• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
20 October , 2021, 22:44:47 pm

News:

In perioada 1-19 decembrie 2012 forumul a functionat doar partial din cauza unor probleme tehnice. Ne cerem scuze pentru neplacerile cauzate.


Ghid pentru lucratorul roman in Spania

Started by admin, 21 January , 2010, 17:19:49 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

 De la data de 1 ianuarie 2009 in Spania au fost ridicate restrictiile pe piata muncii pentru cetatenii romani, ceea ce inseamna ca, in conformitate cu principiul egalitatii de tratament, acestia au dreptul de a obtine un loc de munca in orice domeniu, ca angajati, sau pe cont propriu, in conditii egale cu cetatenii spanioli.

· În baza directivei privind drepturile de ºedere ale cetãþenilor din UE (Directiva 2004/38/CE), lucrãtorii migranþi sunt obligaþi sã se înregistreze la autoritãþile competente, in functie de durata contractului de munca:

a) în cazul în care lucratorul vine cu un contract de munca pentru o perioada de mai puþin de trei luni, nu sunt necesare nici un fel de formalitãþi de ºedere; este suficient sã deþina pasaportul sau, dupã caz, documentul de identitate in vigoare, in care sa figureze nationalitatea;

b) pentru o perioadã de sedere pe teritoriul spaniol de mai mult de trei luni, aveti obligatia sã solicitaþi personal înregistrarea in Registrul Central al Cetãþenilor Strãini/ Registro Central de Extranjeros, la Oficiul pentru Cetãþenii Strãini/ Oficina de Extranjeros (în lipsa acestuia, la Comisariatul Provincial de Poliþie/ Comisaría Provincial de Policía) din provincia unde doriþi sã rãmâneþi sau sã locuiþi (www.mir.es). Pentru  obtinerea certificatului trebuie plãtitã taxa de eliberare, a cãrei valoare este egalã cu cea plãtitã de cetãþenii spanioli pentru obþinerea sau schimbarea documentului de identitate. In certificatul eliberat vor figura numele, nationalitatea, domiciliul si numarul de identitate (NIE) in baza caruia se va putea cotiza si pentru asigurarile sociale.

OBSERVATIE: dacã nu îndepliniþi aceste formalitãþi, vi se pot aplica sancþiuni proporþionale ºi nediscriminatorii. Este important de ºtiut cã, in cazul in care nu obtineti pe loc certificatul de cetatean european, puteþi începe sã lucraþi înainte de a fi in posesia acestuia, eventual prezentand angajatorului numarul de inregistrare a cererii dumneavoastra.

· Pentru a beneficia de anumite drepturi, cum ar fi cardul sanitar spaniol, medic de familie, servicii medicale si farmaceutice in aceleasi conditii ca si cetatenii spanioli, lucratorul trebuie sa isi acrediteze rezidenta in Spania la primaria de care apartine, prin inscrierea in Registrul Municipal (“empadronamiento”).

· În cazul în care contractul de muncã depãºeºte 180 de zile, se poate efectua un control medical care va dovedi dacã lucratorul este apt din punct de vedere fizic si psihic sã desfãºoare activitatea specificã postului.

· Pentru a exercita anumite profesii vi se poate cere recunoasterea sau omologarea studiilor absolvite in Romania, responsabilitate care revine Ministerului spaniol al Educaþiei.

Un caz special il reprezinta recunoaºterea studiilor de asistent medical generalist (si a altor studii in domeniul medical), pentru care este necesarã obþinerea unui certificat emis de Ministerul Sanatatii din Romania, certificat care permite recunoasterea studiilor de asistent medical generalist in statele membre ale Uniunii Europene. Conditiile pentru obtinerea acestuia pot fi gasite la urmatoarea adresa: http://www.ms.ro/pagina.php?id=139.

· Raportul de muncã angajat–angajator este reglementat în Spania prin Constituþie, Codul Civil, Codul Muncii( Estatuto de los trabajadores) si contractele colective de muncã. Contractele se încheie pe durata nedeterminata sau determinata, cu norma intreaga sau timp partial de lucru. Pot fi încheiate în forma scrisa sau verbala (exp.angajatilor in gospodarii/”empleados de hogar”).

· În Spania existã diferite convenþii colective de muncã în funcþie de zonele geografice ºi de activitãþi. Din acest motiv, nu întotdeauna condiþiile de muncã ale lucrãtorilor din provincii diferite sunt aceleaºi.

