• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
24 September , 2021, 01:18:56 am

News:

Sistemul de popularitate a fost perfectionat. Astfel in functie de numarul mesajelor postate pe forum veti urca in grad. Gradele sunt asemanatoare celor din armata, singurule diferente sunt ca gradul cel mai mic se numeste "Membru" iar gradul suprem se numeste "Vip". Pentru a urca la un nivel superior este nevoie sa postezi 25 de mesaje.


Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania

Started by ramona-elena, 18 February , 2010, 23:19:04 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ramona-elena

 Obtinerea recunoasterii profesionale permite exercitarea profesiei de asistent medical pe teritoriul Spaniei,in timp ce recunoasterea academica(omologarea) permite continuarea studiilor la alt nivel educational spaniol.Pentru detalii privind diferenta intre recunoastere profesionala si omologare vizitati: http://www.eracareers.es/fecyt/guia/guia_cap07.pdf  
Recunoasterea profesionala a titlului de asistent medical in Spania este de competenta Ministerului Sanatatii spaniol,in timp ce recunoasterea academica a ramas in competenta Ministerului Educatiei spaniol.
Actele necesare solicitarii recunoasterii profesionale sunt expuse pe siteul Ministerului Sanatatii spaniol la urmatoarea adresa: http://www.msps.es/profesionales/formacion/recoTitulosEuro.htm la optiunea "documentación necesaria".
Pentru informatii suplimentare puteti contacta cu Ministerul Sanatatii spaniol la numarul de telefon: 0034901400100 sau la email: [email protected]

"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

1.Cererea solicitantului,adaptata la modelul care apare in pagina electronica a Ministerului Sanatatii spaniol.
2.Copie dupa documentul national de identitate,pasaport sau document echivalent(carte de identitate) care sa demonstreze ca solicitantul este national al unei tari membre  a Uniunii Europene,sau a unei tari semnatare la Acordul asupra Spatiului Economic European.
3.Copie dupa titlul/titlurile academice
4.Certificat oficial si personalizat al studiilor cursate de solicitant din care sa reiasa:
    -durata studiilor in ani academici
    -descrierea materiilor cursate,specificand numarul de ore pentru fiecare materie in parte,atat teoretice cat si practice
    (Acest certificat nu trebuie aportat de cei care solicita recunoasterea titlului de medic de formare bazica,medic specialist,asistenti medicali generalisti,moase,stomatologi,veterinari si farmacisti.Totusi,in cazurile in care se necesita determinarea posibilelor diferente substantiale de formare privind formarea nationala impusa ,ca cele mentionate in art.14 din Directiva 2005/36 se va putea solicita interesatului sa aporte informatie cu privire la formarea sa)
5.Certificat eliberat de autoritatea competenta a tarii membre de origine sau de provenienta care sa demonstreze ca interesatul este un profesional,ca nu este inabilitat in a exercita profesia(Certificate of good standing) si ca indeplineste conditiile impuse de Directiva Uniunii Europene pentru a exercita respectiva profesie(acest certificat nu va fi valabil daca nu va fi prezentat in decurs de 3 luni de la data eliberarii lui)
6.Certificat eliberat de autoritatea competenta a tarii membre de origine sau de provenienta care sa demonstreze ca titlul prezentat permite exercitarea profesiei in tara de origine si in plus indeplineste conditiile stabilite de Directiva 2005/36/CE.
7.Certificat cu specificarea continutului concret al exercitarii profesiei eliberat de autoritatea competenta care sa ateste exercitarea profesiei timp de 2 ani cu norma intreaga,in decursul ultimilor 10 ani in statul membru care a eliberat titlul,doar in cazul in care in acest stat nu este reglementata profesia mentionata(acest document nu este necesar pentru titlurile obtinute in Romania deoarece profesia de asistent medical este reglementata in statul nostru)
8.In cazurile in care titlurile de medic,medic specialist,asistent medical generalist,stomatolog,veterinar,moasa si farmacist nu raspund in totalitate la exigentele prevazute in Capitolul III al Titlului III al Directivei 2005/36/CE,certificat eliberat de autoritatea competenta care sa demonstreze ca titularul sau s-a dedicat efectiv si legal activitatilor corespunzatoare,cel putin 3 ani consecutivi in ultimii 5 ani de la data eliberarii certificatului.
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

