• Welcome to Comunitatea Romanilor din Spania - Spania Romaneasca. Please login or sign up.
 
10 August , 2022, 19:38:12 pm

News:

Click aici pentru a te intoarce pe portalul Spania Romaneasca. www.SpaniaRomaneasca.com


Minori

Started by admin, 20 September , 2006, 11:58:10 am

Previous topic - Next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

admin

TITLU DE CĂLĂTORIE
Părinţii care doresc să călătorească în România cu minorii neînregistraţi în registrele de stare civilă române (nu posedă certificat de naştere românesc) sau care nu sunt în posesia unui document de călătorie transfrontalier (paşaport), pot solicita pentru aceştia eliberarea unui titlu de călătorie.

Titlul de călătorie permite titularului său, deplasarea exclusiv în România, într-o perioadă de timp limitată. Este valabil numai pentru intrarea pe teritoriul României şi nu va putea fi folosit pentru ieşirea din ţară.

ATENŢIE! La ajungerea în ţară, părinţii minorului trebuie să îndeplineasca formalităţile de declarare a acestuia la primăria de domiciliu - serviciul de stare civilă pentru obţinerea unui certificat de naştere românesc, iar ulterior de la serviciul de paşapoarte judeţean să obţină un paşaport individual sau să solicite includerea intr-unul din paşapoartele lor.

Acte necesare eliberării unui titlu de călătorie pentru minori:

cererea completată integral cu datele minorului şi semnată de către părintele solicitant;
2 fotografii tip paşaport, color, identice şi de data recentă;
certificat de naştere spaniol;
livret de familie spaniol;
FORMALITĂŢI PENTRU OBŢINEREA PAŞAPOARTELOR PENTRU MINORII CU VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 14 ANI


Minorilor li se eliberează paşapoarte simple în condiţiie respectării prevederilor art.17 din Legea nr.248/2005.

Acte necesare eliberării unui paşaport individual:

cerere tip, model 1, competată cu datele minorului, se depune de către parinte;
4 fotografii color identice 2,5 x 3,5 cm;
certificatul românesc de naştere al minorului, original şi copie;
actele de identitate ale părinţilor, original şi copie şi certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
consimţământul părinţilor, dat în scris şi semnat în faţa lucrătorului de paşapoarte sau autentificat la notariat în România;
hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, sau certificatul de deces al celuilalt părinte, înregistrate de autorităţile române, în cazul familiilor monoparentale, române, original şi copie;
permisul de rezidenţă în Spania;
procură autentificată numai la misiunea diplomatică a României (dacă este cazul).
FORMALITĂŢI PENTRU INCLUDEREA MINORILOR CU VÂRSTA SUB 14 ANI ÎN PAŞAPOARTELE PĂRINŢILOR

În cazul în care părinţii nu doresc ca minorii să deţină paşaport simpu au posibilitatea de a solicita, prin intermediul secţiei consulare a Ambasadei României la Madrid, includerea acestora în paşaportul lor.


Acte necesare în vederea includerii:

cerere tip, model 4, se depune de către parinte;
4 fotografii color identice 2,5 x 3,5 cm;
certificatul românesc de naştere al minorului, original şi copie;
actele de identitate ale părinţilor, original şi copie;
consimţământul celuilalt parinte, dat în scris şi semnat în faţa lucrătorului de paşapoarte sau autentificat la notariat în România;
hotărârea judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care minorul a fost încredinţat unuia dintre părinţi, sau certificatul de deces al celuilalt părinte, înregistrate de autorităţile române, în cazul familiilor monoparentale, române, original şi copie;
permisele de rezidenţă în Spania ale părinţilor.
Durata de rezolvare: cca 90 zile.

odette

Unde pot gasi o cerere pentru eliberarea Titlului de calatorie pentru minori???? Banuiesc ca este o cerere tip, sau nu?
TINEM  APROAPE !!!!!!!!