· Salariul acordat angajatului nu poate fi mai mic decât salariul minim interprofesional stabilit de Guvern pentru anul în curs pentru munca pe timp complet. În anul 2009, valoarea acestuia a fost stabilita la 624 euro pe lunã, 20,80 euro pe zi si 4,89 euro pe ora.

· Inainte de începerea activitãþii lucrative, angajatorul trebuie sã înscrie angajatul ca salariat al sãu la sistemul de securitate socialã spaniol (Seguridad Social: www.seg-social.es), pentru ca ulterior acesta sa poata beneficia corespunzator de drepturi in caz de somaj, boala, accidente, maternitate, pensie, invaliditate, prestatii pentru deces si urmasi.

· Sistemul de securitate sociala spaniol cuprinde sistemul general (regimen general), aplicabil majoritatii categoriilor de lucratori si sistemele speciale (regimenes especiales) pentru lucratori in sistemul agrar, lucratori independenti, personal casnic, navigatori si mineri.

· Pentru a beneficia de prestatiile pentru somaj un lucrator trebuie sa cotizeze la sistemul de securitate sociala cel putin 360 zile in ultimii 6 ani si sa nu se gaseasca in vreunul din cazurile de incompatibilitate stabilite prin lege, pentru aceasta perioada minima de cotizare avand dreptul la plata prestatiilor timp de 4 luni. Perioada maxima de plata a prestatiei pentru somaj este de 24 luni. Pentru obtinerea prestatiei pentru somaj lucratorul trebuie sa se adreseze Serviciului Statal de Ocupare spaniol (SPEE/INEM: www.inem.es), sau filialei regionale a acesteia, atunci cand relatia de munca s-a incheiat (exceptie cazul de demisie).

· In cazul parasirii teritoriului spaniol, pentru a primi in continuare ajutorul de somaj la care are dreptul in Spania, lucratorul trebuie sa anunte Serviciul Statal de Ocupare spaniol (SPEE/INEM) inaintea plecarii si apoi, in termen de 7 zile, sa contacteze agentia de ocupare din tara in care se deplaseaza (in Romania, Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca – ANOFM: www.anofm.ro). Conform regulilor europene, in tara de destinatie va beneficia de prestatiile de somaj oferite de statul spaniol timp de maxim 3 luni, pe durata carora sa isi caute activ un loc de munca.

·  Lucratorii care isi inceteaza activitatea profesionala si indeplinesc cerintele prevazute de lege pot beneficia de pensionare partiala, anticipata sau pentru limita de varsta (65 ani). Pentru a avea drept la plata pensiei, persoana trebuie sa fi contribuit cel putin 15 ani, dintre care macar ultimii 2 sa fie cuprinsi in perioada de 15 ani dinaintea datei pensionarii. Pentru a primi o pensie integrala un lucrator trebuie sa fi platit contributii pentru pensie 35 de ani.

·  In vederea stabilirii perioadelor in care un lucrator beneficiaza de dreptul la prestatii contributive, acesta beneficiaza de aplicarea principiului totalizarii drepturilor obtinute in alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiul Economic European in care a cotizat pentru securitatea sociala, fiecare tara acordand lucratorului suma la care are dreptul tinand cont de cotizatiile realizate pe teritoriul sau.

· Si membrii familiei lucratorului au obligatia de a se inscrie in Registrul Central al Cetatenilor Straini.

· Pentru copiii care il insotesc, lucratorul poate beneficia de alocatia acordata in Romania, sau, in cazul in care venitul pe familie este mai mic decat cuantumul stabilit de legea spaniola (aproximativ 11 000 euro), poate solicita prestatia pentru intretinerea copilului, a carei valoare este de 125 euro trimestrial pentru copiii sub 3 ani si de 24, 25 euro pe luna pentru copiii cu varsta peste 3 ani. Statul spaniol nu ofera alocatie pentru copii.

· Copiii lucrãtorului au dreptul la educaþie în Spania în aceleaºi condiþii ca ºi copiii cetatenilor spanioli. Aceºtia vor beneficia, de exemplu, de dreptul la tratament egal privind acordarea burselor de studiu. Învãþãmântul este, ca ºi în România, obligatoriu ºi gratuit. Pana in clasa a noua, pentru inscrierea la scoala nu este nevoie de acte traduse si legalizate care sa ateste situatia scolara, repartizarea fiind facuta doar in functie de varsta copilului si de domiciliu. 

· Pentru obtinerea in Spania a anumitor drepturi se aplica principiul exportului de prestatii, conform caruia lucratorul poate beneficia in Spania de anumite prestatii la care are dreptul in Romania, ceea ce face necesara corespondenta intre institutiile omologe din cele doua state, pentru recunoasterea si stabilirea acestora.