19 February , 2010, 00:06:40 am #2 Last Edit: 19 February , 2010, 15:44:35 pm by ramona-elena
Documentele trebuiesc prezentate astfel:

Toate documentele eliberate de alte state membre ale Uniunii Europene vor fi insotite de traducere oficiala in limba spaniola.
Toate documentele solicitate se vor prezenta in copii legalizate de catre notari publici sau de catre functionarii abilitati de a prelua cererile de omologare,cu prealabila prezentare a documentelor in original.

Locul de prezentare a documentelor

Cererea de solicitare pentru abilitarea exercitarii profesiei in Spania,cu aplicarea Directivei 2005/36/CE,impreuna cu documentele solicitate,se vor prezenta de preferinta la institutiile centrale sau periferiece ale Ministerului Sanatatii spaniol,sau prin intermediul oricarui mediu prevazut in art.38.4 din Legea 30/1992 din 26 noiembrie,de Regim Juridic al Administratiilor Publice si de Procedura Comuna Administrativa.
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

19 February , 2010, 09:24:29 am #3 Last Edit: 19 February , 2010, 15:51:06 pm by ramona-elena
Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din România, în calitate de autoritate de supraveghere a profesiei, poate oferi informaþii autoritãþilor din alte state cu privire la activitatea profesionalã a asistenþilor medicali/moaºe, membri ai OAMMR, pentru perioada în care aceºtia ºi-au exercitat profesia pe teritoriul României.
Filialele OAMMR, la solicitarea membrilor, pot elibera acestora o adeverinþa care precizeazã dacã au avut abateri profesionale (mal praxis) pe perioada exercitãrii profesiei pe teritoriul României.
Ulterior, solicitantul trebuie sã prezinte adeverinþa în original la sediul central al OAMMR, pentru ºtampilare / apostilare.
De asemenea, precizãm cã unele state solicitã completarea unor formulare tip emise de organizaþia profesionalã a statului gazdã. Acestea se completeazã numai în original de cãtre filiala judeþeanã a OAMMR unde asistentul medical /moaºa ºi-a exercitat profesia ºi va fi semnatã în original de cãtre preºedintele filialei OAMMR, în baza urmãtoarelor acte:
- acte de studii – copie;
- certificat de sãnãtate A5 (include ºi examenul psihologic) – original;
- dovada calitãþii de membru OAMMR (certificat de membru) – original;
- dovada plãþii cotizaþiei la zi;
- adeverinþã de mal praxis.

Pentru obþinerea adeverinþei privind faptul cã asistentul medical / moaºa este posesor al unui titlu de calificare profesionalã recunoscut în celelalte state membre ale Uniunii Europene, solicitantul se va adresa exclusiv Ministerului Sãnãtãþii Publice  (021/30.72.600).
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

19 February , 2010, 09:59:20 am #4 Last Edit: 19 February , 2010, 15:52:59 pm by ramona-elena
CONDITIILE DE ELIBERARE A CERTIFICATELOR NECESARE RECUNOASTERII TITLURILOR ROMANESTI IN PROFESIA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

1.Certificat de Conformitate

  Se elibereaza in cazul titularilor :

  Diplomei de absolvire de studii superioare de scurta durata de asistent medical generalist incepand cu promotia 2006 de absolventi;
  Diplomei de Licenta de asistent medical generalist incepand cu promotia 2007 de absolventi;

  Documente necesare:

  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat ;
  -          copie legalizata dupa diploma de asistent medical generalist;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita in care se precizeaza perioada in care au fost efectuate studiile universitare;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

