• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
09 August , 2022, 03:41:12 am

News:

Click aici pentru a te intoarce pe portalul Spania Romaneasca. www.SpaniaRomaneasca.com


Susþine Limba Românã

Started by limbaromana, 17 November , 2016, 22:47:51 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

limbaromana

„Limba Românã”, revistã de ºtiinþã, culturã ºi educaþie, apare la Chiºinãu din aprilie 1991. Este unul dintre primele proiecte culturale, fondate ºi realizate  neîntrerupt de cãtre oameni de ºtiinþã, cadre didactice, scriitori, ziariºti de pe cele douã maluri ale Prutului ºi are drept obiectiv promovarea limbii române, a literaturii, culturii ºi istoriei neamului. Inaugurarea variantei electronice a extins  aria de distribuire a  publicaþiei: în prezent 50.000 − 60.000 de vizitatori unici acceseazã lunar site-ul www.limbaromana.md , fiind situaþi geografic pe întreg spaþiul limbii române, dar ºi în SUA, Elveþia, Franþa, Italia, Germania, Spania, Portugalia, Ucraina, Anglia, Rusia, Istrael, precum ºi în alte þãri.                            
Alãturã-te nouã ºi susþine fondul de finanþare a revistei „Limba Românã” de la Chiºinãu, important factor de culturã ºi reper în menþinerea ºi consolidarea  conºtiinþei identitare a românilor de pretutindeni.       
Donaþiile primite pe adresa noastrã ( http://limbaromana.md/donatii.html ) vor fi utilizate, începând cu anul 2017, pentru a asigura apariþia lunarã a publicaþiei, pentru remunerarea unei echipe redacþionale de profesioniºti, pentru îmbunãtãþirea calitãþii ºi prestaþiei revistei, pentru  mãrirea tirajului ei. „Limba Românã”, variantã tipar ºi online, va fi difuzatã gratuit ca ºi pânã acum.   
                     
Promoveazã cultura împreunã cu „Limba Românã”, Chiºinau.