Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca

Legislatie si Consiliere Juridica => Servicii Consulare => Topic started by: admin on 20 September , 2006, 11:53:01 am

Title: Acordarea cetăţeniei române
Post by: admin on 20 September , 2006, 11:53:01 am
Acordarea cetăţeniei române conform art.8 din Legea nr. 21/1991:

Cetăţenia română se poate acorda, la cerere, cetăţeanului străin sau persoanei fără cetăţenie, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

s-a născut şi domiciliază, la data cererii, pe teritoriul României sau, deşi nu s-a născut pe acest teritoriu, locuieşte în mod legal, continuu şi statornic pe teritoriul statului român, de cel puţin 8 ani sau, în cazul că este căsătorit cu un cetăţean român, de cel puţin 5 ani;
dovedeşte prin comportare, acţiuni şi atitudine loialitate faţă de statul român, nu întreprinde sau sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept sau a securităţii naţionale şi declară că nici în trecut nu a întreprins asemenea acţiuni;
a împlinit vârsta de 18 ani;
are asigurate mijloacele de existenţă;
este cunoscut cu o bună comportare şi nu a fost condamnat în ţarăsau strănatate pentru o infracţiune care îl face nedemn de a fi cetăţean român;
cunoaşte limba română şi posedă noţiuni elementare de cultură şi civilizaţie românească, în suficienta măsură pentru a se integra in viaţa socială;
cunoaşte prevederile Constituţiei României.
Termenele prevăzute la alin.1 lit.a) pot fi reduse până la jumîtate in cazul în care solicitantul este o personalitate recunoscută pe plan internaţional ori a investit în România sume ce depăşesc 500 000 euro.