   2.Certificat care atesta drepturi castigate specifice in profesia de asistent medical generalist

   Se elibereaza in cazul asistentilor medicali generalisti care fac dovada exercitarii efective si legale a activitatilor de ingrijiri generale de sanatate in Romania pe o durata de minim 5 ani consecutiv din ultimii 7 care preced eliberarea acestui certificat, titulari ai:

  Certificatului de Competente Profesionale de Asistent Medical Generalist eliberat de scolile sanitare postliceale sanitare,

   Documente necesare:

  -          cerere in care se vor preciza si datele de contact;
  -          copia actului de identitate;
  -          copia legalizata dupa diploma de bacalaureat;
  -          copie legalizata dupa Certificatul de Competente Profesionale;
  -          copie legalizata dupa foaia matricola;
  -          adeverinta eliberata de unitatea de invatamant absolvita prin care se atesta perioada in care au fost efectuate studiile postliceale;
  -          copie legalizata dupa cartea de munca sau adeverinta de la unitatea angajatoare din care sa rezulte conditia de experienta profesionala mentionata ;
  -          copie legalizata dupa documentele de schimbare a numelui.

  Certificatele/adeverintele se elibereaza in termen de 30 zile lucratoare,de la data inregistrarii dosarului complet la Registratura Ministerului Sanatatii .
  Aceste documente se elibereaza titularului sau unei persoane imputernicite de catre acesta prin procura notariala.

Pentru alte informatii cu privire la aceste documente vizitati pagina Ministerului Sanatatii din Romania la adresa: http://www.ms.ro/libera-circulatie.php accesand optiunile din dreapta paginii.
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

19 February , 2010, 10:17:25 am #5 Last Edit: 19 February , 2010, 15:54:57 pm by ramona-elena
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)


ramona-elena

1.trebuie sa fii membru OAMMR(asta inseamna,ori sa lucrezi in Romania si sa contribui cu o suma de bani lunar,la OAMMR,suma pe care ti-o trage din salariu,ori sa iti platesti cotizatia anuala chiar daca nu profesezi in tara)
2.Odata ce esti membru,iti dau automat un certicicat de membru,
3.iti faci asigurare de malpraxis pe anul 2010(costa 10 euro,si trebuie sa te asiguri pt 10000euro)
4.cu certificatul de membru si cu aceasta asigurare de malpraxis,te duci la sediul OAMMR din orasul de unde esti si unde te-ai inscris,si iti vizeaza certificatul pe anul acesta 2010.
5.dupa ce ai vizat certificatul,iti da o adeverinta de acolo de la sediul OAMMR,in care se specifica ca nu ai abateri  deontologice.
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

In legatura cu certificatul de membru,ca sa fie vizat trebuie sa ai credite pe anul 2010...deci trebuie facut un curs sau cumparate niste reviste de la ei.
Mie mi-au vizat abia dupa ce am facut cursul de 30 de credite;se pot face si online pe net cursurile pt credite,
si pt eliberare nu trebuie decat copie dupa certif de membru vizat si un milion jumate(bani vechi)
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

Pentru cele care au libera practica trebuie schimbata cu noul certificat de membru.


Diploma de bacalaureat **
Acte de absolvire a invatamantului de specialitate, dupa caz:
Liceu sanitar ** + Certificat/Atestat de calificare ** + Certificat echivalare **
Certificat de absolvire a scolii postliceale cu profil sanitar**
Certificat de competenta profesionala** + foaie matricola**
Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de scurta durata** + foaie matricola**
Diploma de absolvire studii superioare de specialitate de lunga durata** + foaie matricola**
Adeverinta de grad principal (daca este cazul) **
Certificat de cazier judiciar (valabil 6 luni) *
Certificat de sanatate fizica si psihica (valabil 2 luni) - (cu parafa medicului psihiatru si a medicului de familie) *
Adeverinta de salariat (cu mentionarea vechimii in munca) - (valabila 30 de zile) *
Cartea de munca sau contract individual de munca pentru cei care nu poseda tipizat carte de munca ***
Autorizatia de libera practica (daca este cazul) *, Fisa de inregistrare in Registrul Unic National (RUN) *, Certificatul de membru OAMMR ** (daca este cazul)
Document de casatorie/divort (daca este cazul) **
Declaratie pe proprie raspundere (tipizat OAMGMAMR) *
Polita de asigurare de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala (valabil pentru anul in curs) **
Copie BI/CI
Cerere tip


