?
Astept cu nerabdare raspunsurile voastre. Salutari!

Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 01 August , 2010, 10:22:42 am
  Bun venit Roxana! Cred ca m-ai confundat cu Cristina! eu am avut toate actele la dosar ba chiar mai mult decat mi-au cerut (am pus tot felul de recomandari de la medici, adeverinte)insa nu am avut experienta de 5 ani si de aceea am fost trecuta la masuri compensatorii.
 Cat despre situatia ta, eu te-as sfatui sa soliciti recunoasterea profesionala depunand din nou dosarul la subdelegacion del gobierno fara sa mai atasezi corespondenta de la ministerul educatiei sau titlul inferior studiilor tale ( pe care oricum ti-l vor anula daca obtii recunoasterea de asistent medical). Poti insa, sa scri scrisoarea in care sa explici faptul ca nu ai cum sa obtii actele cerute ( certificatul de la MS-Bucuresti + certificatul de membru OAMR) si soliciti masuri compensatorii. Mi se pare ca iti lipsesc acte foarte importante dar poate ai noroc!
  Poti sa ne scri amanunte despre locul tau de munca? Unde ai facut cursurile pe care le-ai mentionat..a, si mai am o nelamuririre: ca sa lucrezi ca auxiliar iti trebuie puncte ?
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: erofei nina on 01 August , 2010, 10:32:03 am
Maria-Cristina..tin minte ca atunci cand am avut si eu dosarul la Ministerul Sanatatii din Romania ca sa obtin informatii despre dosarul meu meu trebuia sa sun doar intre anumite ore (nu-mi amintesc exact, dar cred ca scrie pe site-ul lor). E drept ca mi se raspundea de fiecare data insa ma trimiteau sa urmaresc noile liste cu nume care apar pe site. Rabdare!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 01 August , 2010, 10:56:01 am
 :-*Neata,fetelor!!nina te vad online, Buna :-* si iti multumesc de msj,am sunat si la ora 3dupa masa cum scrie aici pe site. si nici atata nu m-au lamurit...fff comode sunt d-nele de la ms..in fine nuj ce sa mai zic si sa cred .....imi fac numai nervi  :'( :'(si nu mai stiu ce sa fac sa mai astept rasp sau sa-mi trim si yo scrisoare aici la subdelegacion sa cer masurile comp..ca timpul tace si trece si iar raman si anul asta fara rezolvare.m-am saturat :'( :-[problema e ca numele de pe liste sunt aceleasi acus pe 14fac 2luni de cand le-am trim si nimic ???rasp...+ca zic ca in termen de 30zile sunt gata ???....bun venit roxana si succes la acte ;)...va popikkk si o duminica placuta :-* :-*
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Roxy_Ibiza on 01 August , 2010, 14:45:17 pm
Buna!
Scuze Nina,da  dar s-ar putea sa te fi confundat pt ca am citit atatea nume,situatii si probleme inaceasta ultima sapt ca nici eu nu imi mai amintesc.Iti multumesc ca mi-ai raspuns asa repede. Ok deci tu zici sa nu mai atasez nimic. Si cer direct masuri compensatorii ;) Saptamana viitoare ma duc sa depun din nou dosarul la subdelegacion sa vedem ce-o iesi. Eu am facut cursurile de aux pt ca aici in Ibiza ca poti lucra in spitalul de stat trebuie sa te inscri in bolsa si de acolo cheama persoanele care au mai multe puncte. Punctele le poti primi in urma cursurilor, anilor lucrati . Daca vrei sa lucrezi in rezidenta nu ai nevoie de cursuri. Cursurile le-am facut la Logoss Formacion Continuada. De aceea v-am scris ca daca aveti nevoie celor care lucrati ca auxiliar ma refer, va dau lista de raspunsuri si va explic despre cursuri.
Chiar numai e nimeni in aceeasi situatie ca mine fara cele 2 certificate si care sa fi primit masuri compensatorii?
O duminica placuta!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: Lunera on 07 August , 2010, 20:36:37 pm
Ptr Roxy- eu am dat examenul, deci masuri compensatorii , fara nici un certificat, le-am scris o scrisoare la minister unde explicam de ce nu pot sa aduc acel certificat, incearca si tu sa faci la fel.
