• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
10 August , 2022, 19:23:12 pm

News:

Sistemul de popularitate a fost perfectionat. Astfel in functie de numarul mesajelor postate pe forum veti urca in grad. Gradele sunt asemanatoare celor din armata, singurule diferente sunt ca gradul cel mai mic se numeste "Membru" iar gradul suprem se numeste "Vip". Pentru a urca la un nivel superior este nevoie sa postezi 25 de mesaje.


Certificat de căsătorie

Started by admin, 20 September , 2006, 11:36:53 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României pot încheia căsătorii între cetăţenii români, in cazul în care convenţiile internaţionale sau legislaţia statului de resedinţă permit, între un cetăţean român şi un cetăţean străin.

Căsătoria care se încheie în faţa consulului român este supusă condiţiilor de fond şi de formă ale legii române, indiferent dacă este o căsătorie intre doi cetăţeni români sau o căsătorie între un cetăţean român şi un cetăţean străin.

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei:

declaraţia de căsătorie (11.5.c), se face personal de viitorii soţi, în scris, la consulat. Din declaraţie trebuie să rezulte: voinţa de a se căsători; faptul că îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.4-10 din Codul familiei, cu privire la lipsa impedimentelor la căsătorie; declaraţia că au luat la cunoştinţă reciproc de starea lor de sănătate; numele purtat în timpul căsătoriei;
paşapoartele sau cărţile de identitate valabile, originale şi fotocopii;
certificatele de naştere, originale si fotocopii;
declaraţie personală, semnată în faţa consulului privind situaţia căsătoriilor anterioare, însoţită, când este cazul, de: sentinţa de divorţ, rămsă definitivă şi irevocabilă (copie) sau certificatul de deces al fostului soţ (copie);
certificate medicale (prenupţiale), originale, în care să se precizeze dacă viitorii soţi sunt sau nu apţi pentru a încheia căsătoria; aceste certificate sunt valabile 14 zile de la data emiterii.

Soţul străin va prezenta în plus:

certificatul de celibat, eliberat de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este sau de către misiunea diplomatică ori oficiul consular competent al acelui stat în Spania;
certificatul de cutumă privind îndeplinirea condiţiilor de fond şi de forma, cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei, eliberat de autorităţile competente ale statului al cărui cetăţean este, fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular competent al acelui stat în Spania.

Precizari:

în ziua primirii declaraţiei de căsătorie, consulul va dispune afişarea acesteia în holul ambasadei, astfel încât orice persoană să poată face opunere la căsătorie în termen de 10 zile.  Opoziţia se face în scris, precizând motivul care împiedică încheierea căsătoriei şi dovezile pe care se sprijină.

actele prezentate de solicitanţi, care sunt redactate intr-o limbă străină, vor fi însoţite de traducerea corespunzătoare în limba română.

termenul legal în care se poate încheia căsătoria este de 10 zile de la data când a fost înregistrată declaraţia de căsătorie. Dupa expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la limita de valabilitate a certificatelor medicale - 14 zile, conf. instrucţiunilor Ministerului Sănătăţii nr.XII/C.1/2758 din 24.07.1971.

în cazul în care unul dintre soţi nu cunoaşte limba română, sau în cazul încheierii căsătoriei între surdo-muţi, se va încheia, împreună cu interpretul autorizat, un proces verbal în care va fi consemnat faptul că soţii şi-au dat consimţământul în cunoştinţă de cauză.

cei doi soţi vor semna în registrele de stare civilă pentru exactitatea datelor înscrise, cu numele pe care au convenit să le poarte în timpul căsătoriei. Rectificarea sau completarea ulterioară a actelor de stare civilă se poate face numai în temeiul unei hotărâri judecătoreşti.