Actele mentionate mai sus vor fi prezentate:
* in original
** original + copie
*** copie conform cu originalul (semnata si stampilata de serviciul RUNOS)


TIPIZATE

Declaratie pe propria raspundere

Cerere pentru eliberarea Certificatului de membru

ATENTIE: DOSARUL TREBUIE SA FIE COMPLET. NU SUNT ACCEPTATE DOSARELE CARE AU LIPSA ANUMITE DOCUMENTE.
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

ramona-elena

Pentru reavizarea Certificatului de Membru sunt necesare urmatoarele:
Certificatul de Membru in original
Adeverinta salariat cu salariul de incadrare
Polita de asigurare valabila + copie
Acte de studii dobandite ulterior obtinerii Certificatului de Membru + copie
Cotizatia 1% / luna din salariul de incadrare
Credite Educatie Medicala Continua
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

dy

Adeverinta ce se da de la OAMMR,e doar o ADEVERINTA!!!!nu scrie nimic altceva la titlu,nici adeverinta de malpraxis ,nici altceva,doar ADEVERINTA!!!si scrie in ea 4 randuri cu ceea ce am specificat mai sus.nu e mare lucru si nu cred sa ne ajute  nimic.eu una nu cred ca asta cer cei de la ministerul sanatatii din madrid,cand  cer "certificado que demuestra que no estas inabilitado etc"sau ceva de genul asta.in fine...


erofei nina

dy, si eu spuneam de cateva zile acelasi lucru dar nimeni nu ma asculta...cei de la ms cer certificat de buna practica medicala pe care OAMR-ul nu-l elibereaza asistentelor; acest certificat exista dar este eliberat doar medicilor de catre colegiul medicilor; fetele spun ca aceasta adeverinta ar fi buna...si mie mi-ar placea sa fie asa..dar sincer nu cred ca se multumesc cei de la minister cu o astfel de ,,fitzuica,, gen chitanta...Pana nu o depunem nu avem de unde sa stim...nu ne ramane decat sa asteptam...!

ankutel

De asemenea, precizãm cã unele state solicitã completarea unor formulare tip emise de organizaþia profesionalã a statului gazdã. Acestea se completeazã numai în original de cãtre filiala judeþeanã a OAMMR unde asistentul medical /moaºa ºi-a exercitat profesia ºi va fi semnatã în original de cãtre preºedintele filialei OAMMR, în baza urmãtoarelor acte:
- acte de studii – copie;
- certificat de sãnãtate A5 (include ºi examenul psihologic) – original;
- dovada calitãþii de membru OAMMR (certificat de membru) – original;
- dovada plãþii cotizaþiei la zi;
- adeverinþã de mal praxis.


