• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
15 June , 2021, 12:06:37 pm

News:

In perioada 1-19 decembrie 2012 forumul a functionat doar partial din cauza unor probleme tehnice. Ne cerem scuze pentru neplacerile cauzate.


Prezentare

Started by admin, 03 March , 2008, 17:00:33 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

03 March , 2008, 17:00:33 pm Last Edit: 03 March , 2008, 17:03:27 pm by admin
Universitatea Spiru Haret

ACREDITATA PRIN LEGEA NR. 443 DIN 5 IULIE 2002
PUBLICATA ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 491 DIN 9 IULIE 2002

  Instituţia este pregătită să răspundă exigenţelor unui învăţământ de înaltă calitate, la nivelul standardelor interne şi internaţionale

 

Înfiinţată în 1991, în cadrul Universităţii ,,Spiru Haret" funcţionează astăzi 30 de facultăţi cu peste 50 de specializări acreditate. UniversitateaSpiru Haret are o structură complexă ce denotă diversitatea specializărilor - de la drept, administraţie publică şi cu profil economic, până la arhitectură şi medicină veterinară, de la filosofie-jurnalism şi sociologie-psihologie, până la istorie şi relaţii internaţionale, de la matematică şi informatică la teatru, muzică şi educaţie fizică şi sport. Dar cel mai important aspect este faptul că, din punct de vedere al conţinutului procesului de învăţământ, al metodologiei procesului didactic şi al legăturii cu evoluţia ştiinţei şi societăţii, facultăţile Universităţii ,,Spiru Haret" se situează, astăzi, la standardele europene. Această concluzie nu este una de complezenţă, ea fiind susţinută de realizările deosebite din cercetarea ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor, de rezultatele obţinute de absolvenţii Universităţii la examenele de licenţă, reuşita marii majorităţi a absolvenţilor în carieră, fiind o dovadă certă a faptului că la ,,Spiru Haret" se face şcoală.

 

Spiru Haret dispune de un corp profesoral de înaltă calificare - Calitatea învăţământului la ,,Spiru Haret" se bazează, în primul rând, pe activitatea unor cadre didactice de înaltă profesionalitate, cu vocaţie pedagogică. Mai mult decât atât, multe dintre acestea sunt personalităţi recunoscute pe plan naţional şi internaţional, doctori în ştiinţe în specialitatea lor şi membri în organismele ştiinţifice naţionale şi interna-ţionale. Un alt aspect la fel de important este faptul că ,,Spiru Haret" dispune de un corp profesoral stabil, ce asigură continuitate procesului de învăţământ.   

   

61 de programe de masterat - Calitatea corpului profesoral, precum şi rezultatele obţinute în activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică au condus, în mod firesc, Universitatea ,,Spiru Haret" spre organizarea studiilor de masterat pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă, studii care s-au organizat începând cu anul universitar 2003-2004. Numărul tot mai mare, de la an la an, al absolven-ţilor cu rezultate foarte bune, care doresc să obţină masteratul, a determinat şi o creştere a numărului de programe de masterat. Astfel, în anul universitar viitor (2005-2006), în cadrul facultăţilor Universităţii ,,Spiru Haret" vor funcţiona 61 de programe de masterat. ,,Spiru Haret" dispune de spaţii de învăţământ proprii Evident că o unitate de învăţământ superior nu poate ajunge la astfel de rezultate excelente fără o bază materială solidă. 
   
