• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 

Înregistrarea in România a divorţului pronunţat in străinatate

Started by admin, 20 September , 2006, 11:56:00 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Modalităţi de înscriere în registrele de stare civilă române a menţiunilor cu privire la divorţ, intervenite în străinătate, respectiv în statele memebre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică:

Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români aflaţi în străinătate, în al căror statut civil au intervenit modificări înregistrate în străinătate, Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor a precizat următoarele:

Potrivit art. 35 din Legea nr.187/09.05.2003, intrată în vigoare la data de 16.05.2004, privind competenţa de jurisdicţie, recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor judecătoreşti în materie civilă, pronunţate de statele membre ale Uniunii Europene, ,,sunt recunoscute de plin drept în România, în condiţiile prezentei legi".

În aceste condiţii, în absenţa litigiilor prevăzute de art.36 din acelaşi act normativ, hotărârile judecătoreşti în cauză produc efectele hotărârilor pronunţate de instanţele române.

Totodată, tratatele de asistenţă juridică încheiate de România prevăd clauze privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti.

În aceste cazuri, cererile cetăţenilor români, în vederea înscrierii menţiunilor, se înaintează Inspectoratului pentru Evidenţa Persoanelor, prin Direcţia Generală Afaceri Consulare, însoţite de următoarele documente:

hotărârea de divorţ, legalizată cu Apostila de la Haga, în copie legalizată şi tradusă la misiunea diplomatică;
certificat de naştere - copie;
certificat de căsătorie - copie; paşaport străin sau românesc - copie;
În cazul în care căsătoria al cărei divorţ se doreşte a fi înscris nu a fost înregistrată în registrele de stare civilă române, solicitantul va depune certificatului de căsătorie legalizat cu Apostila de la Haga, în copie legalizată si tradusă, în vederea înscrierii menţiunilor de căsătorie şi divorţ pe marginea actului de naştere.

Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, prin serviciile specializate, va da avizul de înscriere a menţiunilor, procedând, totodata, la procurarea certificatelor de stare civilă, pe care le va transmite M.A.E. - Direcţia Generală Afaceri Consulare, urmând ca aceasta să le remită misiunilor diplomatice, care va solicita achitarea taxelor aferente.