ankutel

Ordinul Asistenþilor Medicali ºi Moaºelor din România, în calitate de autoritate de supraveghere a profesiei, poate oferi informaþii autoritãþilor din alte state cu privire la activitatea profesionalã a asistenþilor medicali/moaºe, membri ai OAMMR, pentru perioada în care aceºtia ºi-au exercitat profesia pe teritoriul României.
Filialele OAMMR, la solicitarea membrilor, pot elibera acestora o adeverinþa care precizeazã dacã au avut abateri profesionale (mal praxis) pe perioada exercitãrii profesiei pe teritoriul României.
Ulterior, solicitantul trebuie sã prezinte adeverinþa în original la sediul central al OAMMR, pentru ºtampilare / apostilare.
De asemenea, precizãm cã unele state solicitã completarea unor formulare tip emise de organizaþia profesionalã a statului gazdã. Acestea se completeazã numai în original de cãtre filiala judeþeanã a OAMMR unde asistentul medical /moaºa ºi-a exercitat profesia ºi va fi semnatã în original de cãtre preºedintele filialei OAMMR, în baza urmãtoarelor acte:
- acte de studii – copie;
- certificat de sãnãtate A5 (include ºi examenul psihologic) – original;
- dovada calitãþii de membru OAMMR (certificat de membru) – original;
- dovada plãþii cotizaþiei la zi;
- adeverinþã de mal praxis.


doinelia

Buna seara ,am vazut ca ati postat toate informatiile necesare recunoasterii titului.Felicitari Ramonei si celorlalte fete care aduc informatii.Eu am sa incerc sa postez modelul de adeverinta de la O.A.M.M.R pe care l-am depus la ministerul educatiei in sept 2008.Acum nu stiu daca se cere alt model dar atunci a fost valabil.

Pri prezenta,se adevereste ca Doamna.........de profesie asistent medical principal generalist este membru cu drepturi depline al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, conform Legii 307/2004 si are cotizatia platita la zi.
Doamna.........a lucrat ca asistenta medicala in Romania in perioada......si a dovedit responsabilitate profesionala si morala,respecta statutul O.A.M.M.R,Legea nr.307/2004,privind exercitarea profesiunii de Asistent Medical si a profesiunii de Moasa,Codul de Etica si Deontologie Medicala al asistentului medical si nu a avut culpa medicala,nu a avut reclamatii,sanctiuni sau abateri disciplinare in decursul activitatii profesionale.

admin


ankutel

ma bucur ca merge :Dmaine am sa pun si certificatul de membru oamr
multumesc admin
o seara bunaaa

ankutel

am gasit un articol despre echivalaDe cealalta parte, asistentii cu studii medii cauta noi posibilitati de echivalare, cit mai comode pentru ei, intrucit o diploma universitara le-ar aduce citeva milioane de lei vechi in plus
la salariu.

O astfel de sansa o ofera Universitatea "Lucian Blaga", din Sibiu, care ii inmatriculeaza direct
in anul II si chiar III. "Practic, se vor compara curriculele de pregatire din Scoala postliceala ale Facultatii de Asistenta Medicala
, iar in functie de rezultate candidatii vor fi admisi in anul doi sau trei de studii", este prevazut pe pagina de internet a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania
(OAMMR).

Contactata telefonic, presedinta OAMMR, Liliana Iordache, a declarat ca sustine aceasta posibilitate: "Mi se pare o posibilitate extraordinara. Asistentii medicali sint foarte interesati de aceasta varianta. Avantajele ar fi obtinerea competentelor superioare, mai exact exercitarea profesiei in mod autonom si diferenta de salarizare, de 4 milioane".

MARIA-CRISTINA

 :-*buna fetelor..ankutel yo am adeverinta asta de la OAMMR dar,este din 2007 si nu cred ca este valabila nuu?trebuie scoasa alta si certificatul de membru la fel?! asta sigur stiu si ca trebuie platit ceva banuti pe acolo :o...si multumesc de raspuns  :-*
,,El verdadero amor se recibe cuando te lo dan,no cuando lo pides,,

dani7asi

Quote from: MARIA-CRISTINA on 21 February , 2010, 18:04:31 pm
:-*buna fetelor..ankutel yo am adeverinta asta de la OAMMR dar,este din 2007 si nu cred ca este valabila nuu?trebuie scoasa alta si certificatul de membru la fel?! asta sigur stiu si ca trebuie platit ceva banuti pe acolo :o...si multumesc de raspuns  :-*