Bafta!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: MARIA-CRISTINA on 12 August , 2010, 11:00:26 am
 :-*buna fetelor.....aici nu mai scrie nimeni nimic ???.fetele care au la ms din bucuresti mai stiti ceva de acte? :-*.....o zi buna
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: nusa on 01 September , 2010, 17:13:13 pm
MARIA-CRISTINA nimeni nu mai are nici o informatie despre eliberarea RECOMANDARII pentru ca lucrurile merg foarte greu,eu am mers personal la MS si cei de acolo mi-au spus clar poate dura si 3-4 luni pentru ca este mult de lucru si mai intai sunt medicii si apoi asistentii,imi pare rau
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: vio25 on 02 September , 2010, 10:33:25 am
de la 1 sept ministrul sanatatii a dat o lege prin care spune ca certificatele de conformitate si recomandarile se vor elibera de la directiile de sanatate publice din fiecare judet si le-au dat termen de 1 luna de la data depunerii  pentru rezolvare.eu chiar ieri am fost la galati la dsp si mi s-a confirmat acest lucru.urmeaza sa imi depun cererea.pup si va tin la curent.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dani7asi on 07 September , 2010, 15:52:21 pm
DY poti sa imi zici si mie te rog unde ti-ai tradus tu actele cat a durat si cam cat te-au costat?
mi-am strans si eu toate documentele si vreu sa le trimit cat mai repede in Spania.
Mersi
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dy on 07 September , 2010, 18:59:27 pm
sal,
din intamplare am citit si mesajele voastre (ma rog cateva)pt ca eu  intru mai mult pe asistenti medicali ,in fine...
Cred ca va pot lamurii putin cu cate ceva...
In primul rand dani7asi,eu mi-am tradus actele in orasul in care locuiesc in tara,nu stiu tu de unde esti,dar orice traducator autorizat te poate rezolva usor in 2-3 zile si nu costa ff mult,nu imi amintesc exact cat ,dar cu aproximatie sa fie vreo 4-5 milioane vechi.De apostilat nu trebuie desi cam toti traducatorii incearca sa iti bage apostilele pe gat,doar legalizate.Si apoi le trimiti prin posta romana ,recomandate cu confirmare de primire,la minister in spania.
Persoanele care asteapta recomandarea de la Bucuresti,am ceva informatii noi pt voi,desi poate acum le aveti si voi,sau puteti sa cititi daca intrati pe site miniosterul sanatatii Bucuresti.
Deci incepand cu luna asta  1  septembrie ,nu se mai elibereaza certificatele la bucuresti,cum era inainte,ci acum ministerul sanatatii are cate o un birou care ii reprezinta in fiecare judet,pt fiecare in ce judet apartiene.Si la fel si informatii doar in judetul orasului care apartii.De aceea nu mai raspunde nimeni la tel si nu mai dau informatii.Acum fiecare de pe unde sunteti,rugati pe cineva sa se intereseze in orasul(judetul)vostru unde se afla acest birou si sa mergeti sa va dea mai multe inf.Din cate stiu,in orasul nostru acest birou e in cadrul Directiei de sanatate publica,si poate asa e in toate orasele,sigur nu stiu.Ce e sigur ca acum de aici va pot da mai multe informatii in legatura cu osarul depus pt recomandare,si la fel si pt ridicarea acestei recomandari,se face de la biroul unde corespunzi nu de la Bucuresti cum era inainte.In fine,daca mai aflu ceva nou,va tin la curent.Intrati pe site si acolo sunt mai multe in f despre asta.
sper sa va fii lumonat putin in legatura cu asta.
succes la toti
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dy on 07 September , 2010, 19:03:08 pm
scuze ca am mancat ataea cuvinte cand am scris,dar sunt la servici si ma grabesc ingrozitor.
si inca ceva,mai nou se asteapta pt aceasta recomandare si 3luni,desi ei zic ca dureaza 30 de zile.Stiu asta sigur ,pt ca o prietena o asteapta deja de 3luni si inca nu se aude nimic.Nr de cereri a crescut ingrozitor in ultimele luni.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dani7asi on 07 September , 2010, 19:15:33 pm
MS MULT DY!
Eu sunt din Bucuresti si inca lucrez in tara.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: anca12 on 16 September , 2010, 13:14:42 pm
buna fetelor,sunt noua aici,intru mai mult in partea cealalta,mai mult ca s va citesc pt ca de moment nu pot aporta nimic am doar o multime de intrebari... ???...ROXY am inteles ca lucrezi ca auxiliar,eu as vrea sa incep in primavara sa imi caut ceva de lucru ca auxiliar pt ca nu am inaca recunoasterea dar nu stiu ce si cum sa fac si nici nu cunosc pe numeni ca sa ma lamureasca ce trebuie sa fac,daca ai vrea sa imi scrii cate ceva...cand depun cv-ul la vreo recidencia sa precizez ca snt enfermera dar nu am recunoasterea?stau de multi ani acasa si deja parca sunt rupta de lume si nu mai am nici idei...
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: puiu-daniela on 07 December , 2010, 08:50:12 am
Buna dimineata tuturor!
  Ce pacat ca s-au sters atatea mesaje!
