• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
10 August , 2022, 19:38:39 pm

News:

In perioada 1-19 decembrie 2012 forumul a functionat doar partial din cauza unor probleme tehnice. Ne cerem scuze pentru neplacerile cauzate.


Clarificarea cetăţeniei române

Started by admin, 20 September , 2006, 11:53:59 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

Persoanele care nu mai deţin paşaport românesc sau carte de identitate românească în curs de valabilitate pot solicita clarificarea cetăţeniei lor. În urma îndeplinirii procedurii de clarificare a cetăţeniei, persoanelor respective li se vor elibera dovezi de cetăţenie română, in condiţiile "Legii cetăţeniei române" nr.21/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Acte necesare:

cererea privind clarificarea cetăţeniei romane, completată şi semnată;
act de identitate străin valabil;
fotocopii ale actelor de stare civilă eliberate de autorităţile române (certificate de naştere sau căsătorie), dacă exista;
fotocopii de documente de identitate eliberate de autorităţile române (buletin, paţaport, permis de conducere), dacă există;
Durata de soluţionare: cca 90 de zile de la data depunerii cererii ţi achitării taxelor consulare.

Precizări privind documentele care însoţesc cererile de redobândire ori de renunţare la cetăţenia română:

cazierele din România să nu fie mai vechi de 6 luni la data completării cererii;
certificatele de stare civilă să fie depuse în copie legalizată;
încheierile de autentificare să fie aplicate pe verso şi nu pe fila alăturata, iar în situaţia în care documentul are mai multe pagini, să se aplice sigiliul între file;
să se ataşeze la dosar dovada schimbării numelui sau prenumelui, când este cazul;
la cererile de renunţare la cetăţenia română, formulate de persoane care au dobândit şi o altă cetăţenie, este necesar să se depună:
- dovada deţinerii cetăţeniei române (copie legalizată după paşaportul românesc valabil sau o adeverinţă eliberată de Direcţia de Evidenţă Informatizată a Persoanei) din care să rezulte că este cetăţean român;
- dovada altei cetăţenii, copia xerox a originalului, traducerea legalizată în limba română şi copie legalizată a paşaportului;
copiii, până la vârsta de 18 ani, pierd cetăţenia română împreună cu părinţii, iar cei care au 14 ani sau mai mult vor depune declaraţii autentificate la dosarul părinţilor. Dacă minorul a împlinit la data depunerii cererii părinţilor 17 ani, să se recomande efectuarea demersului separat, după majorat, întrucât soluţionarea cererilor părinţilor dureaza circa 12 luni astfel încât, copilul va deveni major şi nu va putea beneficia de aprobarea obţinută prin hotărâre de Guvern;
cererea de redobândire a cetăţeniei române (art.10 şi 101) să fie însoţită de dovada pierderii cetăţeniei române;
cererea de renunţare sau redobândire a cetăţeniei române, să fie însoţită de dovada (chitanţa) plăţii taxei consulare;
declaraţie autentificată depusă de petent că nu are datorii ori că nu a mai depus altă cerere;
depunerea prin mandatar a cererii de redobândire (acordare) a cetăţeniei române reprezintă o EXCEPŢIE, în această situaţie, neputându-se constata direct, dacă solicitantul cunoaşte limba română. Legea cere să fie un caz temeinic justificat, de aceea trebuie dovedit cu înscris oficial care să convingă de faptul că persoana în cauză nu se poate prezenta personal vreme îndelungată pentru a-şi depune cererea.
documentele emise de autorităţile statului de domiciliu trebuie să fie supralegalizate (pct.4) sau să răspundă normelor Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961;
CEREREA să se formuleze pe numele legal purtat şi pe acelaşi nume să fie toate actele depuse de petent; termenul de soluţionare a cererilor este de circa 12 luni în cazul când nu mai este nevoie de corespondenţă pentru completarea documentelor.
Potrivit art.10 si 101 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991 republicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 98/06.03.2000 modificată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 68 din 13 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 542/01.10.2002 şi prin Legea 405/2003, cetăţenia română se poate acorda persoanei care a avut aceasta cetăţenie şi solicită redobândirea ei, cu păstrarea domiciliului în străinătate, dacă îndeplineşte în mod corepunzător prevederile legale, chiar dacă are o altă cetăţenie.

Cererea se aprobă prin Hotărâre de Guvern la propunerea Ministerului Justiţiei şi durează circa 12 luni. Data dobândirii cetăţeniei române este data depunerii jurământului în faţa şefului Secţiei Consulare.