ADEVERINTA DE LA OAMMR ESTE VALABILA DOAR 3 LUNI DE LA DATA EMITERII...DECI TREBUIE REFACUTA!

eni

exista vreo posibilitate sa mi se ridice acest certificat de la OAMR, de alta persoana?! cum ati procedat cele care sunteti de ani in Spania si nu ati mai lucrat pe terit Rom?!

traducator

Quote from: ramona-elena on 19 February , 2010, 00:06:40 am
Documentele trebuiesc prezentate astfel:

Toate documentele eliberate de alte state membre ale Uniunii Europene vor fi insotite de traducere oficiala in limba spaniola.
Toate documentele solicitate se vor prezenta in copii legalizate de catre notari publici sau de catre functionarii abilitati de a prelua cererile de omologare,cu prealabila prezentare a documentelor in original.


Ce insemna TRADUCERI OFICIALE?

(conform cu informatiile furnizate de Ministerul Educatiei din Spania):
- cele realizate prin reprezentantele diplomatice sau consulare ale Spaniei in strainatate;
- cele realizate prin reprezentanta diplomatica sau consulara a tarii al carei cetatean este solicitantul sau de provenienta a documentului (in cazul nostru, realizate de un traducator autorizat de catre Ministerul Justitiei din Romania si acreditat la Consulat, traducerile fiind legalizate la Consulat);
- cele realizate de catre un intérprete jurado spaniol (traducator acreditat ca atare de Ministerul Afacerilor Externe din Spania, biroul de limbi straine).

Traducerile oficiale sunt documentele care vor fi tratate drept originale: nu se lasa la dosar traducerea in original, ci o copie legalizata la notar sau compulsada. Pastrati-va aceste tarduceri, veti mai avea nevoie de ele.

ramona-elena

Multmim de informatie,foarte interesant...dar pentru mine a venit prea tarziu  :( Cand am depus eu dosarul nu mi-a spus nimeni sa depun fotocopii compulsate dupa traducerii!!Ba mai mult la depunere mi-au cerut traducerile in original!!!  :( Eu nu mai am nicio traducere dupa documentele traduse si depuse(nici macar fotocopii simple nu mi-am facut...asa ametita am fost  ;D ),daca voi avea alta data nevoie de ele v-a trebuie sa le traduc iar...alti bani,alta distractie!!!!!
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)

danadinu

Quote from: ramona-elena on 24 February , 2010, 15:10:16 pm
Multmim de informatie,foarte interesant...dar pentru mine a venit prea tarziu  :( Cand am depus eu dosarul nu mi-a spus nimeni sa depun fotocopii compulsate dupa traducerii!!Ba mai mult la depunere mi-au cerut traducerile in original!!!  :( Eu nu mai am nicio traducere dupa documentele traduse si depuse(nici macar fotocopii simple nu mi-am facut...asa ametita am fost  ;D ),daca voi avea alta data nevoie de ele v-a trebuie sa le traduc iar...alti bani,alta distractie!!!!!

cum ai lasat traducerile in original???
Traducatori autorizati gasiti pe pagina ministerului de externe spaniol.Sint pt toate limbile posibile :D si sint pe comunitati
aici aveti link-ul http://www.maec.es/es/MenuPpal/Ministerio/Tablondeanuncios/InterpretesJurados/Paginas/LISTADOACTUALIZADODELOSTRADUCTORES-INT%C3%89RPRETESJURADOSENEJERCICIO.aspx

danadinu

pot sa spun ca am aportat si eu o informatie ,utila ,sper,in acest nou topic!Ca restul...cerintele actuale ale ms ma cam  depasesc :)