· In acest caz este nevoie de formularele europene prin intermediul carora institutia spaniola va obtine toate informatiile necesare pentru a determina si atesta drepturile la prestatii. Inainte de a pleca, lucratorul trebuie sa ceara institutiilor competente sa ii furnizeze formularele potrivite.

Acestea sunt principalele formulare :

- seria E 100 pentru detasari in strainatate si drepturi la prestatii de sanatate si de maternitate, si sunt eliberate de Casa Nationala de Pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS) si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), in functie de continut;

- seria E 200 pentru calculul si plata pensiilor, pe care le elibereaza Casele Judetene de pensii si alte drepturi de Asigurari Sociale (CJPAS);

- seria E 300 pentru dreptul la prestatii de somaj, care sunt eliberate de Agentiile Judetene de Ocupare a Fortei de Munca (AJOFM) ;

- seria E 400 pentru diverse prestatii familiale, acestea fiind eliberate, in functie de continut, de Agentiile teritoriale pentru prestatii sociale, Serviciile de evidenta a persoanelor din cadrul primariilor, unitatile scolare unde invata copiii lucratorului, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Judeteana .

· Daca lucratorul nu a cerut formulare potrivite inainte de a pleca, dreptul la prestatii poate fi cerut si direct din Spania de catre lucrator sau imputernicit. De asemenea, institutia din Spania are posibilitatea sa comunice direct cu institutia competenta din Romania pentru a obtine informatiile de care are nevoie, furnizate prin formulare. Acest lucru ar putea, totusi,  sa intarzie considerabil solutionarea cazului.

· Institutiile competente din Spania in raport cu formularele E sunt: pentru majoritatea categoriilor de formulare, Institutul National de Securitate Sociala (INSS) prin reteaua sa de centre de atentie si informatii pentru cetateni (CAISS), iar pentru seria de formulare E 300 organismul competent este Serviciul Statal de Ocupare (INEM) prin reteaua sa de agentii de ocupare.

· Atunci cand se prezinta unei institutii spaniole un formular in limba romana, aceasta poate sa-l compare cu unul redactat in limba spaniola, continutul formularului fiind lesne de inteles. Datorita continutului explicit, problemele lingvistice nu ar trebui sa constituie un obstacol pentru valorizarea drepturile de securitate sociala. 

NOTA: Pentru obtinerea de informatii suplimentare pot fi consultate site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale (www.mmuncii.ro), al Ministerului Muncii si Imigratiei Spaniol (www.mtas.es) si portalul EURES al mobilitatii europene pentru ocuparea fortei de munca (www.europa.eu/eures).

In cazul apariþiei unor conflicte de muncã cetãþenii români se pot adresa urmatoarelor institutii:

- Inspectia Muncii si Securitatii Sociale spaniola (Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social), sediul central sau directiile teritoriale si provinciale.

Sediul Central: Calle Agustin de Bethancourt, 4, 28003 – Madrid

Tel: 0034 91 363 00 00 / Fax: 0034 91 363 0678

E- mail: [email protected] / http: www.mtin.es

- Ministerul de Interne-Directia Generala de Politie (Ministerio del Interior-Direccion de la Policia y de la Guardia Civil)

Adresa: Avda Pio XII 50-E 28016, Madrid

Tel.: (91) 302-41-91; http://www.mir.es / www.policia.es

- Filiala sindicatului la care este afiliat, ai caror juristi si avocati il pot consilia si ii pot inclusiv apara interesele (Union General de los Trabajadores – UGT: www.ugt.es / Comisiones Obreras – CCOO: www.madridsindical.es).

- Tribunalul national – www.poderjudicial.es

-In Romania: Direcþia pentru Protecþia drepturilor cetãþenilor români care lucreazã în strãinãtate, din cadrul ANOFM (telefon: 0040 021 311 07 38/interior 112, e-mail: [email protected]anofm.ro)

Despre aceste demersuri este indicat sa fie informat si biroul de munca din cadrul  Ambasadei de la Madrid. In cadrul Ambasadei Romaniei in Spania isi desfasoara activitatea doi atasati pe probleme de munca si sociale. Datele de contact ale acestora sunt:

- Cristina FLOREA: e-mail - [email protected]

- Mihaela IOANOVICI: e-mail - [email protected]

Tel. contact: 0034 913 591 576


ATENTIE:
munca ilegala constituie infractiune si are consecinte atat pentru angajat,
cat si pentru angajator!

