• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
09 August , 2022, 21:44:50 pm

News:

Click aici pentru a te intoarce pe portalul Spania Romaneasca. www.SpaniaRomaneasca.com


pasaport CRDS fara buletin valabil

Started by ACcent Trad., 10 February , 2015, 18:47:41 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ACcent Trad.

In urma intrebarilor mai multor clienti, va informam ca puteti solicita pasaportului CRDS fara a mai fi nevoie sa prezentati cartea de identitate valabila. Insa, in momentul in care solicitati noul pasaport, pasaportul anterior trebuie sa fie in vigoare, deoarece reinnoirea se face in baza acestuia.

Gasiti mai jos informatia detaliata:

ATENTIE !

- cetãþenii români care ºi-au stabilit domiciliul în strãinãtate  ºi care din motive obiective nu se pot  deplasa în România sau la misiunile diplomatice/oficiile consulare din þara de domiciliu sau reºedinþã, pot depune cererile pentru obþinerea unui paºaport simplu electronic sau paºaport simplu temporar tip CRDS ºi la misiuni diplomatice sau oficii consulare aflate în proximitate, altele decât cele din þara în care au domiciliu sau reºedinþã, cu condiþia ca solicitanþii sã facã dovada ºederii legale în þara unde solicitã serviciul consular.

Documentele necesare pentru eliberarea unui paºaport simplu electronic, pentru cetãþenii români cu domiciliul în strãinãtate majori sunt urmãtoarele:

paºaportul anterior, dacã acesta existã;

certificate de stare civilã românești (naștere, cãsãtorie – pentru persoanele cãsãtorite, deces-pentru persoanele vãduve, sentinþa de divort romaneascã rãmasã definitivã ºi irevocabilã sau certificate de stare civila româneºti cu înscrierea menþiunilor cu privire la desfacerea cãsãtoriei ºi numele purtat in urma divorþului - pentru persoanele divorþate);

cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate (dacã acestea existã);

documente eliberate de autoritãþile statului de domiciliu împreunã cu traducerea în limba românã, dupã caz, din care sã rezulte dreptul legal de ºedere pe teritoriul statului respectiv (una dintre urmãtoarele situaþii):

dobândirea unui drept de ºedere pentru o perioadã de cel puþin un an sau, dupã caz, prelungirea succesivã a dreptul de ºedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv
dobândirea unui drept de ºedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificãrii familiale cu o persoanã care domiciliazã pe teritoriul acelui stat
dobândirea unui drept de lungã ºedere sau, dupã caz, un drept de ºedere permanentã pe teritoriul statului respectiv
dobândirea cetãþeniei statului respectiv
dobândirea unui drept de muncã ori înscrierea într-o instituþie privatã sau publicã cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesionalã
dobândirea unui certificat de înregistrare sau alt document care atestã rezidenþa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaþiului Economic European (contracte de închiriere, adeverinþe de la instituþii de studiu, angajatori)
paºaportul sau cartea de identitate eliberate de autoritãþile statului de domiciliu pentru persoanele cu dubla cetãþenie;

dovada achitãrii taxei consulare, de 100 de euro sau echivalentul în moneda localã.

Toate documentele trebuie prezentate în original.

Dupã verificarea efectuatã de consul ºi scanarea în sistemul e-Pass, documentele originale se restituie titularului.

Daca doriti mai multe informatii sau aveti nevoie de traduceri autorizate, ne puteti contacta pe [email protected]

www.accenttrad.com