KATI

     BUNA-ZIUA,,tuturor fetelor de pe acest Forum de discutii,,f interesant,,d.p.m.d.v.,Recunosc cu modestie si cu mare simpatie meritul initiatoarei acestui forum,,si indraznesc,sa ma adresez in mod direct acestei D-ne Ramona-Elena,care din timpul pretios ce il avem cu toatele, rupe din timpul dumneaei sa afiseze atitea noticias i mportante pentru noi toate,care mai mult sau mai putin ne-am confruntat,pina acum ma refer la voi,care oarecum a-ti reusit sa faceti niste pasi ff.importati in drumul recunoasterii profesiunii,,care pina la urma fiecare dintre noi,,ne o dorim,,  dar care din terte motive,,au reusit sau nu,,Dar consider ca este mai frumos si civilizat din partea mea sa ma prezint.Numele meu este Kati,,locuiesc in Vic la 70 km de Girona,si cu permisiunea dvs,,as dori ,sa va spun ca eu as fi interesata ptr sora mea,care a terminat, promotia 2006 in Vaslui,,Scoala Postliceala Sanitara,,iar diploma se numeste:Certificat de Competente Profesionale,,
     A primit un denegado in mai 2009 ptr. Omologation,unde i-au fost cerute documentos por Directiva 2005/36,,sau 2006/10,,si de aici a plecat tot,calvarul pentru ea,,,deoarece saracuta,ea a venit la mine,in Spania eu am indemna-to ,i-am facut residencia,lucreaza intr-un restaurant pe program nelimitat cu bani putini,,,unde nu-i place,,si nu se poate acomoda ,,Dar sa intru in detaliile mai importante este ca ea nu are experienta in Romania,,a lucrat la Radiovip,,,si are doar 3 luni de voluntariat intr-o clinica privata care nu-i serveste la nimic,,,Eu ce sa spun ,,,am citit cu atentie,si pe sarite mesaj,,fetelor de pe forum care s-au confruntat cu diferite situatii,,dar un caz similar cu al surorii mele,,nu l-am descoperit,,De aceea va rog politicos,,dak vreuna dintre voi,,,stie ca ar exista vreo posibilitate,,de urmat niste pasi,,si care ar putea fi acestia,,sa-mi deschida si mie o portita de informatie,,ca eu ma simt tare vinovata ca am adus-o si aici nu am facut nimic,,,Apropo,,,nu stiu ce sa cred? Sunt prea grea de cap eu,,si nu pricep,,treaba cu masurile compensatorii,,in cazul ei????????????? pot fi valabile??? IN SPERANTA ca nu v-am plictisit cu problemele mele,,eu va multumesc,,anticipat,in cazul in care vreuna dintre voi,,vrea sa ma ajute in cazul meu,,cu cite o sugestie pozIitiva :( :( ???   Cu Stima  Kati....

Lunera

Bine ai venit pe forum,Kati,sper sa gasesti aici toate informatiile ptr a o ajuta pe sora ta.Fetele care au primit "denegado" ptr omologare,au solicitat in acelasi loc,la subdelegatia guvernului,recunoasterea meseriei de asistenta,deci trebuie sa completezi alt formular si sa aduci actele pe care le cer-pe acest forum sau pe celalalt gasesti informatia cu toate actele necesare.Asa am facut noi si ne-au bagat la "masuri compensatorii" care cuprind examen teorico-practic,sau,daca nu vrei sa dai examen sau pici,poti opta ptr practica tutelada si daca o treci,iti dau recunoasterea meseriei de asistenta,deci poti lucra in Spania.In caz ca nu treci nici cele doua runde de practica,peste un an se da alt examen teorico-practic,eu cred ca nimeni nu va ajunge acolo,vor obtine reconocimiento cu practica.Asa ca ,sora ta trebuie sa ceara acest "RECONOCIMIENTO DE LA PROFESION",e mai usor decit omologarea,pe care n-o dau ptr ca aici se face facultate ptr a deveni asistenta,in timp ce la noi,nu.Cu reconocimiento poti lucra dar nu poti continua studiile,asta e dezavantajul ,comparand cu omologarea,dar cel mai important e ca putem lucra,ca au inceput sa se rezolve dosarele,eu il aveam depus din 2007;asa ca ii doresc sorei tale mult noroc si...rabdare.