Alte informatii utile:

- Persoanele care nu sunt salariate, independente (autonomi), sau titulare ale unei pensii de batranete, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile mentionate, nu sunt protejate de dispozitiile comunitare in domeniul securitatii sociale, deci nu pot beneficia de asistenta sanitara gratuita acordata in Spania decat daca prezinta o adeverinta privind lipsa veniturilor in Romania, obtinuta de la administratia financiara din Romania si o adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate privind lipsa unei asigurari de sanatate in Romania. In anumite cazuri o asigurare privata le poate asigura o anumita protectie.

- Este important ca la plecarea din tara, daca nu au deja un contract de munca asigurat, cetatenii si membrii de familie ai acestora sa solicite cardul european de asigurare de sanatate, care le poate asigura asistenta sanitara pana in momentul angajarii in Spania si al cotizarii la sistemul spaniol de securitate sociala.

- O problema inca nerezolvata: deciziile privind procentul (gradul) de invaliditate sunt luate conform legislatiei nationale, de catre institutiile nationale ale fiecarui stat, existand diferente considerabile intre criteriile de stabilire a procentului (gradului) de invaliditate, definite in legislatiile nationale. Dispozitiile comunitare nu armonizeaza sistemele nationale de securitate sociala, ci se multumesc sa le coordoneze.

- Rezidenta legala, necesara pentru a beneficia de anumite drepturi (cum ar fi prestatia de 2500 euro acordata mamei la nasterea unui copil dupa doi ani de sedere permanenta in Spania), presupune inscrierea in Registrul Central al Cetãþenilor Strãini, nu doar consemnarea domiciliului in Registrul Municipal.

- In cadrul prestatiilor de securitate sociala nu sunt incluse si cheltuieli pe care le-ar presupune repatrierea corpului neinsufletit in caz de deces, pentru aceasta fiind necesara o asigurare suplimentara.

SURSA: Ambasada Romaniei la Madrid

ripe12

Quote- Persoanele care nu sunt salariate, independente (autonomi), sau titulare ale unei pensii de batranete, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile mentionate, nu sunt protejate de dispozitiile comunitare in domeniul securitatii sociale, deci nu pot beneficia de asistenta sanitara gratuita acordata in Spania decat daca prezinta o adeverinta privind lipsa veniturilor in Romania, obtinuta de la administratia financiara din Romania si o adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate privind lipsa unei asigurari de sanatate in Romania. In anumite cazuri o asigurare privata le poate asigura o anumita protectie.


As dori sa precizez ca cele de mai sus nu sunt valabile. Cel putin nu erau valabile din luna August 2009 si din cate am aflat de la primaria de unde apartin dreptul la educatie si sanatate este GRATUIT pentru oricine in SPANIA! Tot ce trebuie sa faci este sa declari la Serviciile Sociale de care apartii ca nu ai serviciu si nici resurse financiare sa te intretii si ei iti elibereaza o dovada provizorie cu care poti beneficia de toate drepturile in materie de sanatate. Apoi daca mai faci cativa pasi (empadronamento si obtinerea de NIE) obtii si Tarjeta Sanitaria valabila 5 ANI!!! Si aici vorbesc din experienta...

LooneybinCEO

Quote from: ripe12 on 25 January , 2010, 22:57:13 pm
Quote- Persoanele care nu sunt salariate, independente (autonomi), sau titulare ale unei pensii de batranete, nici membri de familie ai unei persoane care face parte dintr-una din categoriile mentionate, nu sunt protejate de dispozitiile comunitare in domeniul securitatii sociale, deci nu pot beneficia de asistenta sanitara gratuita acordata in Spania decat daca prezinta o adeverinta privind lipsa veniturilor in Romania, obtinuta de la administratia financiara din Romania si o adeverinta de la Casa de Asigurari de Sanatate privind lipsa unei asigurari de sanatate in Romania. In anumite cazuri o asigurare privata le poate asigura o anumita protectie.


As dori sa precizez ca cele de mai sus nu sunt valabile. Cel putin nu erau valabile din luna August 2009 si din cate am aflat de la primaria de unde apartin dreptul la educatie si sanatate este GRATUIT pentru oricine in SPANIA! Tot ce trebuie sa faci este sa declari la Serviciile Sociale de care apartii ca nu ai serviciu si nici resurse financiare sa te intretii si ei iti elibereaza o dovada provizorie cu care poti beneficia de toate drepturile in materie de sanatate. Apoi daca mai faci cativa pasi (empadronamento si obtinerea de NIE) obtii si Tarjeta Sanitaria valabila 5 ANI!!! Si aici vorbesc din experienta...Corect, asa este.