Corelând armonios preocuparea pentru calitatea învăţământului, educaţiei şi cercetării cu cea legată de constituirea unui cadru proprice procesului de învăţământ, Universitatea ,,Spiru Haret" a reuşit să pună la punct o bază materială în măsură să asigure condiţii optime pentru procesul de învăţământ, pentru cercetarea ştiinţifică şi pentru activitatea şi viaţa obişnuită a studenţilor. Că este vorba de Bucureşti sau de centrele universitare din ţară, precum cele din Braşov, Craiova sau Constanţa, întreaga activitate a Universităţii ,,Spiru Haret" se desfăşoară, în prezent, în spaţii de învăţământ proprii care se ridică, din punctul de vedere al standardelor, la nivel contemporan -săli de curs moderne, laboratoare dotate corespunzător în funcţie de profil, din care nu lipsesc computerele, biblioteci din care nu lipsesc cele mai noi titluri şi săli de lectură ce îmbie la studiu, baze sportive şi spaţii de recreere şi, nu în ultimul rând, cămine studenţeşti amenajate modern ce asigură condiţii de viaţă excelente. USH a făcut investiţii de peste 2500 miliarde lei in cei 14 ani de la înfiinţarea Fundaţiei ,,România de Mâine" şi a Universităţii ,,Spiru Haret", volumul total al investiţiilor realizate se ridică la peste 2500 miliarde lei. Nu poţi să nu te întrebi cum au reuşit să susţină un asemenea efort investiţional care, pe bună dreptate, impresionează. Răspunsul este cât se poate de simplu: respectarea cu stricteţe a caracterului non-profit al Fundaţiei ,,România de Mâine" şi al Universităţii ,,Spiru Haret". Consecventă statutului de fundaţie non-profit, definit încă de la înfiinţare, ,,România de Mâine" a direcţionat permanent veniturile realizate către asigurarea bazei ştiinţifice şi materiale a învăţământului din cadrul universităţii. Faptul că, în perioada 2000-2005, 40% din venituri au fost destinate investiţiilor (depă-şind semnificativ procentul de 25% prevăzut prin lege) arată cât se poate de clar că dez-voltarea şi consolidarea unei baze materiale proprii şi asigu-rarea unor condiţii optime pen-tru activitatea didactică şi pentru studiu constituie o preo-cupare majoră a conducerii Fundaţiei ,,România de Mâine" şi a Universităţii ,,Spiru Haret". Anticipând nevoia şi dorinţa de pregătire la nivel superior a unor categorii sociale largi, de cele mai diferite vârste, Universitatea ,,Spiru Haret" s-a pregătit serios să ofere servicii educaţionale de calitate astfel că astăzi dispune de o infra-structură performantă: editură şi tipografie proprii prin intermediul cărora ,,Spiru Haret" asigură studenţilor cursuri şi alte materiale didactice, reţea de calculatoare de ultimă generaţie, racordată la Internet, unde facultăţile au biblioteci virtuale ce pun la dispoziţia studenţilor informaţii, bibliografii, programe de studiu, note de curs etc. 
ID -învăţământul viitorului - Dincolo de dotări, însă, ceea ce face din ,,Spiru Haret" o universitate modernă este calitatea învăţământului şi orientarea ei spre viitor. Astfel, pe lângă formele tradiţionale de învăţământ (de zi şi cu frecvenţă redusă), ,,Spiru Haret" a introdus şi învăţământul la distanţă. Specific secolului XXI, învă-ţământul la distanţă beneficiază de o atenţie cu totul aparte din partea conducerii Universităţii şi a facultăţilor care s-au ocupat îndeaproape de conceperea, organizarea şi funcţionarea acestei forme de învăţământ care răspunde unei necesităţi actuale, fiind considerată, de pe acum, forma de învăţământ a viitorului. Faptul că la Universitatea ,,Spiru Haret" învăţământul la distanţă nu este un simplu moft o dovedeşte existenţa unui post propriu de televiziune. Post naţional universitar şi cultural, care transmite, direct şi înregistrate, cursuri, dezbateri, sinteze şi consultaţii, TV ,,România de Mâine" reprezintă un atu major al Universităţii ,,Spiru Haret" în promovarea unui învăţământ la distanţă la acelaşi nivel calitativ cu cel din ţările UE. ,,Spiru Haret" promovează un învăţământ cu o pregnantă dimensiune socială Universitatea ,,Spiru Haret" a creat o reţea de centre pentru învăţământ la distanţă la scară naţională, un asemenea centru funcţionând în fiecare municipiu reşedinţă de judeţ. Acest lucru demonstrează că ,,Spiru Haret" promovează un învăţământ cu o pregnantă dimensiune socială. În cadrul Universităţii ,,Spiru Haret" funcţionează peste 40 de centre teritoriale pentru învăţământul la distanţă, care beneficiază de serviciile postului TVRM, prin care studenţii din toată ţara ai USH au acces la cursuri, consultaţii, îndrumări metodologice etc. Mai mult, răspunzând numeroaselor solici-tări ale diasporei româneşti, ,,Spiru Haret" a înfiinţat centre pentru învăţământ la distanţă şi peste hotare, la Chişinău, New York, Madrid şi Tel-Aviv. ,,Spiru Haret" oferă tinerilor şansa reuşitei în viaţă Prestigiul Universităţii ,,Spiru Haret" în plan intern şi internaţional (dovadă şi colaborările şi parteneriatele cu numeroasele universităţi de prestigiu din SUA şi Europa) şi calitatea învăţământului, precum şi condiţiile materiale şi facilităţile acordate studenţilor explică interesul deosebit şi în continuă creştere al tineretului, al absolvenţilor de liceu pentru facultăţile şi specializările din cadrul Universităţii.


La începutul anului universitar 2005-2006, de exemplu, numărul studenţilor înscrişi la facultăţile universităţii a fost de 97.000, peste 53.000 dintre aceştia fiind înscrişi la învăţământul la distanţă. Pentru anul universitar 2006-2007 se estimează că numărul tinerilor înscrişi la facultăţile universităţii, la toate cele trei forme de învăţământ (zi, frecvenţă redusă şi ID), va creşte considerabil. Tinerilor care optează pentru una dintre facultăţile şi specializările universităţii, nouă nu ne rămâne decât să le urăm ,,baftă la examen!", Universitatea ,,Spiru Haret" fiind o garanţie     

www.spiruharet.ro

lavinian

bunala toate lumea!
am nevoie de ajutor:D :)iMI poate spunecineva cum pot face rost de raportul de tara al spaniei???...incluzand salariu minim, impozite si taxe aferente salariilor, zile libere,conditii de munca, legislatia muncii in Spania, educatia s.a.m.d
Va rog   mult  sa  ma ajutati!
O zi  buna tuturor