• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
24 July , 2021, 06:12:11 am

News:

In perioada 1-19 decembrie 2012 forumul a functionat doar partial din cauza unor probleme tehnice. Ne cerem scuze pentru neplacerile cauzate.


Renunţarea la cetăţenia română

Started by admin, 20 September , 2006, 11:52:06 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Actele şi taxele necesare pentru renunţarea la cetăţenia română:

În conformitate cu articolul 26 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată şi modificată, acestea sunt următoarele:

Înregistrarea cererii privind renunţarea la cetăţenia română;
Taxa de publicare a Hotarârii de Guvern în Monitorul Oficial;
Cazierul judiciar din România (valabil 6 luni de la data emiterii);
Adeverinţe privind debitele către stat, eliberate de: 1) administraţia financiară şi 2) direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România;
Declaraţie autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;
Copii legalizate ale actelor de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie). Dacă naşterea sau căsătoria a avut loc în strainatate, se depune certificatul românesc transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România;
Dovada scrisă a acordării cetăţeniei de catre statul de domiciliu - traducere legalizată în limba româna şi copie xerox de pe original; ori - Dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, traducere legalizată în limba română, precum şi fotocopia originalului sau copie legalizată a paşaportului străin în cazul obţinerii altei cetăţenii;
Certificatele de naştere ale minorilor se depun în copii legalizate la dosarele părinţilor, dacă este cazul, transcrise. Pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat în faţa notarului sau a consulului;
Procură specială autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României pentru depunerea cererii de renunţare şi copie legalizată de pe paşaport dacă cererea se depune de altă persoană. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;
1 dosar cu şină.
IMPORTANT!

Toate taxele se plătesc la depunerea cererii. Pentru minori nu se percep taxe.
Cererile care nu sunt însoţite de toate documentele nu se primesc.
Datele de stare civila din documentele depuse trebuie să corespundă cu cele din certificatul de naştere!
Actele întocmite în străinătate trebuie să poarte apostila aplicata de autoritatea desemnată de statul emitent, conform Conventiei adoptata la Haga la 5 oct. 1961, ori sa fie supralegalizate.
În cazul în care actele sunt întocmite de agenţii diplomatici sau consulari ai României nu este necesară apostila ori supralegalizarea.
la cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o alta cetăţenie, este necesar să se depună:
1.- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată dupa paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţa Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;
2. - dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea în limba română legalizată şi copie legalizată a paşaportului;