• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
07 August , 2022, 20:32:55 pm

News:

Sistemul de popularitate a fost perfectionat. Astfel in functie de numarul mesajelor postate pe forum veti urca in grad. Gradele sunt asemanatoare celor din armata, singurule diferente sunt ca gradul cel mai mic se numeste "Membru" iar gradul suprem se numeste "Vip". Pentru a urca la un nivel superior este nevoie sa postezi 25 de mesaje.


Acte notariale

Started by admin, 20 September , 2006, 11:32:46 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

La cerere, se prestează cetăţenilor români aflaţi legal în Spania următoarele servicii:

autentificarea înscrisurilor (procuri, declaraţii);
legalizarea de copii de pe înscrisuri;
efectuarea de traduceri de pe acte de stare civilă, cazier judiciar, permis de conducere, buletin de identitate;
legalizarea traducerilor.

Pentru legalizarea copiilor este obligatorie prezentarea originalului.
Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare se completeaza la ambasadă pe formulare tipizate. Este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, seria sş numarul actului de identitate). Procurile ţi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu paşaportul românesc valabil.

Taxa pentru autentificarea unei procuri este de 45 euro, pentru o legalizare 30 euro, iar pentru legalizarea traducerii 30 euro.

2. Procuri pentru pensie

Pentru a veni în întâmpinarea solicitărilor formulate de cetăţenii români cu domiciliul în străinatate, în legătură cu valorificarea drepturilor de pensie cuvenite în România, Parlamentul României a adoptat Legea nr. 267/2003, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 424/17.06.2003.

Potrivit noii legi:

- ambasadele ţi oficiile consulare ale României au dreptul să elibereze procurile necesare atât pentru cetăţenii români, cât şi pentru persoanele de origine română, care au cetăţenie străină sau statutul de apatrid;

- eliberarea şi autentificarea procurilor speciale întocmite potrivit art.90 alin.(2) din Legea nr.19/2000, sunt scutite de plata taxelor consulare.

Reamintim că, potrivit Ordinului ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 516/29.11.2002, publicat in Monitorul Oficial nr. 886/09.12.2002, ,,procura speciala este valabila 18 luni".

3. Aplicarea apostilei în Romania

Incepând cu data de 1 noiembrie 2004, apostilarea actelor care intrau în competenţa Ministerului Afacerilor Externe - Directia Relaţii Consulare (certificat de căsătorie, certificat de naştere, certificat de deces, certificat de cazier judiciar, adeverinţe prin care se atestă domiciliul şi cetăţenia persoanei, actele de studii, adeverinţe medicale, certificate de botez/cununie, adeverinţe prin care se atestă vechimea în muncă, adeverinţe de calificare în diverse meserii), se efectuează de către Prefecturi.

Documentele a caror apostilare intră în competenţa Ministerului Justiţiei (şi ulterior a Curţilor de Apel), respectiv cele care provin de la o autoritate sau de la un funcţionar al unei jurisdicţii a statului, inclusiv de la ministerul public, de la un grefier sau un executor judecatoresc:

actele notariale;
declaraţiile oficiale, cum ar fi: cele privind menţiuni de înregistrare, viza de investire cu dată certă şi legalizări de semnatură, depuse pe un act sub semnătura privată.
se apostilează de către Tribunale, începând cu data de 1 septembrie 2005.
Serviciile consulare respective se pot face la cererea persoanelor interesate, sau prin mandatar. Secţia consulară a ambasadei autentifică procurile necesare în acest caz, taxa consulară fiind de 45 euro.