• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
08 August , 2022, 02:47:06 am

News:

Click aici pentru a te intoarce pe portalul Spania Romaneasca. www.SpaniaRomaneasca.com


Carti pentru copii in limba romana

Started by Cartea Copiilor, 11 November , 2009, 13:57:49 pm

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Cartea Copiilor

Editura Cartea Copiilor este o editurã tânãrã, care ºi-a propus sã ofere micilor cititori cãrþile unora dintre cei mai populari autori ºi ilustratori internaþionali. Cartea Copiilor a tradus în limba românã titluri clasice din literatura pentru copii, cãrþi consacrate de-a lungul deceniilor, cum ar fi seria fetiþei iepuraº Miffy, de Dick Bruna, sau "Omida mâncãcioasã” a lui Eric Carle.

Cartea Copiilor se deosebeºte de celelalte edituri de cãrþi pentru copii din România prin accentul pus pe ilustraþii, la fel de valoroase ca textele ºi mesajele transmise. Toate titlurile au fost alese în aºa fel încât sã cultive gustul copiilor pentru frumos ºi pentru artã, printr-o diversitate de stiluri de ilustrare: tehnica colajului, folositã de Eric Carle, unicã în literatura pentru copii, desenul minimalist in culori vii, al lui Dick Bruna, arta lui Silke Leffler, inspiratã din design textil, delicateþea desenelor în acuarelã ale Anitei Jeram sau stilul abundent în detalii atent evidenþiate, abordat de japoneza Nami Adachi.

Ilustraþiile deosebite sunt puse în valoare de calitatea tiparului. În plus, unele dintre cãrþi, în special cele pentru vârste mici, sunt cartonate integral ºi au colþuri rotunjite, ce le transform în adevãrate “jucãrii de citit”, atractive ºi rezistente (“Omida mâncãcioasã”, “Vrei sã fii prietenul meu?”, “Prima mea carte despre culori” ºi “Prima mea carte despre numere”). Oferta completa este disponibila aici: http://www.carteacopiilor.ro/catalog.php

Cãrþile editurii Cartea Copiilor sunt acum disponibile la preþuri atractive, beneficiind de reduceri de pânã la 30%. Acestea pot fi comandate de pe site-ul editurii (www.carteacopiilor.ro), cu plata online, ºi pot fi livrate prin poºtã oriunde în lume.

Succesul la ºcoalã ºi, mai târziu, în viaþã, începe acasã cu cele 20 de minute de lecturã zilnicã împreunã cu copilul dumneavoastrã. Copiii cãrora li se citeºte începând de la vârste mici vor învãþa sã citeascã mai uºor ºi mai repede decât cei cãrora nu li s-a citit. Sã le citim copiilor este cea mai uºoara ºi mai puþin costisitoare metodã prin care îi putem ajuta sã aibã succes la ºcoalã. Este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem face ca pãrinþi.