KATI

    Multumesc din suflet Lunera,,ca mi-ai raspuns atit de prompt,,si cu atita caldura,,ceea ce ma duce cu gindul ca mai sunt si altfel de oameni ,,decit ce am intinlit si am avut experiente urite,,si sunt convinsa ca nici voi nu ati fost ocolite,,de astfel de experi   
ente,,,dar sa nu te mai plictisesc cu astfel de lucruri,,eu imi permit sa te intreb asta daca imi permiti si tu sa-mi raspunzi,,,::::::::::::: Sa presupun ca am urmatoarele documente ale surorii mele si anume:-----1).copie si original ,tradus legalizat CERTIFICAT COMPETENTE PROFESIONALE
                                                                             2).copie si original,tradus legslizat FOAIE MATRICOLA
                                                                             3).copie si original tradus legalizat PLAN INVATAMINT
                                                                             4).copie si original tradus si legalizat DIPLOMA DE BACALAUREAT
                                                                             5).copie document identitate sau pasaport,,
                                                                             6).cererea de SOLICITUD de RECONOCIEMENTO PROFESIONAL
INTREBARE: ce alte documente imi mai cere acolo,,in afara de acestea de mai sus,specifici undeva ca nu ai experienta,,sau cum procedezi....??? Multumesc..anticipat,,puppp.         

ramona-elena

Kati bine ai venit printre noi,sper din suflet sa-ti putem fi de ajutor,mai mult fetele care au dosarul la ministerul sanatatii din spania decat eu,care am obtinut deja recunoasterea profesionala,dar prin ministerul educatiei.
Iti multumesc pentru respectul cu care mi te-ai adresat,dar eu sunt doar Ramona  ;) ,sunt sigura ca asa ne va fi mult mai usor sa comunicam de o manera mult mai deschisa.
Actele de care are nevoie soara ta sunt postate de catre mine pe acest topic,chiar in a-l doilea mesaj,dar neavand de a face cu toata problema asta,poate unele dintre ele iti sunt necunoscute si nu stii de unde sa le soliciti!
Din ceea ce ai scris tu sorei tale ii lipsesc urmatoarele documente:
-recomanadre de la ministerul sanatatii din romania;in mod normal se cere certificat de conformitate,dar cum sora ta nu are experienta profesionala in tara,va trebui sa solicite de la minister RECOMANDARE;pentru eliberarea acestui document sunt necesare aceleasi document ca pentru eliberarea certificatului de conformitate,documente care sunt postate tot pe acest topic sub titlul de "certificate ministerul sanatati"
-de la scoala unde a terminat este necesara o adeverinta in care sa se specifice materiile studiate cu numarul de ore teoretice dar si cele practice realizate,care difera de foaia matricola.
-adevrinta de la oammr(ordinul asistentilor medicali si moaselor din romania) care sa certifice ca nu este inabilitata pentru a practica meseria de asistent medical;cu privire la aceasta adeverinta vei gasi informatii tot pe acest topic,sau daca vrei cauti numarul de telefon de la centrul oammr din orasul unde a terminat scoala sora ta si suni acolo pentru alte informatii(documente necesare eliberarii adeverintei,taxe,etc.)
Sper ca ti-am fost de ajutor,si te asteptam cu vesti.
Multa bafta tie si surorii tale,si iarta-ma dar a te invinovati pentru situatia surori tale nu este o solutie la  problemele ei,sunt sigura ca ii este mult mai bine langa tine decat i-ar fi fost in tara!!Ia-ne drept exemplu pe noi fetele care am reusit acum de curand sa obtinem aceasta recunoastere profesionala si ai sa vezi ca o sa va ridice moralul la amandoua,pentru ca SE POATE!!!!dar trebuie nervi tari,rabdare.....
"Cauta sa ajungi un soare si atunci o sa te vada toata lumea"-(Sthendal)