  Am scris si aseara,dar repet pt fetele care nu au apucat sa citeasca:eu am o carte care se numeste SPANIOLA PT MEDICI SI ASISTENTE-mi-a facut-o cineva cadou,dar se poate procura de pe net.Costa 25-30 ron.Copertile sunt rosii.Gasiti in ea,toate aparatele,bolile,tehnici ale as.med. de ingrijire a bolnavilor,pe o pagina in spaniola si pe cealalta aveti traducerea.E destul de reusita,mai ales pt cele care acum invata notiunile de medicina in spaniola.
Va doresc o zi buna!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: cameliamary on 01 March , 2011, 12:47:47 pm
ANCA12,TE SFATUIESC SA-TI PUI CV LA ORICE REZIDENTA CONSIDERI CA TE INTERESEAZA
SI SA SPECIFICI BINEINTELES CA ESTI ENFERMERA DAR ESTI IN TRAMITE (MAJORITATEA NU
STIU CIT DUREAZA TRAMITELE ),DAR CA ESTI INTERESATA SA LUCREZI CA AUXILIAR PINA OBTII RECUNOASTEREA .
MUNCA DE AUXILIAR IN REZIDENTE ESTE FOARTE GREA ,ITI SPUN PENTRU CA EU ASA AM INTRAT ,CA AUXILIAR CU UN TITLU PE CARE MI L-AM SCOS IN 2 SAPTAMINI DIN INTERNET(A DISTANCIA),DAR TREABA ASTA MI-A FOLOSIT MULT ,PENTRU CA ASA M-AU CUNOSCUT ,CUM SINT,CUM LUCREZ....SI ASA IMEDIAT CE AM LUAT EXAMENUL AM INTRAT CA ASISTENTA,SI UITE CA A TRECUT DEJA UN AN...
BA CHIAR DACA NU E UN POST FIX DE AUXILIAR,INTRA PENTRU SUPLENTII,CA ASA IEI CONTACT CU FELUL CUM SE MUNCESTE AICI SI AI MULTE DE INVATAT(MAI ALES DACA AI NOROCUL SA FIE SI CITE O ASISTENTA CUMSECADE PE ACOLO SI CHIAR DACA NU ....MESERIA SE FURA ;D.
TE PUP,SI MULTA BAFTA.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: r_monika on 19 October , 2012, 09:49:24 am
Salutari tuturor fetelor din aceasta mare si deosebita familie,multumiri Ramonei care a venit in mare ajutor  (chiar dupa atatia ani cum e cazul meu)tuturor fetelor care vor sa-si obtina recunoasterea titrului de asistent medical in Spania.Inca nu am putut citi toate postarile si de la subiectul "asistenti medicali in Spania"fiind interesata de acest subiect doar de cateva zile.De aceea va rog frumos fetele care au obtinut deja recunoasterea sau au depus deja dosarul la MS din Spania sa ma lamureasca si pe mine cu niste intrebari.Eu am sa incep primul pas chiar acuma in vederea obtinerii recunoasterii dupa ce am fost la minister si mi-au dat lista cu actele necesare.intrebarea mea este daca Certificatul de competente profesional,Foaia matricola,Planul de invatamant trebuie sa fie apostilate si pe urma traduse si iar apostilata traducerea?E o intrebare tampita stiu dar nelamurirea mea a pornit pt.ca in vara asta am rugar-o pe mama sa mearga la un notar  sa-mi traduca diploma.Dupa obtinerea adev. de autenticitate de la Sc.Postliceala si dupa avizul inspectoratului scolar judetean,au tradus diploma si au pus apostila doar pe traducere.Eu zic ca aceasta traducere nu este valabila.Lamuriti-ma va rog si pe mine.Va multumesc anticipat!
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: dina on 20 October , 2012, 09:50:00 am
Doar traduse si  legalizate. Eu  nu am  avut apostila pusa pe nici una si  nu cred ca s-a  schimbat intre timp. Poate iti mai raspuns si fetele dar, sigur e  asa. Si trimite copiile xerox dupa actele trad. si legaliz, nu originalele.
Title: Re: Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania
Post by: r_monika on 21 October , 2012, 13:29:22 pm
Multumesc pentru raspuns Dina,acuma chiar sunt mai zapacita pentru ca saptamana asta am rugat o prietena din tara sa mearga  la un notar sa intrebe si i-a zis notarul ca  actele pt a fi legale in strainatate trebuie traduse,legalizate si apostilate.Si pentru diplome,foi matricole trebuie avizate de inspectoratul scolar apoi apostilate originalele ,apoi traduse-legalizate de notar si apostilata si traducerea.Cred ca cel mai bine ar fi sa ma duc pana la minister aici in Madrid si sa ma lamureasca ei.