• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 

Paşaportul pentru cetăţenii români cu domiciliul în România

Started by admin, 20 September , 2006, 11:43:35 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Pentru obţinerea unui paşaport nou, cetăţeanul român, care se află pe teritoriul Spaniei, are posibilitatea de a solicita autorităţilor române, prin procura autentificată numai la misiunile diplomatice ale României, confecţionarea acestuia la Serviciul de Paşapoarte unde are domiciliul.


Acte necesare:


paşaportul expirat/în curs de expirare sau buletinul de identitate/cartea de identitate, în cazul pierderii, furtului sau deteriorării;
formularul nr.1 (paşaport expirat/în curs de expirare);
formularul nr.3 (pentru paşaportul pierdut, furat sau deteriorat), însoţit de adeverinţa de la poliţie;
4 fotografii;
permisul de rezidenţă în Spania sau dovada, emisă de către autorităţile spaniole, din care să rezulte că sunt în curs de obţinere a unui permis de rezidenţă;
datele persoanei împuternicite din România: nume, prenume, data şi locul naşterii, domiciliul şi documentul cu care se va legitima în faţa autorităţilor române (paşaport sau buletin de identitate/carte de identitate);